Zpět na úvod | Zlaté rezervy

„Měníme papír ve zlato.“

Zůstalo centrálním bankám vůbec nějaké zlato??? Část III.

5. 8. 2013
 

Zůstalo centrálním bankám vůbec nějaké zlato??? Část III.

Nedávné dramatické poklesy ceny zlata a silné výběry zlata od fyzických ETFs (jako například GLD) byly finančním tiskem interpretovány jako indikace konce býčího trhu ve zlatě. Naše analýza dynamiky nabídky a poptávky na trhu se zlatem však tuto interpretaci nepodporuje. Mnoho velkých kupců zvyšuje množství zlata ve svých rezervách, zatímco nabídka je plochá nebo dokonce klesající, což dohromady vytváří ohromnou nerovnováhu.

Například centrální banky ve zbytku světa (tj. „nezápadní“ centrální banky) zvyšují množství drženého zlata velmi rychlým tempem, a to z 6 300 tun v prvním kvartálu roku 2009 na více než 8 200 tun na konci prvního kvartálu roku 2013 (graf 1a). Fyzické zásoby zároveň od počátku roku 2013 prudce klesají (graf 1b) (respektive jsou „drancovány“, jak jsme uvedli v analýze Trhy na dlani, květen 2013)1 a fyzická poptávka od kupců velkého (graf 1c) a malého (graf 1d) rozsahu zůstává stálá.

Jak jsme uvedli v předcházejících článcích, v minulé dekádě jsme byli svědkem velkých rozdílů mezi dostupnou nabídkou zlata a jeho prodeji.2 Dospěli jsme k závěru, že toto zlato bylo nabízeno centrálními bankami, které nahradily svou fyzickou držbu zlata pohledávkami za zlatem (papírovým zlatem).

Mnoho nedávných událostí naznačuje, že centrálním bankám začínají rychle docházet zásoby zlata a že fyzický trh se zlatem je čím dál tím těsnější.

Figure1a_July
Graf 1a: („Nezápadní“) centrální banky hromadí zlato zvýšeným tempem (v tunách).
Figure1b_July
Graf 1b: Fyzické zlaté zásoby klesají (v tunách).
Figure1c_July
Graf 1c: Čínská poptávka po zlatě je silná – dvanáctiměsíční součet čistých zlatých exportů do Číny (v tunách).
Figure1d_July
Graf 1d: Fyzická poptávka malého rozsahu zůstává nadále silná – průměrná prémie zlaté mince vůči spotové ceně.

Faktory nabídky a poptávky

Prvně: německá Bundesbanka (která podle informací od Mezinárodního měnového fondu (MMF) drží druhé největší rezervy zlata na světě) v lednu oznámila, že bude repatriovat své zlato z trezorů newyorského Fedu.3 Newyorský Fed prohlašuje, že drží 6 200 tun zlata. Dohromady 300 tun z této zásoby by mělo jít relativně snadno přemístit.4 Ale Bundesbanka zároveň oznámila, že tento přesun bude trvat zhruba sedm let. Pokud tam to zlato opravdu je, nemělo by trvat tak dlouho přemístit mizerných 4,8 % newyorských zásob Fedu.

Dále: v březnu prosákl na veřejnost dopis od ABN Amro (velká nizozemská banka), kterým oznamovala svým „fyzickým“ zákazníkům, že výběr fyzického zlata z jejich alokovaných účtů by nyní nebyl možný.5 V dubnu jsme pak zaslechli zprávu, že UBS a Scotiabank prodělaly run na fyzická depozita, při kterém jejich zákazníci tvořili řady, aby si mohli své zlato vybrat.6 O pár dní později jsme se od Jima Sinclaira dozvěděli, že alokovaná zlatá depozita, držená ve švýcarských bankách, nemohou být vybírána, a to na základě pokynů od centrální banky.7

Proč by toto banka dělala, kdyby skutečně měla zlato svých zákazníků ve svých trezorech?

A nakonec: 1. července jsme se dozvěděli, že doba vypořádání na London Metals Exchange trvala až 100 dní.8 Všechny tyto události velmi silně podporují tezi, že vysoká fyzická poptávka, které jsme byli svědky za posledních pár let, znamená zvyšující se nápor na centrální a bullion banky.

Reakce centrálních plánovačů

Proti všem očekáváním prošla cena zlata za několik posledních měsíců ohromným poklesem, přičemž za poslední cca dva týdny se pouze mírně vzpamatovala. Vzhledem k silné fyzické poptávce a nízké dostupné nabídce si myslíme, že tento pokles byl zosnován centrálními a bullion bankami proto, aby zvýšily dostupnou nabídku a snížily poptávku. Zaplavily COMEX (papírový trh) pouze proto, aby došlo k uvolnění fyzického zlata z různých dostupných zdrojů za stlačené ceny (viz naše pojednání o tomto tématu v analýze Trhy na dlani, květen 2013).

