Zpět na úvod | Zlaté rezervy

„Měníme papír ve zlato.“

Unikátní rozhovor s Theodorem Butlerem (Butler Research LLC)

27. 9. 2013
 

Předkládáme vám aktuální rozhovor s Theodorem Butlerem, který je znám jako nezávislý analytik trhu stříbra, publikující unikátní komentáře k vývoji na trzích vzácných kovů od roku 1996. Jeho specializací jsou týdenní zprávy o stavu pozic na burze COMEX (commitment of traders), posouzení nabídky/poptávky, vývoj v oblasti regulace trhů aj.

Všechny slitky a mince s protokolem měření pravosti

 

SMN: Tede, dostali jsme několik otázek od našich posluchačů. V poslední době se hodně hovoří o bance JP Morgan. A já vím, že vy o bance JP Morgan také píšete. JP Morgan je označována za hlavního manipulátora trhů nejen se vzácnými kovy. Až donedávna se manipulace týkala vždy poklesu ceny. Nyní se zdá, že JP Morgan vytvořila „Corner of the market“ směrem vzhůru. Co je podle vás jejím hlavním motivem?

Ted: Za prvé, JP Morgan vytvořila „Corner of the market“ týkající se zlata na LONG straně, tedy směrem vzhůru. Také má stále „Corner of the market“ na trhu stříbra na SHORT straně. Co se týče jejího motivu, JP Morgan je zisková (for profit) organizace. Jejím hlavním cílem je vydělávat peníze. Avšak problémem je, že tato banka si v podstatě vytvořila monopol a vydělává ohromné zisky nelegálním způsobem. Běžně musíte postupovat podle komoditního zákona a to se v konkrétním případě evidentně neděje.

SMN: To je pravda. Tede, domníváte se, že banka zůstane na LONG straně na trhu zlata, nebo že na ni bude vyvinut tlak od západních centrálních bank, aby se vrátila zpět na SHORT stranu na tomto trhu?

Ted: Ve skutečnosti neznám napojení na západní centrální banky. To přesahuje moje pole působnosti. Já mohu jít jen tak daleko, co mi umožňují veřejně publikovaná data americké vlády, komise CFTC a zjistit, kdo drží pozice v rámci jednotlivých kategorií trhu. V případě JP Morganu je to docela jednoduché. Avšak tady data končí. Zdá se, že JP Morgan pracuje na něčí příkaz. Ale jak jsem se již zmiňoval, přesahuje to mé pole působnosti. Nemohu to potvrdit.

Co se týče pozic na trhu, banka nezůstane na jednom místě. Profit JP Morganu nebo ostatních komoditních obchodníků pochází z pohybu trhu a změny jednotlivých pozic. Nyní vám přepočítám pohyb od začátku roku, kdy banka držela masivní množství SHORT pozic na zlatě i stříbře. Na trhu zlata to bylo konkrétně 75.000 (7,5 mil. uncí) čistých SHORT kontraktů a na stříbře přes 35.000 (175 mil. uncí) čistých SHORT kontraktů.

Takže hlavním důvodem poklesu ceny v 1. polovině letošního roku byla úmyslná manipulace ceny bankou JP Morgan skrze její monopol na kontrolu ceny na COMEXu a při té příležitosti banka uzavřela všechny své SHORT pozice na zlatě a většinu na stříbře. Při tom všem „zkasírovala“ zisk 3 mld. USD. A ceny se dostaly tak nízko, že banka nakonec otevřela 85.000 čistých kontraktů na LONG straně na trhu zlata. Nedávno začala banka část těchto pozic uzavírat (cca 30.000 kontraktů), poté co zlato vyrostlo 250 USD od svého dna a tím vydělala dalších 300 – 350 mil. USD.

Avšak banka nebyla schopna uzavřít veškeré SHORT pozice na trhu stříbra, i když celkově jich uzavřela poměrně hodně (100 mil. uncí), ale ne všechny. Přesto i na tomto obchodě vydělala 1 mld. USD. Takže nyní je banka v pozici, kdy utvořila „Corner of the gold market“ na LONG straně a „Corner of the silver market“ na SHORT straně. Podle mého názoru se budou tyto pozice měnit. V podstatě nám to banka již ukázala při nedávném růstu ceny. I pokles v posledních dnech (před prohlášením FEDu i po něm) není ničím jiným, než snahou banky koupit zpět část těchto 30.000 kontraktů, které již se ziskem prodala. A také pravděpodobně i snahou zredukovat své SHORT pozice na stříbře v největší možné míře.

