Zpět na úvod | Zlaté rezervy

„Měníme papír ve zlato.“

13 % za 13 obchodních dnů (týdenní zpráva o situaci na trhu zlata a stříbra - 48. týden 2016)

28. 11. 2016, Jan Železník
 

13 % za 13 obchodních dnů (týdenní zpráva o situaci na trhu zlata a stříbra - 48. týden 2016)

Od 9. do 25. listopadu klesla cena zlata v USD téměř o 13 % (měřeno od vrcholu 1.338 USD po cenové dno 1.170 USD). Pokles ceny zlata v CZK nebyl zdaleka tolik dramatický a dosáhl necelých 5 %. Důvodem nižšího poklesu v CZK byl rostoucí kurz amerického dolaru, neboť US Dollar Index vzrostl v minulém týdnu na nejvyšší úroveň od roku 2003.

Aktuální vývoj

Minulý týden ve čtvrtek byl ve Spojených státech svátek Dne díkůvzdání a v tomto období je obchodní aktivita na trzích spíše minimální. V pátek poté klesla cena zlata na 1.170 USD, tedy pod kritickou cenu 1.180 USD, o které jsem se zmiňoval v minulé týdenní zprávě. Jelikož však zlato pod touto cenou nezavřelo a v podstatě si na ni jen „ťuklo“ v nočním obchodování, považuji to zatím za udržení kritické podpory. Toto je skutečně velmi důležitý fakt, a pokud zlato pod tuto cenu v následujících 3 – 13 týdnech již neklesne, pak jsme mohli v minulém týdnu vidět roční cenové dno.

Tato situace souvisí zatím s nejasností, v jaké fázi primárního cyklu se trh se zlatem nachází. Zlato totiž může být buď ve starém primárním cyklu, který začal 31.5.2016 na ceně 1.201 USD, a nyní by byl trh v jeho 26. týdnu. V minulosti bylo vysledováno, že některé primární cykly na zlatě mají délku 24 – 26 týdnů. Minulý a tento týden jsou tedy ideálním časovým rozpětím pro konec tohoto primárního cyklu a počátek nového.

Nebo trh se zlatem může být v novém medvědím primárním cyklu, který začal 7.10.2016 na ceně 1.243 USD, a trh je nyní v jeho 8. týdnu. Pokud je platná tato varianta, pak cenový pokles bude nadále pokračovat, dokud primární cyklus neskončí. Konec tohoto primárního cyklu může nastat v následujících 3 – 13 týdnech.

Současně by mělo nastat roční cenové dno, neboť zlato tvoří 11 – 14měsíční cykly, a měřeno od prosince 2015 má nastat toto dno v listopadu 2016 – únoru 2017.

Zlato graf COT 48. týden 2016_1
Cenový vývoj zlata od počátku roku, denní graf

Ať už je platná první či druhá varianta primárního cyklu, ze zcela krátkodobého hlediska očekávám nyní odraz ceny z velmi přeprodané oblasti. Pokud bychom byli na počátku nového primárního cyklu, pak tento růst může být velmi explozivní. Je-li však trh v 8. týdnu medvědího primárního cyklu, pak předpokládaný růst bude pouze krátkodobým korektivním růstem k max. cenám 1.245 – 1.285 USD a následně přijde opětovný pokles, kdy trh může otestovat cenu 1.170 USD, případně klesnout i pod ni.

Tento prudký propad ceny zlata během tak krátké doby souvisí zejména se dvěma faktory. Za prvé - extrémním způsobem posiluje americký dolar, a to z důvodu očekávání zvýšení sazeb FEDem na prosincovém zasedání. K tomu jsem v minulých zprávách uváděl: „Jakmile se však uklidní rozruch kolem amerických voleb, bude pozornost investorů směřovat k prosincovému zasedání FEDu a k očekávanému zvýšení sazeb. To by znamenalo tlak na cenu zlata minimálně do poloviny prosince.“

Za druhé - byla na trhu velmi medvědí struktura pozic COT na burze COMEX. K tomu jsem v minulých zprávách uváděl, že se jedná o zásadní negativní faktor pro trh se zlatem a že je třeba vyčkat, jak bude tato struktura rozřešena. Mnoho analytiků sázelo na kapitulaci commercials a na to, že tentokrát půjde trh výše i přes jejich rekordní „net SHORT“ pozice, avšak ukázalo se, že commercials (především banky) mají trh se zlatem stále pod kontrolou (více v části COT).

