Zpět na úvod | Zlaté rezervy

„Měníme papír ve zlato.“

Na zlatě i stříbře mohlo být dosaženo důležitého cenového dna (týdenní zpráva o situaci na trhu zlata a stříbra - 1. týden 2017)

9. 1. 2017, Jan Železník
 

Na zlatě i stříbře mohlo být dosaženo důležitého cenového dna (týdenní zpráva o situaci na trhu zlata a stříbra - 1. týden 2017)

V prvním týdnu letošního roku si zlato připsalo nárůst o 21 USD (+ 1,8 %) a cena stříbra růst o 50 centů (+ 3,1 %). Oba kovy se odrazily z několikaměsíčních minim, kterých bylo dosaženo v polovině prosince, kdy zasedala Americká centrální banka (FED) a zvýšila po roce hlavní úrokovou sazbu o 0,25 %.

Aktuální vývoj

Než se pustím do rozboru aktuální situace na trhu zlata a stříbra, rád bych se poohlédnul po roce uplynulém. Rok 2016 byl prvním růstovým rokem, kterému předcházely 3 roky klesajících cen. Zlato zakončilo rok 2016 o 90 USD výše (+ 8,5 %) a stříbro si připsalo zhodnocení 2 USD (+ 14,4 %). „Zlatí a stříbrní býci“ tak mohli být spokojeni, a to i přesto, že v polovině roku vypadala situace co do zhodnocení mnohem nadějněji. Zlato totiž v první polovině roku vyrostlo o 300 USD (+ 27 %) a stříbro o značných 7 USD (+ 47 %). Za růstem ceny zlata i stříbra stály především 2 faktory.

Za prvé to byly rekordní nákupy derivátových futures kontraktů na burze COMEX ze strany obchodníků kategorie Managed Money (MM). Tato skupina nakoupila 300.000 net kontraktů zlata (30 mil. uncí) a zlato vyrostlo o 300 USD. Za druhé to byl nákupní zájem o zlato, který se projevil v růstu skladových zásob ETF fondů, kdy se v největším světovém fondu na zlato (GLD) zvýšily jeho zásoby z 640 na 980 tun.

V druhé polovině roku nastal přesně opačný scénář, kdy obchodníci z Managed Money prodali celkem 200.000 net kontraktů (20 mil. uncí) a cena zlata klesla z loňského maxima o 200 USD. Následně došlo od poloviny října k vyskladňování zlata z ETF fondů, kdy jeho zásoby klesly ve fondu GLD z 980 tun na aktuálních 813 tun.

Primárními faktory, které stojí za pohybem cen vzácných kovů, jsou tedy změny ve struktuře COT na burze COMEX a nákupy či prodeje kovů v ETF fondech. Proto i v letošním roce budu sledovat především tyto dva ukazatele, co se týče předpokladů pohybu cen zlata a stříbra.

Současný cenový vývoj na trhu zlata začíná připomínat situaci z konce roku 2015 a začátku roku 2016. V týdenní zprávě ze dne 19.12.2016 jsem uváděl: Momentálně nelze určit, zda již konečné cenové dno nastalo, jelikož platí burzovní pořekadlo, že „chytat padající nůž je velmi nebezpečné“. V loňském roce nastalo otestování nejnižší ceny den po zvýšení úrokových sazeb a v letošním roce byla zaznamenána nejnižší cena současného poklesu zatím také ve čtvrtek, čili v den po zvýšení úrokových sazeb.“