Toto se zřetelně projevilo u GLD fondu a u zásob COMEXu (viz graf 1b). Od začátku roku, a dávno před dubnovým krachem, proběhly u jednoho z největších depozitářů fyzického zlata, GLD fondu, výběry více než 300 tun zlata (graf 2), přičemž světová produkce (Rusko a Čínu vyjímaje) je přibližně 2 300 tun za rok.9

Figure2_July
Graf 2: GLD je jednou z posledních zásobáren fyzického zlata.
Figure3_July
Graf 3: Komerční obchodníci uzavírají své krátké pozice, zatímco spekulanti množství svých krátkých pozic zvyšují.

Pokud je naše tvrzení správné, dochází centrálním bankám zlato. Co by se stalo, kdyby na to svět přišel? To nemohou dopustit. Takže jediné, co centrálním plánovačům zůstává, je pokusit se zkrotit poptávku po zlatě.

Tyto události se setkaly s určitými společnými zásahy autorit.

Prvně velké komerční banky, které jsou rovněž aktivními účastníky na rozličných trzích se zlatem, začaly na začátku dubna doporučovat svým klientům, aby prodávali zlato. Tvrdily jim, že zlato je nadhodnocené, zatímco ve stejnou chvíli uzavíraly své krátké pozice v rekordních objemech (graf 3). Současně jsme byli svědky rekordního zájmu spekulantů (nekomerčních účastníků) o krátké pozice (graf 3). Později proběhly od představitelů Fedu řeči o „zužování“ (tapering), které ještě více uspíšily uzavírání dlouhých pozic spekulanty na dlouhé pozice. Nakonec indická centrální banka, údajně ve snaze o snížení obchodního deficitu, rozhodla, že aby došlo ke snížení poptávky, zvýší clo na dovoz zlata na 8 % (jedná se již o třetí zvýšení za 18 měsíců).10,11

Poté byly uvaleny další restrikce, jako například zpřísnění pravidel pro bankovní úvěry pro dovozce fyzického zlata a omezení u nákupů zlata kreditními kartami.12,13 Tyto restrikce byly interpretovány jako negativní pro zlato, přestože Indové určitě využijí neoficiálních kanálů, aby se k cenným kovům dostali (viz náš Sprott´s Thoughts článek na téma: „Stříbro vyhrává indickou „válku proti zlatu““).

figure4_july
Tabulka 4: Objemy na COMEXU ve dnech největšího poklesu

V průběhu krátkého časového úseku se náhle všichni centrální plánovači spojili, aby snížili cenu zlata. Vše, co potřebovali k završení díla, bylo několik velkých pohybů na papírovém trhu. Jak ukazuje tabulka 4, tyto ohromné objemy ve dnech největšího poklesu byly velmi podezřelé a neobvyklé. Například: když zlato v dubnu pokleslo o více než 9 %, celkové objemy obchodovaného papírového zlata toho dne tvořily 82 % průměrné roční nabídky těžařských společností a více než 4,3násobek průměrného objemu běžného dne. Bližší zkoumání pásky z těchto dnů nám ukazuje, že to, co tlačilo cenu dolů, bylo pár velkých příkazů k prodeji na COMEXu. Toto je další známka cenové manipulace, protože normální obchodník, který chce uzavřít pozici, by nikdy neposlal celý příkaz najednou, protože by se obával, že by to pohnulo trhem.

Figure5_July
Graf 5: Bullion banky s poklesem ceny poptávají více fyzického zlata
Jednoměsíční GOFO sazba a dny enormního (>3%) poklesu spotové ceny

Abychom ještě více podpořili naši hypotézu o cenové manipulaci, porovnáme jednoměsíční GOFO sazbu (Gold Forward Offered Rate, úrokovou sazbu na půjčky zajištěné zlatem) se dny, ve kterých cena zlata prodělala významný pokles (více než 3 %), viz graf 5. Pokud to není samotný pokles ceny, který vyvolá zvýšení poptávky, zdá se být nelogické to, že by cena zlata náhle klesla před velkým poklesem GOFO sazby, což naznačuje zvýšenou poptávku po fyzickém zlatě od dealerů fyzického zlata.

Nyní se zdá, že bullion banky zoufale potřebují fyzické zlaté cihly, o čemž svědčí i čím dál tím více záporné GOFO sazby (graf 5) a inverzní trh futures (Pozn.: v anglické terminologii se užívá výraz „backwardation“. Jedná se o situaci, kdy zlato obchodované na futures se prodává s diskontem vůči zlatu na spotovém trhu). Nezapomínejte, že záporná GOFO sazba naznačuje, že bullion banky jsou připraveny platit držitelům fyzického zlata za zapůjčení zlata, v tomto případě na měsíc. Z historického pohledu zde záporné GOFO sazby byly jen ve velmi málo případech. Poslední případ nastal v listopadu 2008 – při vrcholící finanční krizi. Následně zlato vzrostlo o 156 %. Předtím jsme byli svědky záporných GOFO sazeb v březnu 2001 (před začátkem býčího trhu) a v září 1999. Pro podrobnější pojednání o těchto záležitostech – viz Sprott´s Thoughts článek: „Záhada centrálních bank, bullion bank a fyzického zlatého trhu“.