Trh se stříbrem vykázal v minulém týdnu větší odolnost vůči poklesu než trh se zlatem. Toto je poměrně pozitivní a navíc byl v minulém týdnu potvrzen signál vnitřně-tržní býčí divergence, kdy stříbro nekleslo pod cenu 15,83 USD z 1.6.2016, jaká byla počátkem primárního cyklu, avšak zlato kleslo o 30 bodů níže pod cenu 1.201 USD z 31.5.2016, která byla počátkem primárního cyklu.

Tato divergence zvyšuje pravděpodobnost toho, že v minulém týdnu mohlo nastat skutečně roční cenové dno.

Stříbro graf COT 48. týden 2016
Cenový vývoj stříbra od počátku roku, denní graf

Také sentiment na trhu již není zdaleka tak pozitivní jako letos v létě. To je další známkou toho, že 11 – 14měsíční dno je blízko. Zatím není sentiment extrémně negativní jako v minulých letech, avšak to ani neočekávám vzhledem k tomu, že trh vstoupil na počátku letošního roku do nové dlouhodobé býčí fáze. Někteří analytici začali tento nový dlouhodobý cyklus zpochybňovat, a to právě z důvodu nedávného prudkého propadu ceny zlata. Uváděli, že letošní velká rally (z ceny 1.045 na 1.385 USD) může být rally „falešnou“ a že 8leté dno na zlatě (měřeno od cenového dna z roku 2008) teprve nastane a bude níže než cena 1.045 USD. Nikdy neříkej nikdy, což může platit i v případě zlata ale dle mého názoru již dlouhodobé dno nastalo právě v prosinci 2015 a nyní jsme svědky pouze první velké korekce v rámci nového víceletého býčího trendu.

COT - Commitments of Traders (struktura otevřených pozic na burze COMEX)

Detailní vysvětlení principů a pravidel Commitment of Traders (COT) naleznete zde.

Kvůli svátku v USA bude report COT zveřejněn až dnes v noci. Jelikož data z tohoto reportu jsou dosti důležitá, zveřejním zítra krátkou zprávu COT o změně ve struktuře pozic v posledním reportovaném týdnu.

Dnes bych rozebral nejen mé postřehy z nedávného poklesu ceny zlata, ale také to, jakou lekci jsem tímto opět dostal. Na počátku roku byla struktura pozic COT velmi býčí (nízké „net SHORT“ pozice commercials a nízké „net LONG“ pozice Managed Money), což následně vyústilo v rekordní nákupy Managed Money a růst ceny zlata v první polovině roku o více než 300 USD (+ 25 %). V týdenní zprávě z 29. týdne 2016 jsem v úvodu napsal: „Zlato v minulém týdnu otestovalo letošní nejvyšší cenu a začalo klesat níže. Tato cena se nacházela v blízkosti důležité rezistence 1.390 USD (cenový vrchol z března 2014) a je možné, že bude na nějakou dobu dočasným vrcholem současné růstové vlny.“

Tehdy jsem ještě netušil, jak blízko pravdy jsem byl, neboť se nejednalo jen o nejvyšší cenu tehdejší růstové vlny, ale zatím i nejvyšší cenu v letošním roce.

V polovině roku, kdy se zlato pohybovalo poblíž uváděného letošního maxima, byla struktura naopak již silně medvědí. „Net SHORT“ pozice commercials vzrostly na nejvyšší úroveň v historii a stejně tak „net LONG“ pozice Managed Money. Není pochyb o tom, že za růstem ceny zlata stály i jeho obrovské nákupy v ETF fondech, avšak jednou z hlavních příčin růstu jeho ceny byly extrémní spekulativní nákupy na COMEXu ze strany MM.