Tato situace stále platí a nejnižší cena nedávného poklesu - 1.124 USD - byla zaznamenána ve čtvrtek 15.12.2016. Od toho momentu se cena zvedla na 1.186 USD. Je možné, že cena 1.124 USD byla ročním cenovým dnem. Jediný „problém“ této varianty je v tom, že tohoto minima bylo dosaženo v 10. týdnu primárního cyklu. Podle studie analytické společnosti MMA nastala taková varianta v uplynulých 37 letech pouze jedenkrát. Primární cyklus na zlatě trvá totiž v průměru 15 – 21 týdnů. Objevují se varianty destrukce těchto cyklů, kdy dojde k jeho zkrácení na 11 – 14 týdnů, nebo naopak k jeho prodloužení až na 26 týdnů. Pokud nastane dno v 8. – 10. týdnu, zpravidla se jedná o dno v polovině cyklu. To je druhá varianta předpokládaného aktuálního vývoje. Rozdíl je v tom, že pokud se jedná o tuto variantu, pak současný růst byl pouhou korekcí ceny směrem vzhůru v polovině cyklu a zlato zamíří opět níže pod cenu 1.124 USD. Trh by byl totiž podle této varianty nyní ve 14. týdnu primárního cyklu, který má medvědí vývoj, což znamená, že cena bude klesat k nejnižšímu bodu, dokud tento cyklus neskončí, což by znamenalo pokles minimálně dalších 2 až 6 týdnů.

Pokud by se však potvrdila varianta výjimečně zkráceného primárního cyklu, jehož počátek by byl na ceně 1.124 USD dne 15.12.2016, pak zlato může v následujících týdnech agresivně růst, neboť by se současně jednalo o roční cenové dno, měřeno od cenového dna z prosince 2015. Trh se zlatem totiž vykazuje další nadřazenější cyklus o délce 11 – 14 měsíců, přičemž cykly se měří ode dna k dalšímu nejnižšímu cenovému dnu.

Zlato graf COT 1. týden 2017
Denní graf ceny zlata, 12/2015 - 1/2017
Zlato graf týdenní COT 1. týden 2017
Týdenní graf ceny zlata, 4/2013 - 1/2017

Faktorem, kterým podporuje tuto hypotézu, je býčí vnitřně tržní divergence k trhu se stříbrem, kdy cena stříbra klesla o týden později na další nové minimum (20.12.2016 na cenu 15,67 USD), avšak cena zlata již neklesla pod minimum 1.124 USD z 15.12.2016.

Trh se stříbrem je tedy také buď ve 3. týdnu nového primárního cyklu, nebo ve 14. týdnu původního primárního cyklu ze dne 7.10.2016. První varianta znamená pokračování současného růstu, druhá varianta naopak vyvrcholení růstu v tomto týdnu a počátek nového poklesu k ceně 15,70 USD.

Stříbro graf COT 1. týden 2017
Denní graf ceny stříbra, 12/2015 - 1/2017

Z hlediska technické analýzy jsou oba kovy na týdenních grafech stále v přeprodaných oblastech, což naznačuje, že roční cenové dno již mohlo nastat, případně nastane v následujících několika týdnech o něco níže.

US Dollar Index

Klíčem k cenovém vývoji vzácných kovů pro letošní rok je nejen dle mého názoru správné odhadnutí vývoje amerického dolaru. Nedávný prudký pokles ceny zlata v USD, který nastal po prezidentských volbách v USA, šel totiž ruku v ruce s prudkým růstem kurzu amerického dolaru.

US Dollar Index posílil během necelých 2 měsíců z hodnoty 95,9 na 103,8 bodu (+ 8 %). Podle studie dlouhodobých měnových cyklů by však měla současná růstová vlna na US Dollar Indexu vyvrcholit v lednu 2017 (+/- 6 měsíců). US Dollar Index totiž vykazuje přibližně 16,5 – 18letý cyklus, jehož cenová dna nastala v letech 1978, 1992 a 2008. Cenové vrcholy nastaly v prvních dvou případech v letech 1985 a 2001, což bylo v 7. a 9. roce, tedy pár měsíců poté, kdy byl zvolen republikánský prezident.