Hlavním důvodem poklesu ceny je umožnění kategorii commercials (převážně JP Morgan) nakupovat za příhodné ceny. Motivem je tedy utržení zisku a toho dosáhnou tak, že kontrakty opět prodají. A proto se ceny pohybují tak značně nahoru a dolů, avšak především podle toho, co si JP Morgan zrovna přeje.

SMN (Sprott Money News): Tede, vy se tedy domníváte, že oni (commercials) ovládají trh v základu, a proto se tak značně hýbe oběma směry?

Ted: Stoprocentně. O tom nepochybuji. Snažím se jen zjistit, proč o tom ostatní tolik pochybují. Samozřejmě se domnívám, že mí čtenáři a předplatitelé tomuto tématu v základu rozumí. V principu je právě toto jádrem trhu. Celé je to vysoce zkorumpované. Toto je veřejné interview a já zde nazývám JP Morgan podvodníkem a kriminálním podnikem. To vše je dosti pozoruhodné. V podstatě to dělám již 5 let, na všech možných úrovních. A měli byste vědět, že mám mnoho negativních poznatků především o JP Morgan. Nicméně vše, o čem píši, zasílám souběžně do JP Morgan výkonným ředitelům banky – Jamie Diamondovi, také předsedovi burzy CME, COMEXu a také všem členům komise COMEXu. Je to až nepředstavitelné. Netušil jsem, že můžete nazývat jednu z předních finančních institucí kriminálním podnikem a být při tom nechán bez povšimnutí.

SMN: Jakou jste od nich dostal odpověď?

Ted: Nedostal jsem žádnou odpověď, žádný email. Myslím tím, lidé v CFTC četli moje dopisy a nikdy mi nezaslali odpověď. Ale oni jdou skrz a přehlíží to. Napsal jsem každému členu předsednictva JP Morgan, kde jsem uvedl, že jsou zapojeni do kriminálního podniku. Manipulují trhy, což není jen zločin. Ale je to jeden z nejtěžších zločinů vůbec. Je to ekvivalent velezrady, vraždy či únosu dítěte. Je to jeden z nejvážnějších tržních zločinů. Avšak neobvyklé je, že nikdy nedostanu žádnou odpověď. Nepíši s myšlenkou, abych urážel či pošpinil JP Morgan. To není mým záměrem. Mým cílem je, aby tato banka přestala provádět tyto kriminální aktivity, do kterých je zapletena.

SMN: To mi zní, jako by si banka myslela, že je nadřazena zákonu?

Banka JP Morgan převzala kontrolu na COMEXu před 5 lety poté, co zkrachovala banka Bear Stearns a na příkaz vlády (přesněji řečeno na příkaz ministerstva financí) převzala její pozice na trhu.

Ted: Ano, chápete to správně. Souhlasím s vámi. Nebo je tato banka nějakou zvláštní vůlí americké vlády. Tím mám na mysli, že převzala kontrolu na COMEXu před 5 lety poté, co zkrachovala banka Bear Stearns a na příkaz vlády (přesněji řečeno na příkaz ministerstva financí) převzala její pozice na trhu.

V té době jsem ještě nevěděl, že Bear Stearns je dominantním manipulátorem na trhu zlata a stříbra. Tato instituce držela ohromné SHORT pozice na obou trzích. Jedny z největších SHORT pozic, které kdy existovaly. A JP Morgan všechny tyto pozice převzala po jejím pádu. A hádám, že vláda si toho byla velice dobře vědoma. A zřejmě jí dala určitou svobodu v jednání či speciální vůli k tomu, aby tyto pozice zavřela a nenarušila přitom příliš trhy.

Nyní po pěti letech zde máme formální vyšetřování komisí CFTC, která uvádí, že na případu se průběžně pracuje s velkým úsilím. A toto vyšetřování bylo zahájeno na můj podnět, jelikož data zveřejňovaná CFTC ukázala, že některá z US bank drží ohromné SHORT pozice na stříbře a zlatě. A tímto způsobem vyšlo na světlo, že JP Morgan převzala pozice Bear Stearns.

