PRODLOUŽENÝ PROVOZ: Obchod je otevřen pro objednávky s konečnou fixací ceny v pracovní dny od 9:00 do 20:00 a o víkendech po celý den.
Zpět na úvod | Zlaté rezervy

„Měníme papír ve zlato.“

Týdenní přehled stavu otevřených pozic na burze COMEX (33. týden 2013)

21. 8. 2013, Jan Železník
 

Týdenní přehled stavu otevřených pozic na burze COMEX (33. týden 2013)

Minulý týden byl pro stříbro zatím nejlepším týdnem roku, když stříbro vyrostlo o 2,7 USD (+13,2 %) a cena zlata si připsala 64 USD (+4,9 %). Dle některých zpravodajských stanic byl onen podivuhodný nárůst obou kovů důsledkem náhody a souhrou různých faktorů počínaje situací v Egyptu a konče částečným přílivem zlata do ETF fondů. Dle našeho názoru však tento růst souvisí přímo s extrémní strukturou pozic, která již několik týdnů panuje na burze COMEX a současně také s protnutím klíčových klouzavých průměrů. Poměr cen stříbra a zlata se snížil na úroveň 59:1.

Zlato

Aktuální struktura otevřených pozic (COT)

V minulém týdnu jsme informovali o tom, že došlo k jisté záměně pozic mezi „swap dealer“ a „other reportable trader“ a že tato chyba bude zřejmě v následujícím reportu upravena. Zatím k této skutečnosti nedošlo, a tak se zdá, že vysoké navýšení SHORT pozic commercials z minulého reportu se rozpustilo v aktuálním reportu, aby se tak chyba „sama“ opravila, pokud vám to dává jistý smysl. A jelikož ceny poměrně vyrostly v reportovaném týdnu, dalo se s určitým navýšením SHORT pozic počítat.

K datu 13.8.2013 (včetně) zvýšily commercials své čisté SHORT pozice „jen“ o 6.700 kontraktů a celkový stav těchto pozic nyní dosahuje 60.900 kontraktů, což je nejvyšší úroveň za poslední 2 měsíce. Říkáme „jen“, protože jak se zmiňujeme ve výše uvedeném odstavci, oněch 28.400 SHORT kontraktů z minulého týdne zůstalo bez opravy a komise CFTC tak tuto skutečnost zřejmě zahrnula do aktuálního reportu.

8 největších obchodníků na SHORT straně koupilo zpět 2.200 SHORT kontraktů a Raptors (obchodní banky včetně JP Morgan) uzavřely 9.000 LONG kontraktů. Odhaduje se, že banka JP Morgan uzavřela cca 8.000 LONG kontraktů ze svých 85.000 LONG kontraktů. Aktuálně  drží tato banka cca 77.000 LONG kontraktů a to znamená, že drží 23 % z celého futures trhu se zlatem na COMEXu (pokud odečteme pozice swapových obchodníků, viz týdenní report ze dne 6.8.2013).

Dobrou zprávou tohoto reportu je skutečnost, že technické fondy zatím neotvíraly nové LONG pozice a současně neuzavřely příliš ze svých stávajících SHORT pozic. Zřejmě k tomu došlo až po proražení ceny 1350 USD ve čtvrtek 15.8., což však bude zahrnuto až v následujícím reportu, jelikož uzávěrka dat pro COT reporty je vždy v úterý.

Stříbro

Aktuální struktura otevřených pozic (COT)

K datu 13.8.2013 (včetně) zvýšily commercials své čisté SHORT pozice o slušných 10.000 kontraktů a celkový stav těchto pozic nyní dosahuje 20.300 kontraktů, což je nejvyšší úroveň od poloviny dubna.

Přestože stouply SHORT pozice kategorie commercials o 10.000 kontraktů, nejednalo se jen o nové SHORTy. Raptors uzavřely 5.600 LONG kontraktů a celkový stav jejich pozic nyní dosahuje 31.900 LONG kontraktů. Prodeje LONG pozic skupinou Raptors automaticky zvyšují SHORT pozice kategorie commercials, avšak nejedná se o totéž, jako když se otevírají nové SHORT pozice.