US Dollar Index COT 1. týden 2017 longchart

Dlouhodobý graf vývoje US Dollar Indexu, jednotlivé vrcholy a dna

v souvislosti s prezidentským a 16,5letým cyklem (1978 - 2017)

V průběhu roku 2016 se zdálo, že US Dollar Index už svého vrcholu dosáhl v 7. roce (měřeno od cenového dna z roku 2008), a to tím, že udělal v březnu a prosinci 2015 dvojitý vrchol na hodnotě 100,5 bodu. Nakonec se však potvrdila i hypotéza prezidentského cyklu, kdy US Dollar Index silně vzrostl právě v období prezidentských voleb a 3. ledna 2016 dosáhl zatím nejvyšší hodnoty 103,8 bodu.

Pokud již tento růst vyvrcholil, což ještě nelze s jistotou určit, pak cena zlata může růst z prosincového minima dále. Za vyvrcholení současného růstu bych považoval skutečnost, že se US Dollar Index vrátí a zavře alespoň ve třech po sobě jdoucích týdnech pod hodnotou 100 bodů, což byla rezistence dvou předchozích vrcholů.

US Dollar Index COT 1. týden 2017 weekly
Týdenní graf US Dollar Indexu, 2012 - 2017

COT - Commitments of Traders (struktura otevřených pozic na burze COMEX)

Detailní vysvětlení principů a pravidel Commitment of Traders (COT) naleznete zde.

Struktura pozic COT se přetočila v uplynulých 6 měsících z rekordně medvědí na dosti býčí. Aby se tak mohlo stát, musely však ceny vzácných kovů klesnout. Komerčním obchodníkům (commercials) se tak podařilo snížit své rekordní „net SHORT“ pozice v objemu 340.000 kontraktů na současných 118.000, což je nejméně od poloviny února 2016. Podle společnosti Butlerresearch dosahovala jejich kolektivní ztráta v polovině loňského roku 4 mld. USD, avšak na konci roku již dosahovali zisku přibližně 4 mld. USD, což znamenalo celkové zlepšení v jejich bilanci o 8 mld. USD.

Na konci roku 2015 se dostaly „net SHORT“ pozice commercials na přibližně 10.000 kontraktů, což znamenalo extrémně býčí strukturu. Expert na reporty COT Theodore Butler se domnívá, že commercials nebudou schopni snížit své „net SHORT“ pozice opět na takto nízkou úroveň, neboť tomuto faktu předcházel 3letý medvědí trend. Současných 118.000 „net SHORT“ kontraktů již považuje za dosti býčí strukturu, kdy může začít další růstový cyklus na zlatě.

Jedná se také o to, že nekomerční obchodníci, jejichž hlavní podskupinou jsou Managed Money, dosáhli téměř rekordního počtu SHORT pozic (aktuálně 91.000 kontraktů, přičemž rekord byl cca 110.000) a své LONG pozice zredukovali o více než polovinu na aktuálních 128.000 kontraktů.

Tím vznikl prostor pro „short covering rally“, která by byla spuštěna zpětným odkupem prodaných SHORT kontraktů, a také je zde velký prostor pro opětovné navyšování LONG kontraktů, jejichž počet dosáhl v červenci maxima 300.000 kontraktů. Trh se zlatem byl tedy značně vyčištěn od spekulativních pozic, což podporuje brzký začátek nového růstového cyklu.

COT 1. týden 2017 comm vs non comm
Net pozice commercials a non-commercials na trhu se zlatem za poslední 3 roky

Na trhu se stříbrem je situace odlišná. Zde dosahují „net SHORT“ pozice komerčních obchodníků (commercials) z historického hlediska stále vysokého počtu 75.800 kontraktů, což v minulosti znamenalo medvědí strukturu. V polovině minulého roku však pozice dosahovaly dokonce 110.000 kontraktů, takže i na trhu se stříbrem došlo k velké redukci „net SHORT“ pozic commercials, což je vždy dobré znamení pro opětovný růst cen.