Zatím se však nic neděje. V posledním reportu jsem psal, že zde „křičím“ o tom, jak JP Morgan kontroluje a manipuluje trhy, a dělám to právě proto, že vidím oheň. Varuji zde všechny, nicméně co naplat, skutečně nic se neděje. Kdybych jen bezdůvodně obviňoval JP Morgan z něčeho, co nedělá, a byl bych mimo „mísu“, tak bych měl být pokáraný. Ale to není tento případ.

V podstatě poukazuji na jasný případ manipulace, který by nebyl v minulosti vůbec přípustný, avšak dnes ho komoditní komise z nějakého důvodu zcela ignoruje. V pozadí je tedy mnohem více, než by se mohlo zdát. Vláda zřejmě pracuje ruku v ruce s JP Morgan. Nemám pro vás žádnou uspokojující zprávu, proč nikdo neodpovídá a proč tuto skutečnost CFTC toleruje a nikdy nekomentuje.

SMN: Domníváte se, že CFTC spolupracuje s bankou JP Morgan?

Ted: To nevím. Sám sebe se na to ptám. Přál bych si, abych znal odpověď. Možná je zde určité spojení. Něco komisi drží zpět, aby celou situaci nekomentovala. Samozřejmě, můžu se mýlit. Můžu špatně interpretovat COT (commitment of traders). Avšak to jsou jen čísla, která ukazují koncentraci pozic. V Bank Participation Report jasně vidíte, kolik pozic drží US banky a non-US (neamerické) banky. A pokud to není JP Morgan, bude to jiná americká banka. Je však těžké si představit, že by to mohl být někdo jiný, jelikož komise již v minulosti přiznala, že pozice Bear Stearns převzala banka JP Morgan.

Nemohu JP Morgan nařknout z toho, že předtím dominovala trhům. Před ní to byly totiž Bear Stearns, AIG, Drexel Burnham a další. Ale nyní je to evidentně JP Morgan. A stále nemohu přijít na to, proč to CFTC toleruje, jelikož je to celé v základu proti zásadám tržní regulace. „Market Conner“ by neměl vůbec vzniknout. A zatím jsem neslyšel nikoho, že by o této skutečnosti hovořil či se vůbec zmínil.

SMN: A já se domnívám, že oni nikdy veřejně nepřiznají, co provádí, dokud celá věc nepraskne a nevyplave na povrch. Avšak jeden z našich posluchačů se ptá: „Dospěl jsem k přesvědčení, že ceny zlata a stříbra nikdy nevyrostou ke své skutečné tržní hodnotě, dokud COMEX a LBMA nebudou schopny plnit závazky. Domníváte se, že tyto burzy musejí padnout, abychom někdy viděli skutečné ceny fyzického zlata a stříbra?“

Ted: Nejprve bych zdůraznil, že vynechám komentář ohledně LBMA. Dle mého názoru je to nejneprůhlednější a nejnetransparentnější finanční organizace na světě. Neposkytuje žádné detailní informace o čemkoliv. Kdyby LBMA padla, domnívám se, že by si toho nikdo nevšiml. Takže nechejme LBMA stranou.

LBMA je nejneprůhlednější a nejnetransparentnější finanční organizace na světě. Neposkytuje žádné detailní informace o čemkoliv.

Co se týče COMEXu, myslím, že COMEX dominuje. Na COMEXu se stanovují ceny, zde dochází k manipulaci a takový je jeho mechanismus. A souhlasil bych s názorem, že pokud by COMEX padl nebo něco podobného, byl by tím pádem zničen mechanismus na vytváření nekrytých SHORT pozic. Pokud by k tomu došlo, pak by zejména cena stříbra explodovala směrem vzhůru. Momentálně si však nemyslím, že by COMEX měl zkolabovat či nějak ustoupit do pozadí. To však neznamená, že již neexistuje způsob, jak by se mohl trh se stříbrem a zlatem osvobodit od nekončící manipulace. COMEX tedy nemusí padnout.

Ve skutečnosti však pád burzy COMEX není na pořadu dne. JP Morgan je LONG na zlatě a ne SHORT. Nemá tedy důvod, aby COMEX zkolaboval. Manipulace může skončit i jiným způsobem.

