Zpět na úvod | Zlaté rezervy

„Měníme papír ve zlato.“

Stříbro - z rekordně medvědí na velmi býčí strukturu za 3 týdny (týdenní zpráva o situaci na trhu zlata a stříbra - 19. týden 2017)

15. 5. 2017, Jan Železník
 

Stříbro - z rekordně medvědí na velmi býčí strukturu za 3 týdny (týdenní zpráva o situaci na trhu zlata a stříbra - 19. týden 2017)

Zlato i stříbro zastavily nedávný pokles a jejich ceny se v minulém týdnu stabilizovaly. Cena zlata se nezměnila a cena stříbra vyrostla o 15 centů (+ 0,9 %).

Aktuální vývoj

Na trhu se stříbrem nastal v uplynulých 3 týdnech jeden z nejdelších poklesů vůbec, jelikož cena stříbra klesala nepřetržitě 17 dnů v řadě. Tento pokles nedoprovázela žádná významná fundamentální zpráva nebo zásadní změna v nabídce a poptávce po fyzickém kovu. Naopak došlo k obřímu protočení obchodních pozic na burze COMEX a během 3 týdnů se struktura na trhu změnila z extrémně medvědí na velmi býčí.

Theodore Butler (expert na analýzy strukutry COT) uvedl ve své víkendové zprávě, že si nevzpomíná, že by v minulosti došlo k tak rychlému protočení takového množství pozic, jako se právě stalo na trhu se stříbrem (více v části COT).

Cena stříbra klesla téměř na hodnotu z poloviny prosince 2016 a trh byl značně vyčištěn od spekulativních pozic, které do stříbra natekly v prvních 4 měsících letošního roku. V minulé týdenní zprávě jsem uváděl: Dle mého názoru je na trhu se stříbrem již největší pokles za námi (což ale nevylučuje ještě nižší cenu v následujících týdnech), ale trh se zlatem má stále prostor pro další pokles.“

Tuto svou myšlenku mohu jen potvrdit a jsem toho názoru, že stříbro již hlouběji neklesne.

Stříbro graf COT 19. týden 2017
Cenový vývoj stříbra, denní graf, 7/2016 - 5/2017

U zlata je situace stálé mírně odlišná. Zlato dokázalo udržet první cenovou podporu, o které jsem se zmiňoval v minulé týdenní zprávě: „Nyní má trh pod sebou několik silných supportů (cenových podpor). První je hned na ceně cca 1.216 USD, což je podpora tvořená menší boční trendovou linií. Další podpory jsou na psychologické ceně 1.200 USD (cenové minimum v polovině března) a cena 1.180 USD (korekční minimum na konci ledna a dlouhodobě silná cena). Poslední, avšak velmi významná podpora je tvořena vzestupnou trendovou linií, která spojuje 8leté dno z konce prosince 2015 a cenové dno z konce prosince 2016. Pokud by zlato pokračovalo dále v poklesu a nerespektovalo žádnou z výše uvedených podpor, může cena klesnout až na tuto trendovou linii, jejíž aktuální hodnota je kolem ceny 1.160 USD. Tato možnost není vyloučena.“

Trh se zlatem se prozatím odrazil z uvedené boční trendové linie. Je možné, že toto bylo finální cenové dno současného primárního cyklu, jelikož nastalo ve 21. týdnu, což je horní hranice běžné délky primárního cyklu. Ale potvrzení bychom dostali až tehdy, jakmile by trh byl schopen vyrůst a zavřít nad 50denním průměrem, který je aktuálně na ceně 1.248 USD a ideálně nad průměrem 200denním, který se nachází na ceně 1.259 USD.

Druhou variantou je možnost (a k této variantě se přikláním více), že zlato ještě konečné cenové dno tohoto primárního cyklu neudělalo a že po krátkém odpočinku začne trh opět klesat k úrovni 1.200 USD (a možná i pod ni) v následujících 3 – 5 týdnech. Většina technických indikátorů je nyní dole (v přeprodaných oblastech), a proto mohou do trhu naskákat krátkodobí impulzivní techničtí obchodníci, kteří by chtěli participovat na odrazu ceny zlata. Proto se trh může zvednout nebo se pohybovat do strany. Jakmile se ale přiblíží červnové zasedání FEDu (14. - 15.6.), trh začne dle mého názoru opět klesat. V minulosti nastala tato varianta zpravidla 2 – 3 týdny před zasedáním.

