Zpět na úvod | Zlaté rezervy

„Měníme papír ve zlato.“

Základní fakta

7. 2. 2011, Roman Pilíšek
 

Od počátku současné finanční krize (2008) se široká veřejnost začala zajímat o její původ. Nechť tedy níže uvedené fakta přispějí k hledání tolika nutných odpovědí.

Krize, ať je jakákoliv, je důsledkem dlouhodobé nerovnováhy. Ve finanční sféře je nutné zaměřit se na základní prvek, a to jsou peníze. Peníze jsou historicky užívány již tisíce let, jsou motorem hospodářského růstu a umožňují základní funkci - směnu. Pro ekonomický růst a prosperitu je nutné vyžadovat kvalitu a důvěru. Tyto dva základní atributy byly u peněz během 20. století různými státními zásahy značně degenerovány, čímž se frekvence a síla finančních krizí nadále stupňuje.

Peníze v rukou státu - jak vláda zničila naše penízePENÍZE V RUKOU STÁTU - jak vláda zničila naše peníze je publikací, která poprvé vyšla v roce 1963 a jejím autorem je profesor Murray N. Rothbard - přestavitel rakouské ekonomické školy. Kniha detailně popisuje události, které vedly od peněz plnohodnotných (zlato, stříbro) k penězům neplnohodnotným (ničím nekryté papírové peníze současnosti).

Jsme přesvědčeni, že každý, kdo si pokládá otázku "proč zlato?", by si měl tuto knihu přečíst. Níže uvádíme několik citací z této knihy.

Kniha byla vydána Liberálním institutem a je volně ke stažení zde. Kniha je také doplněna předmluvou uznávaného českého profesora Josefa Šímy pod názvem: "Centrální bankovnictví - iluzorní výdobytek civilizace" a doslovem Jorga Guido Hulsmanna "Krásný nový svět papírových peněz".

Vybrané úryvky z knihy Peníze v rukou státu:

Babylonské zmatení pohledů na problematiku peněz pramení ze sklonu člověka uvažovat „realisticky“, tj. zabývat se pouze bezprostředními politickými a ekonomickými problémy. Jestliže se plně ponoříme do každodenních záležitostí, začnou nám ovšem unikat zásadní odlišnosti mechanismů, o nichž přemýšlíme, a přestaneme si klást skutečně principiální otázky. Brzy začneme zapomínat na základní otázky, jež je třeba vysvětlit, a neochvějná věrnost správným zásadám je nahrazena bezcílným tápáním.[Rothbard 25]

V průběhu staletí se ve svobodné konkurenci na trhu prosadily jako peníze dvě komodity – zlato a stříbro, které vytlačily ostatní zboží. Obě mají jedinečnou obchodovatelnost, je po nich jako po surovině pro výrobu šperků velká poptávka a vynikají i ostatními nutnými vlastnostmi. V minulosti se ukázalo, že stříbro je kvůli jeho menší vzácnosti v porovnání se zlatem vhodnější pro menší transakce, zatímco zlato je vhodnější k uskutečňování transakcí větších. [Rothbard 30]

Inflaci definujeme jako jakýkoli nárůst nabídky peněz v ekonomice, který nepředstavuje nárůst zásoby měnového kovu. [Rothbard 54]

Oproti všem ostatním institucím nezískávají státy své příjmy formou plateb za poskytované služby. Vlády tedy nestojí před stejným ekonomickým problémem jako všichni ostatní. Jedinci, kteří chtějí od ostatních získat více zboží a služeb, musí vyrobit a prodat více něčeho, co si ostatní přejí. Vládám stačí pouze najít způsob, jak lidem vyvlastnit více zboží bez jejich souhlasu. [Rothbard 60]

Inflace je mocným a rafinovaným prostředkem k tomu, aby si vláda opatřila zdroje od veřejnosti. [Rothbard 61]

Obzvláště zasaženi budou lidé, kteří mají smlouvy s pevnou výší peněžního plnění, tj. smlouvy uzavřené před inflačním nárůstem cen. Příjemci plnění z životních pojistek, důchodci na penzi, vlastníci nemovitostí, kteří uzavřeli dlouhodobé nájemní smlouvy, držitelé obligací a ostatních dluhů, lidé držící hotovost – ti všichni budou inflací poškozeni. Všichni tito lidé budou patřit mezi ty, jež budou „zdaněni“ [Rothbard 62] Doplnění redaktora: V ČR například i důchodové připojištění.

Archiv článků »

Nakupujete online
Zlatý slitek 20 gramů

Zlatý slitek 20 gramů

– Argor-Heraeus SA & Münze Österreich

cena: 33 904 Kč

Skladem více jak 100 kusů ihned k dodání

Přidat do košíku
Zlatý slitek  1 Oz (31,103 gramů)

Zlatý slitek 1 Oz (31,103 gramů)

– Argor-Heraeus SA

cena: 52 153 Kč

Skladem více jak 100 kusů ihned k dodání

Přidat do košíku
Silver Wiener Philharmoniker 1 Oz - balení 20 ks

Silver Wiener Philharmoniker 1 Oz - balení 20 ks

– Munze Österreich

cena: 17 773 Kč

Skladem více jak 100 kusů ihned k dodání

Přidat do košíku

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádný seminář.

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádnou konferenci.

Zásada ochrany osobních údajů
zavřít