Zpět na úvod | Zlaté rezervy

„Měníme papír ve zlato.“

Steve Forbes: Jak vzkřísit Ameriku

18. 7. 2012
 

Hera Research Newsletter vám s potěšením přináší nesmírně silný rozhovor se Stevem Forbesem, prezidentem a šéfredaktorem Forbes Media. Vlajková publikace společnosti, FORBES, je předním business magazínem. Počet čtenářů FORBESu, včetně mezinárodních a licencovaných vydání, dosahuje na světě více než 6 milionů. Internetové stránky Forbes.com jsou s více než 30 miliony nových návštěvníků měsíčně nejvyhledávanějšími stránkami u vedoucích pracovníků a investorů.

Hera Research Newsletter (HRN): Děkuji, že jste tady dnes s námi. Jakou strategii byste doporučil ekonomice Spojených států, která se snaží zotavit z recese a z finanční krize?

Steve Forbes: Jediný způsob jak ekonomiku uzdravit, je stabilizovat naši měnu, zavést zlaté dolarové krytí, zjednodušit daňový řád a navrátit se zpět k volnému trhu.

HRN: Jste zastáncem zlatého standardu?

Steve Forbes: Pokud existuje nějaký lepší systém, který by zajistil stabilní měnu, je třeba jej teprve objevit. Prvních téměř 200 let existence Ameriky měl dolar vazbu na zlato. Od té doby, co jsme opustili zlatý standard, je zde stále více a více finančních, ekonomických a bankovních krizí. Například pokud by FED před deseti lety nezačal tisknout takové množství peněz, nezažili bychom krach cen nemovitostí, komoditní boom ani dluhovou krizi v Evropě. Události nás toho nakonec hodně naučily.

HRN: Není potřeba mít pružnou peněžní zásobu?

Steve Forbes: To je jako kdybyste řekl, že změnit počet minut v hodině by bylo skvělým nástrojem ke zvýšení produktivity v ekonomice. Je špatné si myslet, že manipulací s váhami a mírami, ať už se jedná o množství uncí v libře nebo počet minut v hodině, je možné dosáhnout prosperity. Zlato slouží jako měřidlo pro měření hodnoty měny.

HRN: Nedochází při zvýšení peněžní zásoby ke stimulaci ekonomiky?

Steve Forbes: Jediným způsobem zvýšení prosperity jsou inovace a produktivita. Pokusy o manipulaci s hodnotou peněz vždy selžou. Bylo zde množství devalvací a nikdy nevytvořily trvalou prosperitu.

HRN: Pokud by byl zlatý standard, bude zde stále věřitel poslední instance, který by "dohlížel" na bankovní systém?

Steve Forbes: Zlatý standard nezabrání úvěrování v době paniky. Za zlatého standardu v 60. letech 19. století byla Bank of England průkopníkem v roli věřitele poslední instance.  

HRN: Nebránil by zlatý standard finančním inovacím?

Steve Forbes: Ne. Finanční inovace existují již stovky let, přičemž se jedná o nové finanční instrumenty, které uspokojují potřeby expanze, vzhledem k tom, jak se globální ekonomika stává stále více komplexní. Nicméně mnoho z nedávno vzniklých inovací se vynořilo v reakci na nestabilitu dolaru a ostatních měn, která zvýšila volatilitu na měnových a komoditních trzích. Nové instrumenty byly určeny buď k zajištění se proti volatilitě nebo k jejímu využití. Pokud by byla měna stabilní, bylo by daleko méně hedgingu a finančních spekulací.

HRN: Mohou při zlatém standardu fungovat vlády?

Steve Forbes: Některé země neváhají utrácet peníze bez ohledu na to, jestli je mají nebo ne. Peníze s nuceným oběhem, které je možné natisknout, zamaskovaly skutečné náklady. Nikdy bychom nezažili takovou státní zadluženost, které jsme byli svědky v posledních několika letech, kdybychom měli stabilní měnu. Díky zlatému standardu by byla vláda poctivá.

HRN: Neurovnávají vládní deficitní výdaje recesi?

Steve Forbes: Pro USA je podstatné to, že slabý dolar znamená slabé zotavení. Pro ekonomiku je dobrá stabilita. Nejjednodušší, co lze udělat, je znovunavázat dolar na zlato.

HRN: Nesvázalo by to ruce Federálnímu rezervnímu systému?

Steve Forbes: V čem? V dalším poškozování ekonomiky? Nemyslím si, že by to byla až tak špatná věc.

HRN: Není cena zlata, jako ceny jiných komodit, také volatilní?

