Zpět na úvod | Zlaté rezervy

„Měníme papír ve zlato.“

Bude rally na zlatě pokračovat? (týdenní zpráva o situaci na trhu zlata a stříbra - 4. týden 2018)

22. 1. 2018, Jan Železník
 

Bude rally na zlatě pokračovat? (týdenní zpráva o situaci na trhu zlata a stříbra - 4. týden 2018)

Přestože se minulé úterý dostala cena zlata na nejvyšší úroveň aktuálního růstu, uzavřely oba kovy v minulém týdnu nakonec v záporných hodnotách. Zlato kleslo o nepatrných 0,7 % a stříbro ztratilo 22 centů (- 1,3 %).

Aktuální vývoj

Po 5týdenním růstu přišel první poklesový týden. Je současná rally u konce? Domnívám se, že nikoliv, avšak v minulé týdenní zprávě jsem v závěrečné části uváděl: Přestože struktury COT již nejsou tak ideální jako v druhé polovině prosince, neznamená to nutně, že cena zlata i stříbra musí nyní „odpadnout“. Určitá korekce ceny zlata (do pásma 1.307 – 1.325 USD) není vzhledem k vysokým SHORT pozicím „Velké 4“ a vyšším „net LONG“ pozicím Managed Money vyloučena. Jakmile by ale taková korekce proběhla, očekával bych obnovení růstu.“

Zlato graf COT 4. týden 2018 4hodinový
4hodinový graf ceny zlata do 25. prosince 2017, burza CME

Minulý týden ve čtvrtek klesla cena zlata na 1.324 USD a v pátek se zlato odrazilo opět výše. Pokud zlato udrží uvedenou cenu, existuje velká naděje, že trh bude v tomto týdnu pokračovat v růstu. Jestliže ale začne zlato z kraje tohoto týdne klesat pod hodnotu 1.324 USD, pak by mohla jeho cena významněji korigovat – k ceně 1.300 USD a možná i níže (k 50dennímu průměru, který je nyní na hodnotě 1.290 USD).

Zlato graf COT 4. týden 2018
Denní graf ceny zlata, 7/2017 - 1/2018

Růst ceny zlata od poloviny prosince byl poměrně impresivní. Zlato vyrostlo bez větší korekce o 100 USD. Co mě však stále mírně znepokojuje, je situace na trhu se stříbrem. Tento trh zatím působí velmi mdle. K tomuto trhu jsem v první týdenní zprávě letošního roku uváděl: Stříbro je doposud jakoby zastíněno zlatem, a to i přes skutečnost, že procentuální zhodnocení aktuálního růstu je vyšší než u zlata. Jedním z důvodů může být fakt, že cena stříbra doposud neprorazila 200denní průměr.“ A v minulé týdenní zprávě jsem napsal:Stříbro stále jednoznačně neprorazilo 200denní průměr. Jeho cena se pohybuje +/- 0,15 bodu kolem tohoto průměru. I přesto bych očekával od stříbra vzhledem k nedávné struktuře větší výkon. Ale jelikož je trh se stříbrem podstatně menší než trh se zlatem, dokáží agresivní prodávající zastavit jednodušeji růst než u zlata.“

Uvedená situace nadále přetrvává. Stříbro zavřelo v pátek opět pod 200denním průměrem. Navíc v úterý 16. ledna nastala rychlá „čistka“ na trhu. Cena stříbra nejprve vyrostla na cenu 17,45 USD a o několik minut později se „zřítila“ na 16,80 USD, což je pokles o cca 3,5 %. A jelikož je v úterý uzávěrka dat pro reporty COT, byl tento pokles reflektován i v uvedeném reportu (detailní informace vysvětlím v části COT).

Stříbro graf COT 4. týden 2018
Denní graf ceny stříbra, 7/2017 - 1/2018

Stříbro se pohybuje již 14 obchodních dnů kolem 200denního průměru a alespoň pozitivním znamením na této konsolidaci je fakt, že se tím dostávají pomocné technické indikátory (SSTO a RSI) z překoupených oblastí do neutrálních.

Americký dolar ztrácel v minulém týdnu opět půdu pod nohama. Pokles US Dollar Indexu nebyl sice tak dramatický jako v týdnech předešlých, ale jeho hodnota klesla dokonce pod boční podpůrnou linii. Pokud nezačne na dolaru rychlá korekce směrem vzhůru, pak další zastávkou je Fibonacciho linie 61,8 %.

US dollar index COT 4. týden 2018
Týdenní graf US Dollar Indexu, 2014 - 2018

COT - Commitments of Traders (struktura otevřených pozic na burze COMEX)

Detailní vysvětlení principů a pravidel Commitment of Traders (COT) naleznete zde.

