Zpět na úvod | Zlaté rezervy

„Měníme papír ve zlato.“

Týdenní zpráva o situaci na trhu zlata a stříbra (26. týden 2015) - cenové dno primárních cyklů je na dosah

29. 6. 2015, Jan Železník
 

Týdenní zpráva o situaci na trhu zlata a stříbra (26. týden 2015) - cenové dno primárních cyklů je na dosah

Oba kovy uzavřely v minulém týdnu o 2,2 % níže, neboť zlato kleslo o 26 USD a stříbro ztratilo 33 centů. Cena stříbra se dostala v minulém týdnu na nejnižší hodnotu od začátku března.

Aktuální vývoj

Na trhu stříbra se odehrávají takové anomálie, že daná situace je častokrát až k neuvěření. V minulé týdenní zprávě jsem uváděl: „Stříbro je již v 16. týdnu svého primárního cyklu, jehož průměrná délka je 13 – 21 týdnů. Konečné cenové dno může tedy nastat každým okamžikem, pokud se tak již nestalo 11.6.2015 na ceně 15,77 USD.“ A také jsem upozorňoval na následující: „Tuto variantu však příliš nepředpokládám (variantu velkého poklesu), vzhledem k býčí struktuře pozic, ale jeden nikdy neví, jaké překvapení nám nachystají HFT (High Frequency Trading) algoritmy kategorie commercials.

V pátek ráno při elektronickém obchodování cena stříbra na několik minut prudce propadla na nejnižší cenu od 11.3.2015. Níže v grafu můžete vidět, že se tak stalo těsně před začátkem londýnského obchodování, což není příliš aktivní obchodní fáze trhu. Asi se mnou budete souhlasit, že takový cenový výkyv na stříbře nemá nic do činění se změnou ve fyzické poptávce nebo nabídce stříbra. Jedná se o čisté obchodní praktiky HFT.

Stříbro graf COT 26. týden 2015 kitco_1
Stříbro - intradenní graf a jeho neobvyklý výkyv 26.6.2015

Avšak tím, že stříbro propadlo na hodnotu 15,50 USD, se jeho cena dostala na nejnižší úroveň od začátku primárního cyklu. Mohlo se jednat o cenové dno tohoto cyklu a současně začátek nového primárního cyklu? Ano mohlo, jelikož jsme již v časovém okně pro konec cyklu. Ale něco mi říká, že ještě budeme muset být trpěliví, než úplné cenové dno nastane nebo dojde k jeho potvrzení. Stříbro je bezesporu již nyní velmi přeprodáno a struktura pozic je značně býčí, ale jak uvádím výše, není to ještě zárukou toho, že cena začne již nyní růst. K této úvaze mě totiž vede aktuální situace na trhu se zlatem.

Stříbro graf COT 26. týden 2015
Cenový vývoj stříbra v minulém a současném primárním cyklu + graf sezónnosti stříbra

Zlato se v pátek odrazilo od trendové linie č. 3, ale tento odraz nebyl nijak významný. Přestože trh zatím solidně brání cenu 1.170 USD, zůstává zlato nadále pod tlakem medvědů. V minulé týdenní zprávě jsem uváděl: „Pokud má být zachován uváděný výhled (a sice, že cena 1.162 USD je cenovým dnem v polovině primárního cyklu), pak by zlato mělo zamířit ideálně v tomto týdnu výše přes cenu 1.205 a následně i prolomit vrchol 1.232 USD z 18.5.2015. Pokud tato varianta nenastane, hrozí na druhou stranu rovnou pokles ke  konečnému cenovému dnu v rámci tohoto primárního cyklu, jelikož trh se nyní dostal již do časového okna pro konec tohoto cyklu. V takovém případě by cena zamířila přibližně do úrovně 1.150 USD.“

Druhá varianta se nyní jeví jako pravděpodobnější. Pokud zlato neudrží trendovou linii č. 3, hrozí pokles k linii č. 2. Na druhou stranu by takový pokles byl poměrně pozitivní, jelikož bychom mohli konstatovat, že zlato klesá rovnou k finálnímu cenovému dnu současného primárního cyklu. A jakmile bude tohoto dna dosaženo, nastane poté odraz ceny, jelikož první fáze nových primárních cyklů je VŽDY růstová.