„Velká 4“ však navýšila přibližně 3.300 SHORT kontraktů a „Velká 5-8“ zvýšila SHORT pozice o 1.000 kontraktů. Odhaduje se, že banka JP Morgan (jeden ze členů „Velké 4“) navýšila SHORT pozice o 3.000 kontraktů a aktuálně drží 16.000 SHORT kontraktů.

Jen pro upřesnění uvádíme, že banka JP Morgan se nachází u stříbra ve skupině „Velká 4“ na SHORT straně, ale u zlata je to ve skupině Raptors na LONG straně.

Někteří Commercials a jejich pozice

Ed Steer z Caseyresearch uvedl k agresivnímu navýšení SHORT pozic na stříbře ve své sobotní zprávě následující:

„What these numbers show is that the Commercial traders are back to their old tricks and, without doubt, were even more aggressive in their selling since the Tuesday cut-off.“

„Tato čísla nám jasně ukazují, že commercials provádějí opět své staré triky a bezpochyby byly ještě agresivnější ve svých prodejích od minulého úterý.“

Naopak Theodore Butler uvedl následující:

„First things first. I’m not big fans of the silver raptors that use HFT and other means to manipulate prices and force the technical funds and momentum investors to buy and sell. But once they get long, it’s hard to criticize the raptors from selling out to take profits, as is occurring now. But what JPMorgan is doing and the regulators are permitting in allowing JPMorgan to add to silver short positions is beyond excusable. There is no possible explanation for JPMorgan adding silver shorts for a legitimate reason. Please try and think this through.

„Nejdříve první věc. Nejsem velký fanda skupiny Raptors (menší obchodní banky), které používají HFT (High-freqency trading) a ostatní nástroje k manipulaci ceny a donutí tak technické fondy a „momentum“ investory k nákupům či prodejům. Avšak je těžké je kritizovat, pokud jsou jednou v LONG pozici, kterou následně se ziskem uzavřou, což se nyní děje. Avšak to, jakým způsobem JP Morgan navyšuje SHORT pozice na stříbře a regulátoři trhu to dovolují, je za hranicí omluvitelnosti. Neexistuje možné vysvětlení, které by JP Morgan uvedl, proč takovým způsobem navyšuje SHORT pozice bez legitimního důvodu. Prosím, zkuste se nad tímto zamyslet.“

A následně pan Butler dodává:

„Had JPMorgan not sold short 3000 contracts the price of silver would have climbed higher than it did during the reporting week.  The bigger the sale, the more of a price depressant it serves as.

As the biggest single seller during the reporting week, JPMorgan is, clearly, the biggest price depressor. JPMorgan has been doing everything in its power to buy silver this year at higher price than prevailed during the reporting week. The 3000 contracts JPM sold in this report is the equivalent of 15 million oz, or just about the same amount of silver that this crooked bank took delivery of during the month of July.

The silver that JPMorgan took delivery of in July was bought some time before the July delivery commenced, according to COT and Bank Participation Reports data. JPMorgan sold the 3000 contracts short in the $20.50 to $21.50 that prevailed in the reporting week.  Since the price of silver which JPMorgan paid for the July deliveries was higher than $21 that means that JPMorgan sold short the new 3000 contracts at prices lower than they paid for the July deliveries. That’s uneconomic and points to another motive for the new short sale; the only other motive being price capping and manipulation.

„Pokud by JP Morgan neprodal oněch 3.000 SHORT kontraktů, cena stříbra by zřejmě vyrostla mnohem výš, než se stalo během reportovaného týdne. Čím jsou vyšší prodeje, tím více je vytvářen tlak na cenu směrem dolů.

A jelikož byl JP Morgan největším samostatným prodejcem v reportovaném týdnu, je zajisté také nejvyšším stlačovatelem ceny. Zdá se, že JP Morgan dělá v letošním roce vše pro to, aby kupoval stříbro za vyšší ceny než za převažující ceny v reportovaném týdnu. Těchto 3000 kontraktů, které banka prodala v tomto reportu, odpovídá ekvivalentu 15 mil. uncí, což je zhruba totéž množství, které banka převzala jako dodávku během měsíce července.