Steve Forbes: Důvodem pro návrat ke zlatému standardu je to, že zlato si v průběhu času udržuje stabilní vnitřní hodnotu. Stabilní měna splňuje všechny podmínky. Hodnota zlata se nemění. Hodnota měn se mění. Zlato je Polární hvězdou.

HRN: Jak by vypadalo znovunavázání dolaru na zlato?

Steve Forbes: Hodnota dolaru by se prostě zafixovala ke zlatu. Řekněme, že zafixujete dolar ke zlatu na 1 600 USD/unci. Pokud zlato poroste nad 1 600 USD, utáhnete tvorbu peněz. Pokud klesne pod 1 600 USD, povolíte jí uzdu. Udržujete to kolem 1 600 USD díky utahování a povolování tvorby peněz. Zlatý standard nebrání tomu, aby v rostoucí ekonomice bylo více peněz nebo ve stagnující ekonomice méně peněz.

HRN: Není zlatý standard deflační?

Steve Forbes: Ne. Zlatý standard není ani inflační ani deflační. Je jako míle. V jedné míli je 5 280 stop; je to pevně stanovená délka. To neomezuje počet mil dálnice, kterou můžete postavit. Mezi léty 1776 a 1900 se Spojené státy změnily z malého zemědělského národa s 2,5 milionu lidí v národ čítající 76,2 milionu lidí, a staly se největší průmyslovou velmocí na zemi. Zatímco byl dolar navázán na zlato, peněžní zásoba vzrostla zhruba 160krát.

 

Všechny slitky a mince s protokolem měření pravosti

 

HRN: Neomezoval by zlatý standard závažným způsobem páku ve finančním systému?

Steve Forbes: Pokud jste prominentní dlužník, můžete si půjčit za tržní úrokovou sazbu; pokud jím nejste, musíte platit vyšší úrok nebo nedostanete peníze. Zlatý standard by byl zabránil bouřlivému půjčování a tvorbě peněz, kterých jsme byli svědky v posledních několika letech a jež vedly ke katastrofě. Lze to vidět na nemovitostní bublině a na evropské dluhové bublině. Nic z toho by se nestalo, kdybychom měli stabilní měnu.

HRN: Je Utah Legal Tender Act, který legalizuje použití zlata a stříbra v Utahu, užitečný?

Steve Forbes: Jsem nakloněn státům, které se snaží oprostit se od přístupu FEDu, který neustále vytváří umělé peníze. Klíčové je, aby příští prezident zavedl politiku dolaru navázaného na zlato.

HRN: Mají konkurenční měny nějaký smysl?

Steve Forbes: Nápad s paralelními měnami je naprosto v pořádku. Lidé by spíše dali přednost dolaru závisejícímu na zlatě než dolaru závisejícímu na politicích.

HRN: Navrhujete také použít stříbro jako platidlo?

Steve Forbes: Čína a další kultury používaly stříbro jako peníze, ale stříbro si neuchovává hodnotu tak dobře jako zlato. S postupem času je třeba stále více stříbra, abychom si mohli koupit unci zlata. Před zhruba 120 lety bylo potřeba 15 uncí stříbra k tomu, abychom si koupili 1 unci zlata. Dnes je to více než 50 uncí stříbra. Z tohoto důvodu Spojené státy upustily od bimetalického standardu a zavedly zlatý standard. V různých obdobích se jeden kov stává hodnotnější než ostatní. Stříbro je lepší než fiat peníze, ale není nad zlatý standard.

HRN: Může zlatý standard pomoci ekonomice Spojených států se zotavit?

Steve Forbes: V 80. letech 20. století, kdy jsme měli velmi vysokou nezaměstnanost a stagnující ekonomiku, byl cestou z toho ven silný dolar, nižší daně z příjmu, podnikatelská činnost a tvorba nového bohatství. Nezapomeňte, že hodnota aktiv roste, pokud lidé věří v budoucnost. Dnes v ni nevěří.

HRN: V 80. létech jsme ale neměli zlatý standard.

Steve Forbes: Ronald Reagan potlačil tu strašlivou inflaci 70. let a výrazně snížil sazby daně z příjmu. Reagan se chtěl vrátit ke zlatému standardu, ale žádný z jeho poradců v to nevěřil. Inflace byla v podstatě potlačena vysokými úrokovými sazbami. Deregulace byla tlačena kupředu a Amerika burácela. V roce 1982 se Dow-Jones Index dostal na svou nejnižší hodnotu 776; v následujících 18 letech vzrostl 18krát.

Ronald_Regan
Americký prezident Ronald Regan dne 27. července 1981 představuje ze své pracovny reformu daňové soustavy.

