Zpět na úvod | Zlaté rezervy

„Měníme papír ve zlato.“

Manipulace s cenou zlata - proč a jakým způsobem? (část I.)

12. 2. 2014, Paul Craig Roberts
 

Manipulace s cenou zlata - proč a jakým způsobem? (část I.)

Deregulace finančního systému za Clintonovy vlády a vlády George W. Bushe měla předvídatelné následky: koncentraci financí a lehkomyslné chování. Hrstka bank vyrostla natolik, že je finanční autority prohlásily za „příliš velké na bankrot.“ Již pro ně neplatila tržní pravidla a banky se staly chráněnci vlády, která po Fedu vyžadovala masivní tvorbu nových peněz, a to s cílem podpořit – skrze politiku kvantitativního uvolňování – ceny finančních instrumentů v rozvahách bank. A také proto, aby bylo možné při nízkých úrokových sazbách ufinancovat biliardový deficit federálního rozpočtu, který je spojený s dlouhodobou recesí zapříčiněnou finanční krizí.

Politika Fedu spočívající v monetizaci jednoho bilionu dolarů v dluhopisech ročně vyvíjí tlak na americký dolar, jehož hodnota se – vyjádřeno ve zlatě – snížila. Když se zlato v roce 2011 dostalo na 1 900 USD za unci, došlo Fedu, že hranice 2 000 USD za unci by mohla mít psychologický dopad, který by se rozšířil na dolarový směnný kurz vůči ostatním měnám, což by vyústilo v run na dolar, protože cizí i domácí držitelé prodávají dolar, aby se vyhnuli poklesu jeho hodnoty. Jakmile si toto Fed uvědomil, posunula se manipulace s cenou zlata dále než jen na pouhé zapůjčování zlata centrální bankou bullion dealerům, a to za účelem vytvoření umělé tržní nabídky, která by absorbovala poptávku, jež by jinak tlačila cenu zlata vzhůru.

Manipulace spočívá v tom, že Fed využívá bullion banky jako své agenty pro nahé prodeje zlata na New York Comex futures trhu. Krátké prodeje stlačují cenu zlata dolů, spouštějí stop-lossy a margin cally a snaží se vypudit účastníky pryč ze zlatých fondů. Bullion banky skupují opuštěné podíly a předkládají je fondům k vykoupení za zlaté pruty. Pruty pak mohou prodat na londýnském fyzickém trhu se zlatem, kde prodeje jednak potvrdí nižší cenu, které bylo docíleno krátkými prodeji na Comexu, a jednak se tím vytvoří nabídka cihel, jež pokryje asijskou poptávku po fyzickém investičním zlatě jakožto protiklad papírovým nárokům na zlato.

Známky manipulace s cenou zlata jsou jednoznačné. V tomto článku předkládáme důkazy a popisujeme proces. Vyvodili jsme, že schopnost manipulovat s cenou zlata se vytrácí, jak se fyzické zlato přesouvá z New Yorku a Londýna do Ásie, což zanechává Západ s papírovými nároky na zlato, které značně převyšují dostupnou nabídku.

Hlavní místo konání manipulačních aktivit Fedu je burza New York Comex, kde svět obchoduje zlaté futures. Každý zlatý futures kontrakt reprezentuje jednu 100 uncovou zlatou cihlu. O Comexu se hovoří jako o burze s papírovým zlatem, protože využívá tyto futures kontrakty. Přestože obchodujícími členy Comexu je několik velkých celosvětových bank, většinu obchodovaných objemů řídí banky JP Morgan, HSBC a Bank Nova Scotia. Obchody se zlatými (a stříbrnými) futures se odehrávají v aukčním stylu na Comex flooru denně od 8:20 do 13:30 hodin newyorského (NY) času. Comex futures obchodování se rovněž odehrává na něčem, co je známé jako Globex. Globex je počítačem řízený obchodní systém používaný pro deriváty a měnové a futures kontrakty. Kromě víkendů funguje nepřetržitě. Kdokoliv kdekoliv na světě s přístupem k počítačem řízené futures obchodní platformě má přístup k systému Globex.

Kromě Comexu se Fed rovněž angažuje v manipulaci s cenou zlata na o mnoho větším – z hlediska celkové dolarové hodnoty obchodování – trhu: londýnském zlatém trhu. Tento trh se nazývá LBMA (London Bullion Market Association) a sestává se z několika velkých bank, které jsou na LMBA tvůrci trhu a jsou známé jako „bullion banky“ (Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JPMorganCase, Merrill Lynch/Bank of America, Mitsui, Societ Generale, Bank of Nova Scotia a UBS). Zatímco Comex je „papírová zlatá“ burza, LBMA je svazek celosvětového obchodování s fyzickým zlatem a je jím už po staletí. Když velcí kupci jako jsou centrální banky, velké investiční fondy nebo bohatí privátní investoři chtějí nakoupit nebo prodat velké množství fyzického zlata, učiní tak na trhu LBMA.