Analytici a komentátoři trhů se vzácnými kovy uváděli, že COMEX brzy ztratí dominanci v cenotvorbě zlata, stříbra, platiny a paladia, avšak opak je zatím pravdou – nikdy  v minulosti neměla burza COMEX větší vliv na cenu kovů než nyní.

V první polovině roku 2016 vzrostly LONG pozice MM z přibližné úrovně 100.000 kontraktů (10 mil. uncí) na rekordních 300.000 kontraktů (30 mil. uncí) a SHORT pozice klesly ze 100 tis. kontraktů na 30 tis. kontraktů. Tato kategorie tedy nakoupila cca 27 mil. uncí „papírového“ zlata za 6 měsíců (pokud Rusko nakoupí 1,3 mil. uncí zlata za měsíc, je to považováno za obří nákup). Jakmile cena zlata klesla zpět pod 1.300 USD, nastala likvidace těchto LONG pozic, což vytvořilo následný lavinový efekt a strmý pád ceny. Aktuálně (k datu 15.11.2016) drží MM 178.000 LONG kontraktů (tedy o 122.000 méně než v létě), ale po minulém týdnu, kdy cena zlata dále klesala, je to pravděpodobně mnohem méně. Jakmile bude zlikvidováno dostatečné množství těchto pozic (což je na úroveň 120.000 – 150.000 kontraktů) a MM nebudou otevírat nové SHORT pozice, nalezne současný pokles své dno.

COT 48. týden 2016 MM
Net, LONG a SHORT pozice Managed Money v tis. kontraktech, 2012 - 2016

Commercials (banky), které Ed Steer (denní kanadský komentátor trhu zlata a stříbra) nazývá „Da Boyz“ (Ti hoši), nám opět ukázaly, že není radno je podceňovat v umění dostat cenu tam, kam potřebují. V polovině roku totiž dosahovala jejich kolektivní ztráta podle odhadů Theodora Butlera celkem 4 mld. USD. Důvod byl jednoduchý a k tomu jsem ve závěrečné části ve zprávě z 28. týdne uváděl: Komerční obchodníci se tentokrát (v prvních šesti měsících letošního roku) překalkulovali, jelikož začali otevírat velké množství SHORT pozic při relativně nízkých cenách. Silný nákupní zájem následně způsobil, že komerční obchodníci doposud nebyli schopni srazit ceny dostatečně nízko, aby se mohli těchto SHORT pozic postupně zbavit. Nyní jsou v pozici, kdy již nesmí ustoupit, a proto své SHORT pozice dále navyšují. Pokud by totiž začali uzavírat (nakupovat) při rostoucích cenách, mohli by způsobit explozi ceny a dostat 'margin call' biblických proporcí. Podle Butlera je většina (ne- li všichni) z komerčních obchodníků bankami typu 'příliš velké na to, aby padly', a jsou tudíž důležitými a páteřními finančními institucemi amerického i globálního finančního systému.“

Nyní již víme, že „Da Boyz“ již byli schopni dostat cenu dostatečně nízko na to, aby se zbavili velkého množství svých SHORT pozic, a to tím, že donutili MM zlikvidovat (prodávat) své již existující LONG pozice a možná dokonce i otevírat nové SHORT pozice. Tuto informaci budeme vědět dnes večer a také v následujícím reportu, neboť hlavní pokles nastal od středy minulého týdne a tato data budou zveřejněna v pátek večer.

Aktuální pokles tedy přetáčí strukturu z extrémně medvědí na býčí a po 13% průplachu za 13 obchodních dnů si můžeme být jisti tím, že do býčí struktury nemá trh se zlatem již daleko.

ETF fondy

Vzhledem k pokračujícímu poklesu ceny pokračovalo i vyskladňování zlata z ETF fondů. Zásoby největšího fondu se zlatem (GLD) klesly v minulém týdnu o 30 tun na 885,04 tuny. Ale je pozitivní vidět, že přestože cena akcií tohoto fondu klesla na úroveň z počátku února, množství zlata je stále o cca 150 tun výše, než bylo v uvedeném období.