HRN: Jste zastáncem snižování daní?

Steve Forbes: Ano a měla by být zavedena rovná daň. Výhodou rovné daně je, že umožňuje lidem zaměřit se na skutečné věci. Proslov Abrahama Lincolna − Gettysburg Address, který definuje charakter amerického národa, má všehovšudy 272 slov. Deklarace nezávislosti má o něco málo více než 1 300 slov. Ústava Spojených států amerických (včetně všech jejich novel) má o něco málo více než 7000 slov. Bible, jejíž vytvoření trvalo několik set let, má pouhých 773 000 slov. Federální zákoník Spojených států pro daň z příjmů – se všemi svými křížovými odkazy, popisy novelizací a daty účinnosti – má nyní pravděpodobně více než 4 000 000 slov. Nikdo neví, co v něm je. Vnitřní daňový úřad (Internal Revenue Service) v minulém roce oznámil, že Američané strávili 6,1 mld. hodin vyplňováním daňových formulářů a utratili 300 mld. dolarů při přípravě na výběr daní. Toto je ohromné plýtvání zdroji a intelektuálním potenciálem. Nemluvě o špatném vlivu, který to má. Je to ohromný zdroj vládní moci a probouzí v nás to nejhorší. Čím dříve dosáhneme jednoduchosti – a rovná daň by to umožnila – tím více energie můžeme věnovat produktivnímu úsilí.

HRN: Jak by mohly Spojené státy přejít na systém rovné daně?

Steve Forbes: Jelikož jsou lidé fixovaní na své odpočty, zavedli bychom rovnou daň a dali lidem možnost podat přiznání buďto v novém a jednoduchém systému anebo v tom příšerném starém systému. Pokud jste masochista a chcete se trestat, můžete použít starý systém přiznávání daně z příjmu. Pokud chcete ten zjednodušený, můžete jej použít. Myslím si, že 99 % Američanů by už jen z čisté pohodlnosti rychle přešlo na nový systém.

HRN: Zmínil jste deregulaci. Jak by ta pomohla ekonomice Spojených států?

Steve Forbes: Tak například zdravotní péče. Zdravotní péče u nás nefunguje na principu volného trhu. Chybí zde vazba mezi pacienty a poskytovateli zdravotní péče. Když půjdete do nemocnice a zeptáte se, kolik co stojí, budou se na vás dívat divně, protože si budou myslet, že buď nejste pojištěný nebo jste blázen. Kolik nemocnic dává ceny procedur na své internetové stránky? Je to podobné, jako kdybyste šli do restaurace a neměli ponětí o tom, kolik co v menu stojí. Je to bláznivý systém.

HRN: Jak byste postupoval s deregulací zdravotní péče?

Steve Forbes: Zaprvé by bylo potřeba zrušit Zákon o ochraně pacientů a dostupné péči (Patient Protection and Affordable Care Act) – Obamacare – což je nehoráznost. Pacienti by měli mít více možností na výběr. Pojišťovny spolu volně nesoupeří o byznys. Měli bychom dovolit lidem, aby si mohli shánět zdravotní pojištění celostátně. Já žiji v New Jersey, kde existuje mnoho nesmyslných předpisů. Proč si nemůžu zajistit zdravotní pojištění v Pensylvánii, kde to stojí méně? Měli bychom sjednotit daňovou úpravu výdajů na zdravotní péči. Pokud máte firmu nebo jste samostatně výdělečně činný, mělo by vám být umožněno si odečíst tyto výdaje z daní. A jednotlivci by měli mít možnost jít na trh a platit dolary po zdanění. Malým podnikům bychom měli usnadnit vytváření družstev na pořízení zdravotního pojištění. Existuje mnoho jednoduchých věcí, které by se daly udělat.

HRN: Fungují skutečně volné trhy?

Steve Forbes: Volné trhy s rozumnými pravidly zvládnou vše, o čem velcí zastánci vlády říkají, že to dělá vláda, která to však ve skutečnosti nezvládá. Volné trhy umožňují lidem dostat se z chudoby a prolomit bariéry mezi etnickými skupinami a mezi národy. Volné trhy zvyšují spolupráci a posilují smysl pro lidskost. Všechno, o čem velká vláda tvrdí, že udělá, toho všeho dostanete více na volných trzích než od vládní byrokracie. Který z nich má lepší budoucnost, FedEx nebo pošta Spojených států? Chcete stravenky nebo vyšší platy? Velká vláda toho mnoho naslibuje, ale to je krátkozraké. Vláda bude uspokojovat svoje potřeby na úkor národa a to je nemorální. Volné trhy získaly špatnou pověst, což je shodou okolností téma mojí nové knihy.