Když se zlato v roce 2011 dostalo na 1 900 USD za unci, došlo Fedu, že hranice 2 000 USD za unci by mohla mít psychologický dopad, který by vyústil v run na dolar.

Manipulativní operace Fedu se zlatem zahrnují vyvíjení silného (dolů směřujícího) tlaku na cenu zlata tím, že prodávají masivní množství Comex zlatých futures, které jsou vypouštěny jako bomby buď na Comex floor v průběhu newyorské doby obchodování nebo skrze Globex systém. Příklad z nedávné doby se objevil v pondělí 6. ledna 2014. Po zotavení přes 15 USD na evropských a asijských trzích se cena zlata náhle propadla o 35 USD v 10:14 hodin. V časovém úseku kratším než 60 sekund se zobchodovalo 12 000 kontraktů, což se rovná více než 10 % celého denního objemu v průběhu 23 hodinové obchodní doby, v rámci které se futures obchodují.

Nebyly zde žádné zjevné zprávy nebo tržní události, které by bývaly byly spustily náhlý masivní nárůst Comex futures prodejů, které způsobily náhlý prudký propad ceny zlata. V téže chvíli žádný jiný trh s cenými papíry (jiný než trh se stříbrem) neprodělal žádný cenový nebo množstevní pohyb. Dvanáct tisíc kontraktů představuje 1,2 milionu uncí zlata – množství, které trojnásobně překračuje celkové množství zlata v trezorech Comexu, které by mohlo být doručeno kupujícím těchto kontraktů.

Tato manipulace Fedu zahrnuje krátké prodeje nekrytých zlatých Comex futures. „Nekryté“ znamená, že se jedná o kontrakty, které jsou prodávány bez jakéhokoliv podkladového fyzického zlata k vypořádání, když se kupující na druhé straně rozhodne zažádat o jeho doručení. Toto je rovněž známo jako „nahé krátké prodeje (naked short selling).“ Provedení manipulativního obchodování probíhá přes jednu z hlavních bank obchodujících se zlatými futures (např. JPMorganChase, HSBC a Bank of Nova Scotia). Tyto banky uskutečňují prodeje ve prospěch Fedu.

Způsob, jakým Fed vypouští velké množství futures kontraktů na trh, se odlišuje od způsobu, jakým by operoval skutečný obchodník, který chce prodat velkou pozici. Skutečný obchodník by se snažil tuto pozici opatrně uvolnit v průběhu delší doby, a to s cílem pokusit se skrýt své prodeje a narušit cenu co nejméně, aby maximalizoval zisky či minimalizoval ztráty. Prodeje Fedu naproti tomu sdělují záměr stlačit cenu níže, a to bez ohledu na zachování zisků nebo na strach ze ztrát, protože jeho cílem je napáchat tolik škody na ceně, kolik jen bude možné, a zastrašit potenciální kupce.

Fed také aktivně manipuluje se zlatem skrze systém Globex. Obchodování na Globex trhu je prokládano obdobími „klidného“ času, ve kterém jsou obchodované objemy velmi nízké. A právě v těchto chvílích nechává Fed své bankovní agenty bombardovat trh masivními množstvími zlatých futures v průběhu velmi krátké doby za účelem snížení ceny. Banky vědí, že se v takovýchto obdobích vyskytuje poblíž jen velmi málo kupců, kteří by dokázali tyto prodeje absorbovat. To vede ke stlačení ceny níže, než jak by tomu bylo, kdyby tyto prodejní operace nastaly v době, kdy je trh aktivnější.

Hlavní příklad tohoto typu intervence se objevil 18. prosince 2013, okamžitě poté, co FOMC oznámila své rozhodnutí snížit od ledna 2014 nákupy obligací o 10 mld. USD měsíčně. Ve chvíli, kdy byl zbytek obchodního světa uzavřený (včetně obchodování na Comexu), ohromné množství Comex zlatých futures bylo prodáno na Globexu – počítačem řízeném obchodním systému – během jednoho z jeho nejméně aktivních období. Tyto prodeje stlačily cenu zlata o 23 USD níže v průběhu dvou hodin. Další vlna prodejů futures se objevila v noční době od 2:30 NY času dne 19. prosince.