Zlato graf COT 26. týden 2015
Cenový vývoj zlata v minulém a současném primárním cyklu

Tomu, že se trh blíží ke konečnému cenovému dnu současného cyklu, napovídá i dosti býčí struktura pozic, i když by se mohlo na první pohled zdát, že struktura již není tak býčí jako v minulém týdnu.

COT - Commitments of Traders (struktura otevřených pozic na burze COMEX)

Detailní vysvětlení principů a pravidel Commitment of Traders (COT) naleznete zde.

Analýza COT je částečně vhodná pro časování trhu, ale nezaručuje nám, že odraz ceny ať jedním či druhým směrem již nastane. Pokud uvádím, že struktura pozic je poměrně býčí, neznamená to, že trh musí jít nutně vzhůru. Toto konstatování má především takovou funkci, že nás upozorňuje, že trh se blíží již do fáze vyčerpání daným směrem, kterým se pohybuje. Tak např. cena stříbra klesá již od 18.5.2015. V pátek 26.6.2015 klesla cena stříbra na silnou úroveň podpory – 15,50 USD. Také má nastat sezónní pohyb ceny stříbra směrem vzhůru. Trh je již v časovém okně pro konec primárního cyklu. A v neposlední řadě je struktura pozic dosti býčí. Všechny tyto indikátory nám naznačují, že konečné cenové dno je velmi blízko a že další propad o několik desítek procent je málo pravděpodobný.

V týdnu do 23.6.2015 vzrostly čisté prodejní (net SHORT) pozice commercials na stříbře o nepatrných 600 kontraktů na celkový počet 29.500 kontraktů. Cena stříbra v reportovaném týdnu (17. – 23.6.) nejprve rostla a následně klesala, takže vývoj pozic (téměř žádné zvýšení) byl v souladu s cenovým vývojem. Avšak struktura pozic je ještě více býčí než v minulém týdnu. Nyní se možná ptáte, jak může být více býčí, když prodejní pozice commercials vzrostly. Odpověď je ukrytá v prodejních (SHORT) pozicích kategorie managed money.

Commercials nechám v tomto týdnu stranou, jelikož změna byla skutečně minimální a i samy commercials byly stranou trhu.

Struktura je býčí proto, že SHORT pozice managed money vyskočily o značných 8.525 kontraktů na celkový počet 53.304 kontraktů, což je doposud největší množství, které tato kategorie držela. A jelikož víme, že v této kategorii obchodují technické fondy, které nedodávají fyzickou komoditu, je jasné, že tyto SHORT pozice budou jednoho dne při růstu ceny uzavřeny a jejich vysoké množství bude působit jako katalyzátor cenového růstu. Je skutečně neuvěřitelné, že managed money drží tak ohromné množství SHORT pozic při tak nízké ceně stříbra. Avšak toto je v povaze jejich obchodování – technické fondy přidávají do prodejních pozic s tím, jak cena klesá a opačně.

Nyní však přistoupím k identifikaci protistrany, jelikož každá transakce na COMEXu má strany dvě. Pokud managed money prodaly tak velké množství SHORT pozic a commercials byly stranou, kdo tedy kupoval? Byli to obchodníci z kategorie „Other Reportables“. O této kategorii se příliš nezmiňuji, jelikož týdenní výše změny jejich pozic není tak významná a zpravidla spolu soupeří commercials vs managed money. V tomto reportovaném týdnu však „Other Reportables“ koupili 6.324 kontraktů a nyní drží 28.119 LONG kontraktů, což je největší počet za posledních 8 let!!!

Stříbro tabulka COT 26. týden 2015
Stříbro - tabulka pozic dle reportu COT ke dni 23.6.2015

A zatímco vysoké LONG pozice u kategorie managed money nejsou příliš pozitivním znamením pro růst, jelikož managed money mohou být jednoduše vystopovány, pak vysoké LONG pozice „Orther Reportables“ jsou naopak dobrým znamením pro růst, jelikož tito obchodníci jsou tzv. „value oriented traders“. Tzn., že obchodují podle hodnoty daného aktiva a ne technicky. Pokud je dané aktivum na skutečně zajímavé ceně, pak tito obchodníci kupují a zpravidla drží, dokud jeho cena nevyroste. Tyto obchodníky můžeme také klasifikovat jako „kontrariánské investory“, tedy investory, kteří jdou proti většině a někdy se také nazývají „smart money“ (chytré peníze).