HRN: Federální rezervní systém nedávno oznámil, že rozšíří svůj program s názvem „Operation Twist“ o 267 mld. dolarů do konce roku 2012. Pomůže to americké ekonomice?

Steve Forbes: Ne. Čím víc toho předseda FEDu Ben Bernanke zkazí, tím více je oslavován jako zachránce. Programy FEDu – kvantitativní uvolňování číslo 1 a číslo 2 a Operation Twist – jsou pouze vznešená slova pro tištění většího objemu peněz. Je to hromada mystifikací. Už nadělali spoustu škody a dále dělají. To, co provádí, je nebezpečné. Nejenže FED natiskl ohromné množství peněz a markantně zvětšil svou bilanci, také společně s Ministerstvem financí drasticky zkrátil splatnost vládních dluhopisů USA.

Ben_Bernanke
Ben Bernanke - předseda FEDu

HRN: Co tím myslíte, když říkáte, že FED již nadělal hodně škody?

Steve Forbes: Předseda FEDu Ben Bernanke znehodnocuje uměle nízkými úrokovými sazbami dolar, což trestá střadatele a škodí budoucím investicím. Křiví to finanční trhy a vede to ke špatnému umístění investic do věcí, jako je vytváření nemovitostní bubliny. Také to dotuje vládní dluh na úkor nás všech. Je to stejné, jako snížení platů pracovníkům. Řekněme, že vyděláváte 20 dolarů za hodinu a vláda zlevní dolar – pak v podstatě dostáváte 15 dolarů za hodinu. Porušuje to smlouvy a podkopává důvěru společnosti.

HRN: Co by měl předseda Bernanke místo toho dělat?

Steve Forbes: Kromě toho, že by měl rezignovat, měl by si přeseda Bernanke uvědomit, že zlatý standard funguje a odchýlit se od něj znamená vytvářet stále více a více nejistoty. Měl by znovunavázat dolar na zlato. Lékaři ošetřovali pacienty tím, že jim pouštěli žilou. Zrovna tak Bernanke pouští žilou ekonomice.

HRN: Děkuji za Váš čas.

Steve Forbes: Děkuji.

Doslov

Steve Forbes přináší poselství národu ovládanému stále krátkodobějšími rozhodnutími učiněnými na Wall Streetu nebo ve Washingtonu D.C. a také stále větší ekonomickou, finanční a měnovou nestabilitou. Dokud se bude Amerika vzdalovat zdravému peněžnímu hospodářství, dál od správných finančních a ekonomických politik a v konečném důsledku i od svobody, bude její budoucnost stále více nejistá. Dot-com a bubliny na trhu s nemovitostmi, následované finanční krizí z roku 2008 a nejzávažnějším ekonomickým poklesem od Velké deprese, slouží jako skvělé lekce. Budoucnost, ve které bude existovat silnější vláda, vyšší daně, více zatěžující předpisy, méně možností pro spotřebitele a ve které budou vládní sliby ještě méně reálné, bude vyžadovat stále více a více uměle vytvářených peněz FEDu. Steve Forbes má recept na ryze americkou strategii, mající kořeny v americké historii. Odpovědí na ekonomické problémy Ameriky je, a vždycky bylo, vytváření nového bohatství. Tvorba nového bohatství nepochází od vlády nebo z tiskařských lisů FEDu. Vytváření nového bohatství se nastartuje samo se stabilní měnou, opírající se o zlatý standard, s nižšími daněmi pro jednotlivce, se zjednodušeným daňovým řádem, s menší byrokracií a s volnými trhy.

ZDROJ: Hera Research, LLC

Překlad: Lucie Hošková

Archiv článků »

Nakupujete online
Wiener Philharmoniker 1 Oz

Wiener Philharmoniker 1 Oz

– Munze Österreich

cena: 59 071 Kč

Skladem více jak 30 kusů ihned k dodání

Přidat do košíku
Stříbrný slitek 500 gramů

Stříbrný slitek 500 gramů

– Argor-Heraeus SA

cena: 16 949 Kč

Skladem více jak 30 kusů ihned k dodání

Přidat do košíku
Zlatý slitek  1 Oz (31,103 gramů)

Zlatý slitek 1 Oz (31,103 gramů)

– Argor-Heraeus SA

cena: 58 424 Kč

Skladem více jak 100 kusů ihned k dodání

Přidat do košíku

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádný seminář.

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádnou konferenci.

Zásada ochrany osobních údajů
zavřít