Shrnutí

Myslíme si, že centrální plánovači zkonstruovali nedávný propad cen zlata následujícím způsobem:

  • Brokeři doporučili klientům prodávat zlato,
  • stejní brokeři uzavřeli své krátké pozice na COMEXu,
  • přičemž zásoby GLD a COMEXu utrpěly rozsáhlé výběry,
  • řeči o „zužování“ srazily cenu zlata,
  • Indie spolupracuje s ostatními centrálními plánovači, aby snížili fyzickou poptávku.

Výsledek

  • Rekordní objemy krátkých pozic u spekulantů (tj. hedgeových fondů),
  • GOFO sazba je záporná,
  • futures trh se stává inverzním,
  • fyzické zásoby jsou rekordně nízké,
  • zpětvzetí „zužování“.

Závěr

Toto všechno bylo zorganizováno za účelem zvýšení nabídky a snížení poptávky. Myslíme si, že centrálním plánovačům teď dochází způsoby, jak stlačit cenu zlata. Po krátké pauze bude dlouhotrvající býčí trh ve zlatě znovu pokračovat.

Eric Sprott

Překlad: Ing. Lucie Hošková

Zdroj: SPROTT

Reference

1 http://www.sprott.com/markets-at-a-glance/redemptions-in-the-gld-are,-oddlyenough,- bullish-for-gold/
2 http://www.sprott.com/markets-at-a-glance/do-western-central-banks-haveany- gold-left/
http://www.sprott.com/markets-at-a-glance/do-western-central-banks-haveany- gold-left-part-ii/
3 http://www.bloomberg.com/news/2013-01-16/bundesbank-to-repatriate-674- tons-of-gold-to-germany-by-2020.html
4 http://www.federalreserve.gov/econresdata/releases/intlsumm/ forassets20130630.htm
5 http://www.silverdoctors.com/dutch-bank-abn-amro-halts-physical-gold-delivery/
6 http://kingworldnews.com/kingworldnews/KWN_DailyWeb/Entries/2013/4/17_ Massive_Run_On_Physical_Gold_%26_Silver_At_UBS_%26_Scotiabank.html
7 http://kingworldnews.com/kingworldnews/KWN_DailyWeb/Entries/2013/4/23_ Sinclair_-_Swiss_Bank_Just_Refused_To_Give_My_Friend_His_Gold.html
8 http://www.bloomberg.com/news/2013-07-01/lme-seeks-to-reduce-lines-atwarehouses- where-wait-is-100-days.html
9 Odhad nabídky těžařských společností od World Gold Council; meziroční produkce těžařských společností naznačuje, že celková nabídka zlata za rok 2012 bude nižší než 2 300 tun (bez ruské a čínské produkce). Frank Veneroso navíc nedávno vydal novou zprávu, ve které varuje, že nabídka recyklovaného zlatého šrotu za poslední dekádu prudce poklesla kvůli úbytku zásob průmyslového odpadu a dlouho držených šperků. Viz Trhy na dlani, červen 2013: http://www.sprott.com/markets-at-a-glance/do-westerncentral- banks-have-any-gold-left/
10 http://www.forbes.com/sites/kitconews/2013/07/08/indian-gold-importsslump- in-june-analysts-expected-recovery/
11 http://online.wsj.com/article/SB100014241278873238448045785285026245427 88.html
12 http://stream.wsj.com/story/markets/SS-2-5/SS-2-275498/
13 http://www.mining.com/latest-indian-gold-buying-ban-credit-cardinstalments- 32399/

Archiv článků »

Nakupujete online
American Eagle 1 Oz

American Eagle 1 Oz

– The United States Mint

cena: 52 054 Kč

Skladem více jak 30 kusů ihned k dodání

Přidat do košíku
Zlatý slitek 50 x 1 gram (CombiBar)

Zlatý slitek 50 x 1 gram (CombiBar)

– Valcambi

cena: 82 948 Kč

Skladem více jak 30 kusů ihned k dodání

Přidat do košíku
Zlatý slitek 20 gramů

Zlatý slitek 20 gramů

– Argor-Heraeus SA & Münze Österreich

cena: 32 302 Kč

Skladem více jak 100 kusů ihned k dodání

Přidat do košíku

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádný seminář.

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádnou konferenci.

Zásada ochrany osobních údajů
zavřít