Zpět na úvod | Zlaté rezervy

„Měníme papír ve zlato.“

REFERENDUM VE ŠVÝCARSKU: bude Švýcarsko kupovat až 1.200 tun fyzického zlata? (2. část )

6. 11. 2014, Ronan Manly
 

REFERENDUM VE ŠVÝCARSKU: bude Švýcarsko kupovat až 1.200 tun fyzického zlata? (2. část )

„Domníváme se, že kampaň „Save Our Swiss Gold“ má potenciál změnit dosavadní podmínky na trhu se zlatem – jednak z hlediska důsledků globálního monetárního systému, jednak i z hlediska vyšších cen zlata. Reportáže o této důležité události se v médiích objevují jen zřídka, z toho důvodu existuje i slabé povědomí o možných dopadech na trh se zlatem. A proto v době před tímto referendem, které se koná 30. listopadu 2014, budeme tuto událost analyzovat, přinášet důležité souvislosti a také důsledky úspěchu či neúspěchu referenda.“

Mark O´Byrne, Head of Research GC

Níže vám předkládáme 2. část seriálu o referendu ve Švýcarsku. Pro zobrazení 1. části klikněte zde.

Kampaň "Zlaté iniciativy" a opozice "Cross-party Committee"

V konferenčním sále Federal Palace Media Center v Bernu se konala kampaň „Zlaté iniciativy“ s názvem „Save our Swiss Gold“ a také kampaň opoziční strany „Cross-party Committee proti Zlaté iniciativě“.

Zástupci „Zlaté iniciativy“ byly převážně ze strany SVP (Švýcarské lidové strany), jejímiž hlavními členy jsou Luzii Stamm, Lukas Reimann a Ulrich Schlüer.

Ulrich Schlüer, bývalý člen národní rady SVP, zpochybnil stížnosti švýcarské ministryně financí Eveline Widmer-Schlumpf na „Zlatou iniciativu“, která požaduje, aby Švýcarská národní banka (SNB) držela 20 % svých devizových rezerv ve zlatě, což by znamenalo nakoupit zlato v přibližné hodnotě 60 mld. švýcarských franků.

Schlüer upozornil, že toto byla pouze jedna z variant. Další alternativou by bylo snížení rozvahy banky tím, že by se snížila absolutní hodnota devizových rezerv a touto cestou by bylo také docíleno 20 % ve zlatě. Schlüer také argumentoval tím, že pokud by SNB měla k dispozici 5 let, aby splnila 20% požadavek, nemuselo by to nutně ohrozit cílení kurzu švýcarského franku k euru a také dodal, že udržovat hodnotu a stabilitu eura bylo i záležitostí Evropské centrální banky a nejen SNB.

Člen národní rady SVP Lukas Reimann zdůraznil, že tento 20% požadavek je poměrně malý ve srovnání s ostatními zeměmi jako Německo, Francie nebo Itálie, jejichž zlaté rezervy tvoří 65 až 70 % z celkových devizových rezerv. A to nemluvě o skutečnosti, že země jako Rusko a Čína dělají vše pro to, aby zvedly procentuelní podíl zlata ve svých devizových rezervách minimálně na úroveň 20 % a výše.

Naproti tomu SNB a Swiss Federal Council (Švýcarská federální rada) často argumentují statistikou, že množství zlatých rezerv Švýcarska v přepočtu na jednoho obyvatele je jedno z největších na světě. Nicméně v absolutním vyjádření z pohledu centrálních bank je tento argument nepodstatný.

Papír se „rozkládá“, zlato udržuje svou hodnotu

Zlatá iniciativa dále hovořila především k žurnalistům a zdůraznila, že zlato je bezpečný a stabilní uchovatel hodnoty v dobách ekonomických nejistot. Zlato je podle nich pojistkou a rezervním aktivem, přičemž zlaté rezervy jsou základem stabilní měny a hospodářství, zajištující nezávislost Švýcarska.

Lukas Reimann upozornil, že zlato je penězi a vzdoruje krizím, zatímco papírové peníze mohou být libovolně množeny a jednoduše manipulovány – „papír se „rozkládá“, zlato udržuje svou hodnotu“.

Dále Lukas Reimann zdůraznil, že švýcarská média proti této kampani tvrdě vystupují a snaží se na svou stranu získat i švýcarské obyvatelstvo. A dále také řekl, že jediná švýcarská politická strana, která se oficiálně vyjádřila pro „ANO“ v referendu, je malá EDU strana (Federální demokratická unie Švýcarska), a že i v jeho vlastní straně SVP ani polovina členů nepodpořila petici „Zlaté iniciativy“.

„NE“ pro kampaň

Švýcarsko má rozsáhlý politický systém jednotlivých stran, kde kooperace a konsensus je obecně důležitější, než politický systém na bázi opozice tváří v tvář (head-to-head). Avšak v případě „Zlaté iniciativy“, vyjma hlavního jádra SVP, je většina politických stran proti tomuto návrhu. Opozice proti Zlaté iniciativě je velice dobře strukturovaná aliance, která se rozšířila do celého politického spektra. Předseda kampaně „NE pro zlato“ je Matthias Leithner ze strany FDP (Liberální strana).