Podle Theodora Butlera se nepodařilo commercials významněji snížit „net SHORT“ pozice z toho důvodu, že technicky orientovaní obchodníci z kategorie Managed Money, kteří tradičně tvořili protistranu commercials, neprojevili tentokrát zájem prodávat stříbro při klesajících cenách, tak jako v minulosti a tak jako v případě zlata při nedávném poklesu. Podle něj je důvodem příliš nízká cena stříbra a také pravděpodobnost toho, že stříbro je více průmyslovým kovem a také začínají prosakovat informace, že rok 2017 by mohl přinést změnu ve vývoji dynamiky inflace (nezapomeňme na to, jak významně vzrostla cena mědi po zvolení Donalda Trumpa).

Z tohoto důvodu zůstávají „net SHORT“ pozice commercials relativně vysoké, avšak neznamená to medvědí strukturu jako v minulosti, ale naopak strukturu býčí, neboť pokud nebudou MM prodávat, nebude mít kdo srazit cenu stříbra dolů z aktuálních nízkých cen.

ETF fondy

Vyskladňování stříbra z největšího ETF fondu SLV se aktuálně zastavilo a jeho zásoby nyní dosahují 10.612 tun.

Prudký listopadový a prosincový pokles zásob zlata ve fondu GLD v posledních 3 týdnech postupně ustal a aktuálně se v tomto fondu nachází 813 tun zlata, což je o 173 tun více než na počátku loňského roku.

GLD 1. týden 2017 SLV 1. týden 2017
Vývoj GLD za poslední rok Vývoj SLV za poslední rok

Závěr

Zlato i stříbro mohly v polovině prosince dosáhnout podle výše uvedených skutečností dalšího významného cenového dna. Pokud toto dno ještě nenastalo, mělo by se tak stát do několika týdnů, avšak ceny by již neměly zásadněji klesnout pod minima z konce roku. Analýza cyklů a analýza COT naznačují, že je před námi další býčí cyklus, který by mohl ceny obou kovů poslat na maxima z loňského roku. Avšak jak vysoko budou moci ceny kovů vyrůst, bude záležet také na tom, zda commercial začnou opět agresivně SHORTovat jako v minulosti, či nikoliv.

Dalším zásadním faktorem pro růst kovů je vývoj US Dollar Indexu, který aktuálně tvoří svůj několikaletý vrchol a podle analýzy cyklů je trh s dolarem přesně uprostřed tohoto časového okna. Během ledna a února bychom měli obdržet další indicie, které dále objasní současnou tržní situaci.

Janek Foto k analýzám

POUČENÍ O RIZICÍCH
INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO ČLÁNKU PŘEDSTAVUJÍ POUZE SUBJEKTIVNÍ NÁZOR AUTORA. NEJEDNÁ SE O FINANČNÍ PORADENSTVÍ NEBO INVESTIČNÍ DOPORUČENÍ. NENABÍZÍME ŽÁDNÉ ANALÝZY NEBO DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE NÁKUPU INVESTIČNÍCH INSTRUMENTŮ NEBO MOŽNOSTÍ OBCHODOVAT NA FINANČNÍCH TRZÍCH. NENESEME ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA TO, CO ČTENÁŘ UČINÍ NA ZÁKLADĚ NÁZORŮ ZDE PUBLIKOVANÝCH. VÍCE O UŽÍVÁNÍ STRÁNEK ZDE.

Archiv článků »

Nakupujete online
Zlatý slitek  1 Oz (31,103 gramů)

Zlatý slitek 1 Oz (31,103 gramů)

– Argor-Heraeus SA

cena: 58 362 Kč

Skladem více jak 100 kusů ihned k dodání

Přidat do košíku
Zlatý slitek 20 gramů

Zlatý slitek 20 gramů

– Argor-Heraeus SA & Münze Österreich

cena: 37 943 Kč

Skladem více jak 100 kusů ihned k dodání

Přidat do košíku
Zlatý slitek 50 x 1 gram (CombiBar)

Zlatý slitek 50 x 1 gram (CombiBar)

– Valcambi

cena: 97 458 Kč

Skladem více jak 30 kusů ihned k dodání

Přidat do košíku

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádný seminář.

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádnou konferenci.

Zásada ochrany osobních údajů
zavřít