Tato denní doba je jednou z nejméně aktivních obchodních dob v průběhu 23 hodinového obchodního dne (existuje jedna hodina, kdy se futures na zlato přestanou zcela prodávat). Více než 4 900 kontraktů na zlato reprezentujících 14,5 tuny zlata bylo vhozeno na Globex ve dvouminutém intervalu od 2:40 do 2:41 ráno, což vyústilo v 24 dolarový pokles ceny zlata. To však nebyl konec prodejů. Krátce po otevření Comexu později toho dne ráno bylo prodáno dalších 1 654 kontraktů a chvíli nato následně dalších 2 295 kontraktů. Toto představovalo 12,2 tuny zlata. Potom cca v 10:00 bylo vyloženo na trhu dalších 2 530 kontraktů a následně ještě 3 482 kontraktů pouze šest minut nato. Tyto prodeje reprezentovaly dalších 18,7 tuny zlata.

gold manipulation picture - hows and whys
Grafická ilustrace manipulace s cenou zlata FEDem (15minutový graf, období 15.12.2013 - 7.1.2014

Dohromady tedy bylo v šesti minutách v průběhu osmihodinové doby prodáno celkové množství 37,6 tuny („tuna“ je metrická tuna – cca o 10 % těžší než americká „tuna“) zlatých futures kontaktů. Kontrakty prodané v těchto šesti minutách tvořily 10 % celkového objemu v průběhu tohoto 23 hodinového úseku. Čtyři desetiny procenta obchodního dne vytvořily 10 % celkového objemu. Množství zlata představované futures kontrakty, které bylo v těchto šesti minutách prodáno, bylo několikanásobně vyšší než množství fyzického zlata dostupného u Comexu k vypořádání.

Smyslem proč stlačovat cenu zlata níže bylo, aby se zabránilo ohlášenému omezení prodejů obligací (tzv. „zužování“) tím, že se pošlou dolarové, akciové a dluhopisové trhy dolů. Trhy chápou, že likvidita, kterou poskytuje kvantitativní uvolňování, je důvodem vysokých cen dluhopisů a akcií a rovněž rozumí tomu, že výnosy z rostoucího akciového trhu odrazují od nákupů zlata. Dříve, když Fed zmínil, že možná sníží prodeje obligací, akciový trh spadl a dluhopisy se rozprodaly. Aby se zneutralizovalo zděšení na trhu, manipuloval Fed akciovým trhem i trhem se zlatem. (Pro vysvětlení manipulace na akciovém trhu, viz článek od Pam Martens: http://wallstreetonparade.com/2013/12/why-didn’t-the-stock-market-sell-off-on-the-fed’s-taper-announcement/ [2])

Zatímco manipulace se zlatým trhem se objevovala od počátku býčího trhu ve zlatě na konci roku 2000, tento rozbujelý vzorec manipulativních krátkých prodejů futures kontraktů se vyskytuje na intenzivnějším základě poslední 2 roky, v době poklesu ceny zlata z jejího maxima 1 900 USD v září 2011. Útok na cenu zlata se obvykle objeví v jednom z klíčových časových bodů v průběhu 23 hodinové obchodovací doby na Globexu. Nejčastější výskyt je právě při otevření obchodování zlatých futures na Comexu, což je 8:20 ráno NY času. Aby se nastavil tón obchodování, je cena zlata obvykle sražena v době, kdy Comex otevírá. Zde jsou ostatní nejběžnější časy, kdy jsou zlaté futures prodávány v nelikvidních chvílích na Globexu:

  • 18:00 NY času v pracovních dnech, kdy se Globex znovuotevírá po hodinové odstávce,
  • 18:00 v neděli odpoledne NY času, kdy Globex otevírá před pracovním týdnem,
  • 2:30 ráno NY času, kdy se uzavírá burza se zlatem v Šanghaji,
  • 4:00 ráno NY času, právě po ranním zlatém „fixingu“ na londýnském trhu se zlatem (LBMA),
  • 14:00 NY času kteréhokoliv dne, ale obzvláště v pátek, poté, co bylo obchodování na Comexu ukončeno – jedná se o nelikvidní seanci pouze na Globexu a zbytek světa je stále uzavřen.

 

Paul Craig Roberts a Dave Kranzler

----KONEC PRVNÍ ČÁSTI----

(druhá závěrečná část bude zveřejněna do 25.2.2014)

Zdroj: ROBERTS, Paul Craig a Dave KRANZLER. The Hows and Whys of Gold Manipulation. In: [online]. [cit. 2014-02-10]. Dostupné z: http://www.paulcraigroberts.org/2014/01/17/hows-whys-gold-price-manipulation/

Archiv článků »

Nakupujete online
Wiener Philharmoniker 1 Oz

Wiener Philharmoniker 1 Oz

– Munze Österreich

cena: 61 533 Kč

Skladem více jak 30 kusů ihned k dodání

Přidat do košíku
Zlatý slitek  1 Oz (31,103 gramů)

Zlatý slitek 1 Oz (31,103 gramů)

– Argor-Heraeus SA

cena: 60 859 Kč

Skladem více jak 100 kusů ihned k dodání

Přidat do košíku
Silver Wiener Philharmoniker 1 Oz - balení 20 ks

Silver Wiener Philharmoniker 1 Oz - balení 20 ks

– Munze Österreich

cena: 23 539 Kč

Skladem více jak 100 kusů ihned k dodání

Přidat do košíku

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádný seminář.

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádnou konferenci.

Zásada ochrany osobních údajů
zavřít