Tato široká koalice různých politických a ekonomických zájmů, která se snaží zmařit návrhy Zlaté iniciativy, v podstatě ukazuje, jak seriózně bere SNB a švýcarský politický establishment možnost uspění kampaně „Save Our Swiss Gold“.

Neprodejné zlato jako nepoužitelný hasicí přístroj

Opozice argumentuje, že uspění „Zlaté iniciativy“ by mělo katastrofické dopady pro švýcarskou ekonomiku, jelikož by podkopalo nezávislost SNB a zamezilo by jejímu svobodnému rozhodování. Tato opozice dokonce zformulovala slogan: „Opatřili byste si dům s hasicím přístrojem, kdyby bylo nemožné ho v případě požáru použít? To by bylo absurdní“.

Členka národní rady Karin Keller-Sutter z FDP (Liberálnědemokratická strana) konstatovala, že Zlatá iniciativa si zahrává s ohněm a že neprodejné zlato ničí pracovní místa a podkopává federální rozpočet a rozpočty jednotlivých kantonů.

Další člen národní rady Urs Gasche z PBD varoval, že silný švýcarský frank by negativně ovlivnil exporty a turismus a že SNB naopak zachránila spoustu pracovních míst a švýcarskou ekonomiku tím, že cílila kurz švýcarského franku a eura.

Alex Kuprecht, člen strany SVP uvedl, že Zlatá iniciativa by uvalila na SNB řetězy a že „SNB musí být vždy schopna použít celou škálu monetárních  opatření a jednat adekvátně v krizových dobách“.

Dominique de Buman z PDC zastává názor, že „zlato nebude k užitku, pokud nebude moci být prodáno, tak jako hasicí přístroj, který nemůžete použít v případě požáru“. Phillip Hadorn byl znepokojen tím, že kdyby se v dlouhodobém horizontu snížila rozvaha centrální banky, zlato by nakonec představovalo většinu devizových rezerv.

Finanční ředitelka zürišského kantonu Ursula Gut naopak předložila argument fluktuace ceny zlata, se závěrem, že pokud by cena zlata klesla, znamenalo by to, že SNB by nemohla distribuovat zisk do federálních a kantonálních rozpočtů a jednotlivé federální státy a kantony by musely zvednout daně a půjčovat si.

Další mluvčí, Beat Flach, z menší politické strany GLP, argumentoval, že zlato, které je uskladněno v zahraničí, je připraveno pro krizové scénáře, zatímco zlato uskladněné ve „švýcarském obchodním centru se zlatem“ by v době krize nepřineslo žádný užitek.

A to vše nehledě na skutečnost, že Švýcarsko je největším světovým obchodním centrem s fyzickým zlatem. Mimoto, kdyby švýcarští politici a SNB byli natolik znepokojeni obavou o udržení švýcarského zlata v zahraničí, proč většina zlata, které SNB prodala v letech 2000 – 2008 v objemu 1550 tun, proudila ze zásob, které měla SNB uloženy u FEDu v New Yorku a nakonec byly vypořádány v Bank of England.

Na své konferenci nakonec opozice sumarizovala, že „Zlatá iniciativa je nesmysl, který ohrožuje naši zemi“.

Hřiště je tedy široce otevřené oběma směry pro „ANO“ či „NE“ a úspěch obou kampaní v následujících týdnech bude velmi rozhodující pro konečný výsledek.

 

----------------------- KONEC 2. ČÁSTI ---------------------

Zdroj: GoldCore

POUČENÍ O RIZICÍCH
INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO ČLÁNKU PŘEDSTAVUJÍ POUZE SUBJEKTIVNÍ NÁZOR AUTORA. NEJEDNÁ SE O FINANČNÍ PORADENSTVÍ NEBO INVESTIČNÍ DOPORUČENÍ. NENABÍZÍME ŽÁDNÉ ANALÝZY NEBO DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE NÁKUPU INVESTIČNÍCH INSTRUMENTŮ NEBO MOŽNOSTÍ OBCHODOVAT NA FINANČNÍCH TRZÍCH. NENESEME ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA TO, CO ČTENÁŘ UČINÍ NA ZÁKLADĚ NÁZORŮ ZDE PUBLIKOVANÝCH. VÍCE O UŽÍVÁNÍ STRÁNEK ZDE.

Archiv článků »

Tagy: REFERENDUM VE ŠVÝCARSKU 11/2014: bude Švýcarsko kupovat až 1.200 tun fyzického zlata?

Nakupujete online
Stříbrný slitek 500 gramů

Stříbrný slitek 500 gramů

– Argor-Heraeus SA

cena: 16 945 Kč

Skladem více jak 30 kusů ihned k dodání

Přidat do košíku
American Eagle 1 Oz

American Eagle 1 Oz

– The United States Mint

cena: 60 692 Kč

Skladem více jak 30 kusů ihned k dodání

Přidat do košíku
Wiener Philharmoniker 1 Oz

Wiener Philharmoniker 1 Oz

– Munze Österreich

cena: 59 074 Kč

Skladem více jak 30 kusů ihned k dodání

Přidat do košíku

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádný seminář.

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádnou konferenci.

Zásada ochrany osobních údajů
zavřít