Zlato graf COT 19. týden 2017
Cenový vývoj zlata, denní graf, 7/2016 - 5/2017

COT - Commitments of Traders (struktura otevřených pozic na burze COMEX)

Detailní vysvětlení principů a pravidel Commitment of Traders (COT) naleznete zde.

V posledním reportovaném týdnu (od 3.5. do 9.5.) cena zlata klesala o 42 USD a propadla také pod 50denní průměr. To vedlo k tomu, že techničtí obchodníci na trhu se zlatem (Managed Money) odprodali velké množství LONG kontraktů, které předtím nakoupili, a naopak komerční obchodníci (commercials) nakoupili zpět pozice, které předtím vysoko prodali.

„Net SHORT“ pozice commercials klesly o vysokých 39.600 kontraktů na celkový počet 164.400, což je nejnižší stav od konce března. Přestože během minulého týdne klesly tyto pozice o solidní počet kontraktů, zůstává jejich celkový stav stále poměrně vysoký. Ideální býčí struktura by byla kolem cca 120.000 kontraktů „net SHORT“, což by znamenalo ještě alespoň jeden 30 – 40bodový pokles ceny zlata.

COT 19. týden 2017 comm
Net pozice commercials na trhu se zlatem za poslední 3 roky

Pamatujete si na komentář k rychlé zprávě s názvem Nejprve Godlman Sachs, nyní i World Bank – banky začaly vydávat medvědí prognózy pro zlato? Ke konci této zprávy jsem uváděl: „Když sleduji publikování nejrůznějších zpráv o zlatě společně s vývojem jeho ceny, již mnohokrát jsem vypozoroval následující skutečnost: když cena zlata roste a blíží se dosažení významnějšího vrcholu, jsou často vydávány velmi býčí prognózy, jako např. „zlato má další potenciál k růstu“, „cena zlata vyroste o dalších 200 USD“ apod. Tyto zprávy mají utvrzovat investory v tom, aby dále nakupovali a naskakovali do trhu na aktuálním vrcholu, kdy zpravidla následně nastane bod obratu. Na prodejní (SHORT) straně jsou naopak insideři (zpravidla komerční obchodníci, mezi nimiž jsou z velké části obchodní banky). Jakmile je v trhu dostatek těchto investorů na LONG straně, mohou být jednoduše „skalpováni“, a to tím, že cena zlata začne proti všem předpokladům postupně klesat a zasahovat jejich stoplosy.

Přesně toto se odehrálo v uplynulých 2 týdnech na zlatě. Cena byla nejprve těsně pod úrovní 1.300 USD, a jakmile propadla pod klouzavé průměry, začala stopovat Managed Money. V posledním týdnu tito obchodníci totiž snížili (prodali) své LONG pozice (byli vystopováni) o vysokých 43.912 kontraktů, což bylo téměř identické množství, které naopak commercials nakoupili (zredukovali SHORT pozice).

LONG pozice Managed Money nyní dosahují 151.000 kontraktů vs. 202.000 při vrcholu ceny zlata v polovině dubna. Tyto pozice byly zredukovány na podobný počet, který držely MM na začátku roku – tehdy to bylo cca 135.000 kontraktů. Současně tehdy MM drželi ale vyšší počet SHORT pozic. Pokud se comemrcials podaří vlákat na SHORT stranu větší množství MM, pak cena zlata může dále klesat.

COT 19. týden 2017 MM
Spekulativní pozice MM na trhu se zlatem, 2013 - 2017

Na trhu se stříbrem došlo v reportovaném týdnu k dalšímu velkému snížení „net SHORT“ pozic commercials, a to o vysokých 17.300 kontraktů na celkový počet 69.300, což je nejnižší stav od dubna 2016!! Před třemi týdny dosahovaly tyto pozice celkového počtu 116.800 kontraktů, což byl vrchol v počtu těchto kontraktů a nejvíce medvědí struktura v historii. Nyní zde máme nejvíce býčí strukturu za poslední rok. Toto je jasnou ukázkou toho, jako pozice na COMEXu ovlivňují cenu vzácných kovů.