A podobná situace nastala i na trhu se zlatem. Zde vzrostly čisté prodejní (net SHORT) pozice o nezanedbatelných 24.300 kontraktů na celkový počet 100.900 kontraktů. Struktura pozic na zlatě je nyní spíše neutrální, ale také s jistým býčím výhledem. Nyní položím stejnou otázku – jak může mít struktura býčí výhled, když poměrně vzrostly čisté prodejní pozice commercials?

Je to proto, že protistranou commercials tentokrát nebyly technické fondy z managed money, které uzavřely jen 4.602 SHORT kontraktů a stále drží téměř historické množství těchto pozic – 84.927. Potenciál pro budoucí „short covering rally“ se tedy nevyčerpal.

Protistranou commercials byli tentokrát také obchodníci z kategorie „Other Reportables“, kteří koupili 11.575 LONG kontraktů a nyní drží 78.101 LONG kontraktů, což je nejvyšší množství za poslední 2 roky. A role těchto kontraktů je stejná jako v případě stříbra. Pokud se podíváte o dva roky zpět, kdy tato skupina držela také vysoké množství LONG kontraktů, pak zjistíte, že zlato v té době ukončilo obrovský propad a jeho cena se zvedla během 2 měsíců z ceny 1.180 USD na 1.420 USD.

Zlato tabulka COT 26. týden 2015
Zlato - tabulka pozic dle reportu COT ke dni 23.6.2015

Závěr

V současnosti zde máme mnoho zajímavých býčích argumentů jak na zlatě, tak i na stříbře. Tyto argumenty nám však nezaručují, že cena musí začít bezprostředně růst. Avšak je evidentní, že velcí hráči vyklízejí SHORT pozice na trzích (i ve fondech GLD a SLV klesly značným způsobem SHORT pozice) a naopak „smart money“ začínají otevírat LONG pozice. Naproti tomu nejvíce zranitelná skupina obchodníků, která nese název managed money, drží skutečně extrémní množství SHORT pozic nejenom na zlatě a stříbře, ale i na trhu s platinou, paladiem a mědí.

Struktura pozic je aktuálně velmi neobvyklá a naznačuje, že něco většího se chystá. A přestože často zmiňuji, že hlavní světové události nemají v současnosti příliš velký vliv na cenu vzácných kovů, pak aktuální globální situaci bych nepodceňoval, neboť na co by měla být cena zlata více citlivější, než na otázky kolem budoucnosti jednotné evropské měnové unie?

 

Janek Foto k analýzám

Zdroj: butlerresearch, edsteer, cftc

POUČENÍ O RIZICÍCH
INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO ČLÁNKU PŘEDSTAVUJÍ POUZE SUBJEKTIVNÍ NÁZOR AUTORA. NEJEDNÁ SE O FINANČNÍ PORADENSTVÍ NEBO INVESTIČNÍ DOPORUČENÍ. NENABÍZÍME ŽÁDNÉ ANALÝZY NEBO DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE NÁKUPU INVESTIČNÍCH INSTRUMENTŮ NEBO MOŽNOSTÍ OBCHODOVAT NA FINANČNÍCH TRZÍCH. NENESEME ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA TO, CO ČTENÁŘ UČINÍ NA ZÁKLADĚ NÁZORŮ ZDE PUBLIKOVANÝCH. VÍCE O UŽÍVÁNÍ STRÁNEK ZDE.

Archiv článků »

Nakupujete online
Zlatý slitek 20 gramů

Zlatý slitek 20 gramů

– Argor-Heraeus SA & Münze Österreich

cena: 38 736 Kč

Skladem více jak 100 kusů ihned k dodání

Přidat do košíku
Zlatý slitek 50 x 1 gram (CombiBar)

Zlatý slitek 50 x 1 gram (CombiBar)

– Valcambi

cena: 99 493 Kč

Skladem více jak 30 kusů ihned k dodání

Přidat do košíku
Zlatý slitek 100 gramů

Zlatý slitek 100 gramů

– Argor-Heraeus SA & Münze Österreich

cena: 189 258 Kč

Skladem více jak 100 kusů ihned k dodání

Přidat do košíku

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádný seminář.

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádnou konferenci.

Zásada ochrany osobních údajů
zavřít