Banka JP Morgan prodala 3.000 kontraktů za cenu v rozmezí 20,50 – 21,50, což bylo cenové rozpětí v reportovaném týdnu. Avšak cena, kterou banka JP Morgan zaplatila za dodání stříbra v červenci, převyšuje hodnotu 21 USD, podle COT a BPR (Bank Participation Report). To znamená, že JP Morgan prodal 3000 nových kontraktů za nižší ceny, než byly ceny za dodávky během července. To je dosti neekonomické a poukazuje to na další motivy pro nové SHORT pozice, a jediným dalším motivem je pokrytí ceny a její manipulace.“

Závěr

Pokud se ohlédneme zpět do minulosti, aktuálně jsme v podobném bodě jako před 3 lety. Cena stříbra začala tehdy agresivně růst z 18 USD až na 50 USD během několika měsíců. Podle pana Butlera to bylo způsobeno především silnými fyzickými nákupy stříbra, částečně v SLV a také v ostatních ETF fondech. Podle něj to nebylo strukturou COT. Avšak v současnosti je mnohem důležitějším faktem, že ceny jsou na stejných úrovních jako před 3 lety, ale struktura pozic je zcela odlišná. Tehdy byly SHORT pozice commercials u stříbra na úrovni 65.000 kontraktů vs dnes 20.000 a u zlata to bylo 300.000 SHORT pozic vs dnešních 61.000.

 

JAN ŽELEZNÍK
hlavní analytik společnosti ZLATÉ REZERVY

Zdroj: butlerresearch, caseyresearch

Detailni popis struktury COT, kterou tvoří 3 hlavní kategorie:

  1. Commercials (banky, producenti) – commercials jsou obchodní banky, které obchodují na burze buďto na vlastní účet a na účet klientů za účelem vlastní spekulace, nebo zastupují producenta, který skrze ně prodává své zboží – v konkrétním případě rafinér. Aktuálně se jedná o cca 40 bank.
  2. Non - commercials /Large speculators/ (investiční a technické fondy) – jsou to fondy nejrůznějšího typu, obchodují za účelem spekulace a dosažení zisku, tyto fondy zpravidla obchodují pouze technicky a téměř nikdy nepožadují či nedodávají fyzickou komoditu, jedná se z velké části o papírové obchody.
  3. Non – reporting traders /Small speculators/ (drobní investoři) - obchodující také za účelem spekulace, někteří mohou požadovat i fyzické dodání komodity.

Vzhledem k tomu, že commercials jsou většinou na správné straně trhu, sledujeme především změnu stavu jejich pozic na významných cenových úrovních. Členění commercials je následující:

  1. „velká 4“ (skupina 4 největších obchodních bank či obchodníků)
  2. „velká 5 – 8“ (druhá skupina 4 velkých obchodních bank či obchodníků)
  3. Raptors (zbylé menší obchodní banky).

Pokud vstupujete na burze COMEX do pozice, můžete otevřít buď LONG pozici (spekulujete na vzestup, kupujete termínový kontrakt) nebo SHORT pozici (spekulujete na pokles, prodáváte termínový kontrakt). Znamená to, že v jeden daný moment se otevírají vždy 2 pozice současně, long i short. Na burze COMEX se obchodují termínové kontrakty (futures contracts) a to znamená, že vypořádání těchto obchodů nastává v budoucnu (podle měsíce dodání). Tento typ kontraktů vám umožňuje komoditu na burze prodávat, i když ji přímo nevlastníte. 1 kontrakt na zlato obsahuje 100 uncí zlata. 1 kontrakt na stříbro obsahuje 5.000 uncí stříbra.Archiv článků »

Nakupujete online
Wiener Philharmoniker 1 Oz

Wiener Philharmoniker 1 Oz

– Munze Österreich

cena: 42 334 Kč

Skladem ihned k dodání.

Přidat do košíku
Silver Wiener Philharmoniker 1 Oz - balení 20 ks

Silver Wiener Philharmoniker 1 Oz - balení 20 ks

– Munze Österreich

cena: 16 186 Kč

Skladem ihned k dodání.

Přidat do košíku
Zlatý slitek  1 Oz (31,103 gramů)

Zlatý slitek 1 Oz (31,103 gramů)

– Argor-Heraeus SA

cena: 41 496 Kč

Skladem více jak 30 kusů ihned k dodání

Přidat do košíku

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádný seminář.

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádnou konferenci.

Zásada ochrany osobních údajů
zavřít
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací