Zpět na úvod | Zlaté rezervy

„Měníme papír ve zlato.“

Týdenní zpráva o situaci na trhu zlata a stříbra (43. týden 2015) - zlato je zpět pod 200denním průměrem

26. 10. 2015, Jan Železník
 

Týdenní zpráva o situaci na trhu zlata a stříbra (43. týden 2015) - zlato je zpět pod 200denním průměrem

Zlato a stříbro nenavázaly na růsty z předešlých týdnů a uzavřely týdenní obchodování v záporných hodnotách, neboť zlato ztratilo 13 USD (- 1,1 %) a stříbro kleslo o 22 centů (- 1,4 %).

Aktuální vývoj

Přestože trh se zlatem působil technicky velmi silně, nepodařilo se zlatu vyrůst přes psychologickou úroveň 1.200 USD. Naopak cena v minulém týdnu opět klesla pod důležitou rezistenci 1.170 – 1.180 USD. Mohli bychom hledat důvody, proč se tak stalo, ale dle mého názoru existuje jeden hlavní důvod – a tím je struktura pozic COT. Jeden ze čtenářů týdenních zpráv mi napsal, že strukturu COT trochu přeceňuji. Přiznávám, že se tomuto tématu věnuji možná obšírněji, než by řadového čtenáře zajímalo.

Avšak pokud má jeden faktor tak dominantní vliv na cenu - vyšší než všechny ostatní faktory, domnívám se, že by nebylo z mé strany příliš prozřetelné, kdybych na tuto skutečnost nepoukazoval. Např. společnost Butlerresearch ve své týdenní analýze uvádí, že „pozice jednotlivých obchodních subjektů na burze COMEX ovládly cenotvorbu zlata a stříbra takovým způsobem, který se v minulosti vyskytl jen minimálně.“ Proč se „trápit“ tím, kolik fyzického zlata koupila Čína, nebo tím, že světové mincovny jsou vyprodány ze stříbrných mincí, když tyto informace mají momentálně jen nepatrný vliv na vývoj ceny. Netvrdím, že jsou zanedbatelné, neboť naše redakce Vám tyto informace zprostředkovává. Ale tyto a ostatní faktory začnou ovlivňovat cenu až poté, kdy dominance COMEXu bude něčím nahrazena. Momentálně ale nevidím důvod, že by se tak mělo stát.

Nyní však zpět k technické a cyklické analýze. Cena zlata si poodstoupila od horního pásma žlutého trendového kanálu, který se začal tvořit na konci července, kdy zlato kleslo na nejnižší cenu za posledních 5 let – 1.072 USD. Tato cena byla také počátkem aktuálního primárního cyklu (PC), který se nyní dostal do svého 14. týdne. Poté, kdy zlato vytvořilo 24.8. vrchol č. 1 na ceně 1.170 USD, se zdálo, že jeho cena bude následně pokračovat mnohem níže. Zlato se však zarazilo na spodní hranici tohoto kanálu (1.100 USD) a jeho cena se po zářijovém zasedání FEDu zvedla prudce nahoru. Americký FED totiž ponechal úrokové sazby beze změny. 15.10. vytvořilo zlato cenový vrchol č. 2 na úrovni 1.191 USD. Současně se zlato dostalo krátce nad 200denní průměr, což v předešlých 2 případech (květen a leden) vedlo následně k velkému poklesu jeho ceny. Čeká nás tedy stejný scénář? Dokud se zlato udrží nad 50denním průměrem, může zůstat jeho nejbližší cenový vývoj nadále pozitivní. Další velká podpora je na úrovni 1.120 USD (spodní hranice trendového kanálu). Až k těmto cenám může zlato klesnout, aniž by významněji porušilo současný velmi pozitivní technický výhled. Avšak struktura COT ve mně vyvolává velkou obavu, že se tak nemusí stát.

Zlato graf COT 43. týden 2015
Cenový vývoj zlata, denní graf, 11/2014 - 10/2015

Pokud se podíváte na trh se stříbrem, jedna věc je v současnosti zcela zásadní. Cena stříbra stagnuje již 14 obchodních dnů. Stříbro se dostalo poprvé nad 200denní průměr již 7.10. a od té doby se neposunulo výše, ale ani níže. Cena osciluje v rozmezí 0,5 USD. Kladu si otázku, jak je toto možné, když narážím na články, které upozorňují na hrozící deficit fyzického stříbra. Pro odpověď nebudu chodit příliš daleko, ale znovu musím upozornit na strukturu COT. Čisté prodejní (net SHORT) pozice commercials na stříbře totiž vzrostly na nejvyšší úroveň od poloviny roku 2008!!! Více v části COT.

Stříbro nyní vstoupilo do 8. týdne svého primárního cyklu, který začal 26.8.2015 na ceně 13,95 USD. Indikátor Slow Stochastic se stočil dolů a naznačuje možný pokles jeho ceny k 50dennímu průměru, případně k modré trendové linii.

Stříbro graf COT 43. týden 2015
Cenový vývoj stříbra, denní graf, 12/2014 - 10/2015

COT - Commitments of Traders (struktura otevřených pozic na burze COMEX)

Detailní vysvětlení principů a pravidel Commitment of Traders (COT) naleznete zde.

A nyní k zásadním změnám ve struktuře COT. Úvodem příklad z konce července letošního roku, kdy zlato kleslo na nejnižší cenu za 5 let. Tehdy se internet hemžil zcela negativními zprávami o poklesu ceny zlata a cituji odstavec z naší týdenní zprávy ze dne 27.7.2015: Theodore Butler, který působí na finanční scéně od roku 1972, kdy začínal jako komoditní broker u Merrill Lynch, uvedl ve své týdenní zprávě, že ještě nikdy nezažil tolik negativních komentářů na zlato jako v minulém týdnu. Podle zpráv, které se šířily éterem, musí být nyní zlato nejvíce nenáviděným aktivem, uvádí Butler. Avšak jednotný, zcela extrémní kolektivní názor je pravděpodobně jedním z nejsilnějších tržních kontraindikátorů. Přičemž velmi významná cenová dna jakéhokoliv aktiva jsou doprovázena právě kolektivními pocity zoufalství a zcela zaručenými předpověďmi dalších nižších cen. Důležité cenové vrcholy zaručují naopak bezstarostný optimismus.“

V té době jsem zveřejnil naši pravidelnou týdenní zprávu s nadpisem – Zlato je připraveno k prudkému návratu ceny. Bylo to trochu troufalé tvrzení, ale nakonec se tak stalo. Zlato se zvedlo z této ceny a zamířilo výše. Ve skutečnosti jsem své tvrzení opíral o zcela býčí strukturu COT, neboť jak se o týden později ukázalo, čisté prodejní (net SHORT) pozice commercials klesly na nejnižší úroveň od přelomu let 2001/2002. Tyto pozice dosahovaly tehdy 15.300 kontraktů.

V současnosti (reportovaný týden do 20.10.2015) dosahují tyto pozice množství 163.300 kontraktů, což je nárůst od konce července o 14,8 mil. uncí zlata (tj. 460 tun).

Toto jsou nejvyšší pozice na zlatě od konce ledna, kdy zlato vytvořilo vrchol 1.300 USD a následně nastal 150dolarový pokles ceny zlata. Struktura pozic na zlatě je nyní považována za medvědí.

Všechny 3 skupiny commercials souběžně prodávaly. „Velká 4“ zvýšila své SHORT pozice o 8.000 kontraktů, „Velká 8“ o značných 15.500 kontraktů a Raptors (menší obchodní banky) odprodaly 21.300 LONG kontraktů.

Protistranou commercials byly opět obchodníci z kategorie managed money, kteří koupili celkem 39.131 kontraktů, což zahrnovalo nákup 27.849 LONG kontraktů a uzavření již existujících 11.282 SHORT kontraktů.

Od 15. 9. prodaly commercials a managed money (MM) nakoupili celkem 130.000 kontraktů, což bylo jedno z největších množství, které kdy MM nakoupili během tak krátké doby. Paradoxní je, že tento velký nákup zapříčinil „jen“ 90dolarový růst ceny zlata. V minulosti totiž takové nákupní množství dokázalo zvednout cenu zlata o stovky dolarů. Proč tedy podobný scénář nenastal nyní? Odpověď nehledejme na nákupní straně, ale na straně prodejní. Strana prodávající byla totiž agresivnější, než strana kupující. Nemůžeme říci, že prodejců bylo více než kupujících, jelikož množství prodaných a koupených kontraktů se musí vždy rovnat.

Raptors 43. týden 2015
comemrcials net COT 43. týden 2015
Horní graf ukazuje, že s rostoucí cenou zlata klesají LONG pozice Raptors. Nyní jsou LONG pozice této kategorie na podobné úrovni jako při cenových vrcholech 1.400, 1.350 a 1.300 USD
Spodní graf ukazuje celkové net SHORT pozice commercials, které byly v posledních 2 letech vyšší jen v lednu 2015

Na trhu stříbra vzrostly čisté prodejní (net SHORT) pozice commercials o 8.200 kontraktů na celkový počet 66.800 kontraktů, což je, jak už jsem výše uváděl, nejvyšší množství od poloviny roku 2008.

commercial net SHORT stříbro COT 43. týden 2015
Net SHORT pozice commercials na stříbře jsou na nejvyšší úrovni od poloviny roku 2008

Tak jako v případě zlata, všechny 3 skupiny commercials prodávaly. „Velká 4“ zvýšila SHORT pozice o 2.300 kontraktů, „Velká 8“ o 1.700 kontraktů a Raptors (menší obchodní banky) odprodaly 4.200 LONG kontraktů.

Koncentrované SHORT pozice 8 největších obchodníků na COMEXu nyní dosahují nejvyššího počtu za několik posledních let – 84.792 kontraktů (201 dnů světové produkce stříbra). Od 15.9. se zvedly čisté prodejní pozice commercials o 45.000 kontraktů, což je 225 mil. uncí, neboli ekvivalent 3,5měsíční světové těžby stříbra. Toto množství představuje také 135 % veškerých zásob stříbra na COMEXu, které nyní dosahují 162,3 mil. uncí.

Short positions vs days of productions
Koncentrované SHORT pozice 8 největších obchodníků na trhu stříbra na COMEXu nyní dosahují 201 dnů světové produkce stříbra

Závěr

Nejistota ohledně zvýšení sazeb FEDem, která na zlato a stříbro působila spíše negativně, poodstoupila nyní stranou, avšak současná struktura COT nepřináší příliš pozitivní výhled pro nejbližší cenový vývoj. Navíc čtvrteční (22.10.) zasedání ECB vyznělo takovým způsobem, že Mario Draghi může spustit další kolo QE na prosincovém zasedání Evropské centrální banky, což by zapříčinilo další znehodnocení evropské měny a tudíž posílení amerického dolaru. Taková situace může působit negativně na cenu zlata v dolarech (minimálně brzdit jeho růst), avšak pozitivně na cenu zlata v eurech, pokud by pokles eura vůči dolaru byl rychlejší než pokles ceny zlata v USD.

Pokud by však zlato i stříbro pokračovaly významněji výše i přes negativní strukturu COT, znamenalo by to podle slov jednoho analytika, že na obou trzích již skutečně nastalo dlouhodobé cenové dno. Taková situace se děla např. v době, kdy zlato proráželo směrem vzhůru psychologickou cenu 1.000 USD. Nutno však podotknout, že v té době byl již trh se zlatem několik let v růstovém trendu, přičemž nyní je několik let v trendu sestupném.

Pro českého investora je ale důležité, že cena zlata v korunách vykazuje opět růstovou tendenci. Zlato po 8měsíčním poklesu z ceny 32.000 Kč za unci na konci ledna uhájilo klíčovou podporu Kč 27.000, která se již v minulosti ukázala jako cena velmi zásadní.

graf Kč cot 43. týden 2015
Po prudkém nárůstu ze začátku roku korigovala cena zlata zpět k průrazové úrovni Kč 27.000. Zde došlo ke stabilizaci a trh nabral v posledních týdnech opět růstový směr.

 

Janek Foto k analýzám

Zdroj: butlerresearch, cftc

POUČENÍ O RIZICÍCH
INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO ČLÁNKU PŘEDSTAVUJÍ POUZE SUBJEKTIVNÍ NÁZOR AUTORA. NEJEDNÁ SE O FINANČNÍ PORADENSTVÍ NEBO INVESTIČNÍ DOPORUČENÍ. NENABÍZÍME ŽÁDNÉ ANALÝZY NEBO DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE NÁKUPU INVESTIČNÍCH INSTRUMENTŮ NEBO MOŽNOSTÍ OBCHODOVAT NA FINANČNÍCH TRZÍCH. NENESEME ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA TO, CO ČTENÁŘ UČINÍ NA ZÁKLADĚ NÁZORŮ ZDE PUBLIKOVANÝCH. VÍCE O UŽÍVÁNÍ STRÁNEK ZDE.

Archiv článků »

Nakupujete online
Wiener Philharmoniker 1 Oz

Wiener Philharmoniker 1 Oz

– Munze Österreich

cena: 53 074 Kč

Skladem více jak 30 kusů ihned k dodání

Přidat do košíku
Silver Wiener Philharmoniker 1 Oz - balení 20 ks

Silver Wiener Philharmoniker 1 Oz - balení 20 ks

– Munze Österreich

cena: 17 317 Kč

Skladem více jak 100 kusů ihned k dodání

Přidat do košíku
American Eagle 1 Oz

American Eagle 1 Oz

– The United States Mint

cena: 54 502 Kč

Skladem více jak 30 kusů ihned k dodání

Přidat do košíku

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádný seminář.

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádnou konferenci.

Zásada ochrany osobních údajů
zavřít