V posledním reportovaném týdnu (středa 10.1. - úterý 16.1.) vyrostla cena zlata o téměř 30 USD. Proto se dalo počítat s klasickým scénářem ve změně struktury COT – kdy commercials prodávají a Managed Money (MM) nakupují. Takový vývoj skutečně nastal, ale bylo pozitivním překvapením, že prodeje ze strany commercials nebyly tolik vysoké.

Čisté prodejní pozice (net SHORT) komerčních obchodníků (commercials) na trhu se zlatem vzrostly o 12.200 kontraktů na celkový počet 232.500. Toto jsou nejvyšší „net SHORT“ pozice od konce listopadu a současně třetí nejvyšší od poloviny září. V obou předešlých případech cena zlata korigovala níže. Struktura pozic na zlatě se tak dostává do medvědího teritoria, ale s tím rozdílem, že v polovině září a na konci listopadu nebylo zlato na počátku primárního a ročního cyklu, nýbrž na konci uváděných cyklů. Proto existuje možnost, že i přes částečně medvědí strukturu může cena zlata dále růst.

COT 4. týden 2018 commm gold

Týdenní změna NET pozic komerčních a nekomerčních obchodníků

na trhu se zlatem za poslední 3 roky

Rozhodující bude chování obchodníků z kategorie Managed Money. MM v minulém týdnu nakoupili celkem 5.482 kontraktů, a to tím, že otevřeli nové LONG pozice v objemu 11.258 kontraktů a současně navýšili SHORT pozice o 5.776 kontraktů. Rozdíl mezi uváděnými hodnotami je nárůst „net LONG“ pozic o 5.482 kontraktů na celkový počet 202.000. Stále je zde prostor pro nějakých 50.000 – 60.000 kontraktů, pokud by měly „net LONG“ pozice MM vzrůst na maximum z poloviny roku 2016.

Ještě několik slov k pozicím komerčních obchodníků (commercials). Jistě si vzpomenete, že jsem v posledních dvou týdenních zprávách rozebíral mírně odlišné chování velkých commercials (Velká 4) a menších obchodních bank (Raptors). Konkrétně jsem k tomu uváděl: „Jediným mírně negativním znamením je fakt, že „Velká 4“ v posledním reportovaném týdnu zvýšila své SHORT pozice o 13.200 kontraktů. Toto je poměrně nezvyklý jev, jelikož v minulosti při růstu ceny nejprve Raptors (menší obchodní banky) odprodávaly (redukovaly) své LONG pozice, a jakmile se Raptors zbavily většiny těchto LONG pozic, vstoupila do trhu „Velká 4“ a začala prodávat (SHORTovat). Nyní nastal přesný opak – Raptors se zatím nezbavují LONG pozic a „Velká 4“ již prodává.“

Následně jsem také uvedl: „Tato situace nadále pokračovala i v posledních 2 reportovaných týdnech. „Velká 4“ navýšila SHORT pozice o vysokých 21.300 a 17.800 kontraktů. „Velká 4“ nyní drží celkem 186.077 kontraktů, což je jedno z nejvyšších množství v letošním roce, a to není nikdy příliš pozitivním znamením pro další růst ceny. Raptors sice již snížily své LONG pozice, ale zatím jen v omezeném množství. Stále drží poměrně vysokých 48.569 LONG kontraktů, což naznačuje, že zřejmě očekávají pokračování růstu cen vzácných kovů a hodlají se těchto pozic zbavit až při vyšší ceně. Máme zde tedy určitý souboj mezi "Velkou 4" a Raptors, což je poměrně nezvyklé, jelikož obě skupiny patří do kategorie commercials, která zpravidla "táhne za jeden provaz".

V tomto reportovaném týdnu nebyla „Velká 4“ již tolik agresivní ve svých prodejích – navýšila SHORT pozice o 3.800 kontraktů. Avšak Raptors (menší obchodní banky) redukovaly své LONG pozice významnějším způsobem, když odprodaly celkem 13.700 LONG kontraktů a snížily své LONG pozice na 34.800, což je nejnižší úroveň od prosincového minima.

COT 4. týden 2018 Big 4 gold COT 4. týden 2018 Raptors gold

Týdenní změna SHORT pozic

"Velké 4" na zlatě

Týdenní změna pozic RAPTORS

na zlatě

Na trhu se stříbrem došlo k příjemnému překvapení ve změně struktury COT. Cena stříbra v reportovaném týdnu nejprve rostla, ale následně (viz odstavec o stříbře) prudce klesla. Čisté prodejní (net SHORT) pozice commercials vzrostly o zanedbatelných 200 kontraktů na celkový počet 50.143. Na tomto trhu drží Raptors (menší obchodní banky) stále vysoké množství LONG pozic, a to je pozitivní.