Také vyskladňování stříbra z fondu SLV v minulém týdnu akcelerovalo, neboť zásoby se snížily o 126 tun na 10.766,41 tuny.

GLD 48. týden 2016 SLV 48. týden 2016
Vývoj fondu GLD za 12 měsíců Vývoj fondu SLV za 12 měsíců

Závěr

Jakkoliv dramaticky může současný pokles vzácných kovů působit, domnívám se, že bude brzy (v řádu několika týdnů) za námi. Důvody pro pokračování hlavního býčího trendu jsou následující:

  1. 8letý cyklus začal v prosinci 2015 a nyní nastala pouze první, i když větší něž očekávaná korekce ceny.
  2. Zlato v letošním roce vyrostlo přes vrchol 1.308 USD z roku 2015, což by v medvědím trendu nenastalo. Růst byl vyšší než 20 %, což je charakter býčího trendu.
  3. Index těžebních společnosti zlata HUI vzrostl od cenového dna z počátku roku o 188 %, což v minulosti v žádném medvědím trhu nenastalo.
  4. US Dollar Index tvoří 16letý cyklický vrchol a následně by měl začít oslabovat.
    US Dollar Index 48. týden 2016
    Vývoj US Dollar Indexu, měsíční graf 1999 - 2016
  5. „Net SHORT“ pozice commercials ještě nejsou na úrovni, kterou můžeme charakterizovat jako býčí, ale blíží se tam rychlým tempem.
  6. Sentiment na trhu začíná být negativní a objevují se komentáře, že býčí trend na zlatě byl zlomen, neboť cena klesla příliš hluboko. To jsou typické komentáře při dosahování významného cenového dna.

Připomeňme si jen, že na konci roku 2015, kdy byla cena zlata v blízkosti 1.000 USD za unci, nebyl k nalezení snad jediný pozitivní komentář pro zlato. Všichni se shodovali na tom, že zlato to má spočítané a že klesne pod 1.000 USD a předháněli se v medvědím výhledu ceny s predikcemi 900, 850 nebo 700 USD za unci. Chvíli na to nastal prudký růst ceny na 1.260 USD a za pár týdnů na 1.350 USD za unci. Jakmile začnou vycházet katastrofické scénáře o trhu se zlatem, bude to známka toho, že další významné cenové dno již nastalo.

V pátek tento týden bude zveřejněna měsíční zpráva o stavu zaměstnanosti v USA za měsíc listopad.

Janek Foto k analýzám

POUČENÍ O RIZICÍCH
INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO ČLÁNKU PŘEDSTAVUJÍ POUZE SUBJEKTIVNÍ NÁZOR AUTORA. NEJEDNÁ SE O FINANČNÍ PORADENSTVÍ NEBO INVESTIČNÍ DOPORUČENÍ. NENABÍZÍME ŽÁDNÉ ANALÝZY NEBO DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE NÁKUPU INVESTIČNÍCH INSTRUMENTŮ NEBO MOŽNOSTÍ OBCHODOVAT NA FINANČNÍCH TRZÍCH. NENESEME ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA TO, CO ČTENÁŘ UČINÍ NA ZÁKLADĚ NÁZORŮ ZDE PUBLIKOVANÝCH. VÍCE O UŽÍVÁNÍ STRÁNEK ZDE.

Archiv článků »

Nakupujete online
Zlatý slitek 20 gramů

Zlatý slitek 20 gramů

– Argor-Heraeus SA & Münze Österreich

cena: 39 893 Kč

Skladem více jak 100 kusů ihned k dodání

Přidat do košíku
Stříbrný slitek 1000 gramů

Stříbrný slitek 1000 gramů

– Argor-Heraeus SA

cena: 32 094 Kč

Skladem více jak 30 kusů ihned k dodání

Přidat do košíku
Stříbrný slitek 500 gramů

Stříbrný slitek 500 gramů

– Argor-Heraeus SA

cena: 16 702 Kč

Skladem více jak 30 kusů ihned k dodání

Přidat do košíku

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádný seminář.

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádnou konferenci.

Zásada ochrany osobních údajů
zavřít