COT 19. týden 2017 silver pozice

Net pozice komerčních a nekomerčních obchodníků na trhu se stříbrem

za poslední 3 roky

Dvě kategorie obchodníků (commercials a Managed Money) mezi sebou protočily během 3 týdnů celkem 47.500 kontraktů (237,5 mil. uncí stříbra), což je zhruba čtvrtina roční světové těžby. Takové množství stříbra se těží 3 měsíce, ale zde bylo zobchodováno za 3 týdny – je tedy nemožné, aby takové množství zobchodovaných kontraktů nemělo současně největší vliv na cenu.

Jestliže commercials v minulém týdnu nakupovali, pak MM prodávali. Celkem snížili své LONG pozice o 10.240 kontraktů a zvýšili své SHORT pozice o 11.035 kontraktů. LONG pozice MM byly zredukovány na 67.963 kontraktů, což je v blízkosti spodní hranice, kterou Butler přisuzuje netechnickým obchodníkům. Podle něj to bylo zhruba 60.000 – 80.000 kontraktů. Nyní vidíme, že správným odhadem byla hranice 60.000 kontraktů. Toto je množství pozic, které nebude již zredukováno při eventuelním dalším poklesu ceny stříbra.

Struktura na stříbře je již nyní velmi býčí, a proto se domnívám, že stříbro má hlavní část propadu za sebou, resp. může dojít ještě jednou k otestování nedávného minima.

Dnes rozebírám strukturu COT trochu detailněji, ale je to z jednoho prostého důvodu. Theodore Butler uvedl ve své týdenní zprávě k analýze COT struktury následující: „Změny ve struktuře pozic na COMEXu jsou nyní tak zásadní, jako nikdy dříve. Netvrdím, že to tak bude napořád, ale s tím jak někteří predikují, že COMEX ztrácí vliv a ustupuje do pozadí, vidíme s každou týdenní zprávou pravý opak - vliv COMEXu na ceny zlata a stříbra je neúprosný a zastiňuje většinu dalších faktorů. Pokud neberou analytici trhů se vzácnými kovy změny ve struktuře COT v potaz, nemohou být jejich prognózy relevantní.“

Závěr

Jediné, na co nyní čekám, je, aby došlo k cyklickému uzavření nedávných poklesů na zlatě i stříbře. Pokud by oba kovy (především zlato, stříbro již nemusí klesat pod dno z 9.5.) postupně vyklesávaly na nižší hodnoty a ideálně do první poloviny června, domnívám se, že by to vytvořilo skvělou nákupní příležitost. Struktury by byly v takovém případě extrémně býčí, což by se bezesporu projevilo v následujícím růstu cen. Taková situace by mohla vést k tomu, že by zlato „konečně“ prorazilo dlouhodobou sestupnou rezistenční linii a vytvořilo tak „obří“ býčí signál.

Zlato graf COT 19. týden 2017 týdenní
Týdenní graf ceny zlata, 2009 - 2017

 

Janek Foto k analýzám

POUČENÍ O RIZICÍCH
INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO ČLÁNKU PŘEDSTAVUJÍ POUZE SUBJEKTIVNÍ NÁZOR AUTORA. NEJEDNÁ SE O FINANČNÍ PORADENSTVÍ NEBO INVESTIČNÍ DOPORUČENÍ. NENABÍZÍME ŽÁDNÉ ANALÝZY NEBO DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE NÁKUPU INVESTIČNÍCH INSTRUMENTŮ NEBO MOŽNOSTÍ OBCHODOVAT NA FINANČNÍCH TRZÍCH. NENESEME ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA TO, CO ČTENÁŘ UČINÍ NA ZÁKLADĚ NÁZORŮ ZDE PUBLIKOVANÝCH. VÍCE O UŽÍVÁNÍ STRÁNEK ZDE.

Archiv článků »

Nakupujete online
Stříbrný slitek 1000 gramů

Stříbrný slitek 1000 gramů

– Argor-Heraeus SA

cena: 32 548 Kč

Skladem více jak 30 kusů ihned k dodání

Přidat do košíku
American Eagle 1 Oz

American Eagle 1 Oz

– The United States Mint

cena: 60 642 Kč

Skladem více jak 30 kusů ihned k dodání

Přidat do košíku
Zlatý slitek 50 x 1 gram (CombiBar)

Zlatý slitek 50 x 1 gram (CombiBar)

– Valcambi

cena: 97 485 Kč

Skladem více jak 30 kusů ihned k dodání

Přidat do košíku

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádný seminář.

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádnou konferenci.

Zásada ochrany osobních údajů
zavřít