COT 4. týden 2018 stříbro comm.docx COT 4. týden 2018 Raptors gold

NET pozice commercials a

non-commercials na stříbře

Pozice RAPTORS na trhu se

stříbrem

A ještě pozitivnější byla změna ve struktuře obchodníků z kategorie Managed Money. Pravděpodobně skrze úterní prudký propad ceny stříbra došlo k likvidaci většího počtu LONG pozic MM, které klesly o 6.318 kontraktů. Pozitivním znamením je to z toho důvodu, že čím nižší LONG pozice MM, tím méně pravděpodobnější je další průplach trhu z důvodu likvidace těchto pozic.

SHORT pozice MM klesly o 1.650 kontraktů na celkový počet 26.472, což je stále solidní množství pro jejich případný zpětný odkup (short covering), pokud by cena stříbra pokračovala v růstu. Struktura COT na trhu se stříbrem je nadále neutrální až mírně býčí.

Trh s fyzickým kovem, ETF fondy

V posledních zprávách jsem nereportoval o fyzickém trhu. Bylo to z toho důvodu, že se na tomto trhu nedělo nic zajímavého. Momentálně stojí za zmínku netypický jev na trhu se stříbrem, kdy od začátku roku odtéká z největšího světového ETF fondu SLV fyzický kov, přestože hodnota akcií fondu roste. Toto je typické protitrendové chování a naznačuje, že „nějaký“ velký držitel akcií fondu vyskladňuje fyzický kov, aby nemusel reportovat výši svých pozic, pokud by držel více než 5 % akcií fondu.

Jako velký kandidát připadá v úvahu banka JP Morgan, která nyní drží oficiálně ve svém skladu na COMEXu nejvyšší množství fyzického stříbra v historii – 121,1 mil. uncí. Banka JP Morgan překonala v akumulaci stříbra i legendární bratry Huntovy, kteří kupovali stříbro v 70. a 80. letech min. století, a současně banka nahromadila i vyšší množství než Warren Buffett, který koupil přes 100 mil. uncí fyzického stříbra v roce 1997. Na toto téma přeložila naše redakce samostatný článek, který bude zveřejněn v tomto týdnu.

COT 4. týden 2018 SLV COT 4. týden 2018 JP Morgan silver stock

Vývoj akcií a zásob fondu SLV

za poslední rok

Vývoj zásob stříbra banky

JP Morgan na COMEXu

Závěr

Z hlediska sezonnosti (do počátku března) má zlato před sebou nadále atraktivní období (viz denní graf ceny zlata - spodní část). Blíží se začátek Čínského nového roku, což zpravidla přináší zvýšenou poptávku po fyzickém kovu z Asie. Rozhodující jako obvykle bude ale chování obchodních subjektů na COMEXu.

Z ekonomických událostí v tomto týdnu bude pro trh se zlatem zásadní zejména čtvrteční tisková konference Evropské centrální banky a páteční zveřejnění čtvrtletního předběžného HDP a objednávky zboží dlouhodobé spotřeby v USA.

Janek Foto k analýzám

POUČENÍ O RIZICÍCH
INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO ČLÁNKU PŘEDSTAVUJÍ POUZE SUBJEKTIVNÍ NÁZOR AUTORA. NEJEDNÁ SE O FINANČNÍ PORADENSTVÍ NEBO INVESTIČNÍ DOPORUČENÍ. NENABÍZÍME ŽÁDNÉ ANALÝZY NEBO DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE NÁKUPU INVESTIČNÍCH INSTRUMENTŮ NEBO MOŽNOSTÍ OBCHODOVAT NA FINANČNÍCH TRZÍCH. NENESEME ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA TO, CO ČTENÁŘ UČINÍ NA ZÁKLADĚ NÁZORŮ ZDE PUBLIKOVANÝCH. VÍCE O UŽÍVÁNÍ STRÁNEK ZDE.

Archiv článků »

Nakupujete online
Zlatý slitek 20 gramů

Zlatý slitek 20 gramů

– Argor-Heraeus SA & Münze Österreich

cena: 37 952 Kč

Skladem více jak 100 kusů ihned k dodání

Přidat do košíku
Zlatý slitek 100 gramů

Zlatý slitek 100 gramů

– Argor-Heraeus SA & Münze Österreich

cena: 185 428 Kč

Skladem více jak 100 kusů ihned k dodání

Přidat do košíku
Stříbrný slitek 500 gramů

Stříbrný slitek 500 gramů

– Argor-Heraeus SA

cena: 16 911 Kč

Skladem více jak 30 kusů ihned k dodání

Přidat do košíku

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádný seminář.

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádnou konferenci.

Zásada ochrany osobních údajů
zavřít