SMN: S tím souhlasím. Systém je v podstatě nestabilní sám o sobě. Nicméně, pokud by COMEX přece jen padl, jaká by byla odezva na trhu „fiat“ (papírových) měn?

Ted: Víte, to není skutečně mým oborem. Nevím, jaké by zde mohlo být propojení. Já se dívám na komodity jistým způsobem, především z hlediska nabídky/poptávky, obratu zásob na COMEXu, ovlivňování ceny, atd. Nevidím přímou souvislost mezi měnami a vzácnými kovy. Netvrdím, že zde není žádné propojení. Pouze zdůrazňuji, že se na celou záležitost nedívám tímto pohledem. Zřejmě nejsem tím pravým, koho byste se měli dotazovat.

SMN: V pořádku. Mnoho našich posluchačů se také ptá na konfiskaci zlata. Osobně se nedomnívám, že je v západní společnosti dostatek zlata k tomu, aby bylo předmětem konfiskace. Nicméně předvídáte, že by k eventuelní konfiskaci zlata mohlo dojít? Myslíte si, že banky jsou bezpečným místem pro úschovu vzácných kovů?

Ted: Nemyslím si, že by k tomu došlo. Ani o tomto tématu příliš nepřemýšlím. Pokud bych se měl odhalit, žádné zlato nevlastním. Já preferuji stříbro. Vlastním stříbro. Je to tedy teoretická otázka. A zdali zkonfiskují zlato? Mně rozhodně ne, jelikož žádné nemám. Avšak nevidím žádný důvod k tomu, proč by mělo ke konfiskaci dojít. Zlato není integrovaná součást finančního systému, nejsou mi známy výhody, které by z toho plynuly. Na trhy se tedy tímto způsobem nedívám.

Nevidím žádný důvod k tomu, proč by mělo ke konfiskaci dojít. Nedomnívám se, že největším rizikem je konfiskace zlata nebo že banka, ve které máte zlato uskladněno, vám ho zabaví. Myslím, že byste se měli mnohem více obávat toho, že JP Morgan manipuluje ceny.

Co se týče úschovy kovů, ať už v jakékoliv bance, zde si myslím, že jistá profesionální úschova není vůbec na škodu. Pokud to bude banka, bude to banka, pokud to bude fond ETF, bude to ETF. Chce to používat trochu zdravého rozumu. Myslím, že existuje mnohem větší riziko, že budete obráni o peníze. Když půjdete na stránky CFTC, najdete zde aktualizovaný seznam všech neregistrovaných obchodníků s investičními kovy.

Ale nedomnívám se, že největším rizikem je konfiskace zlata nebo že banka, ve které máte zlato uskladněno, vám ho zabaví. Myslím, že byste se měli mnohem více obávat toho, že JP Morgan manipuluje ceny.

SMN: Zdá se, že ceny zlata a stříbra jsou nachystány na pohyb směrem vzhůru. V posledních dnech však došlo k dalšímu útoku na ceny. Jaký cenový vývoj předpokládáte do konce tohoto roku a také z dlouhodobější perspektivy?

Ted: Normálně se snažím těmto předpovědím vyhýbat. Pokud ale vezmu v úvahu aktuální cenu, především cenu stříbra, kdy jsme na hranici těžebních nákladů, je pro mě těžké si představit, že bychom nezakončili rok na vyšších cenách než v současnosti. To však neznamená, že ceny nemohou být opět stlačeny. Přece jen je trh manipulován.

V dlouhodobém pohledu však tato manipulace nebude trvat věčně. Jak bude běžet čas a ceny se pohnou, nebudeme se muset ptát, zda je ještě trh manipulovaný. Bude to totiž velmi zřejmé. Nebude existovat koncentrace pozic na SHORT straně, což je hlavní prostředek pro stlačení ceny. Ceny budou poté na zcela jiné úrovni.

Mezitím byste měli utvářet své pozice ve fyzické podobě, jelikož tito „hoši“ se nechystají ukončit manipulaci v blízké budoucnosti. Neposkytuji mnoho takových rozhovorů, avšak pamatuji si, že jsem něco podobného prováděl před 10 lety, když stříbro stálo 4 - 5 USD za unci. Od té doby se cena pohnula desetinásobně nahoru, nyní jsme zase o 50 % níže od cenového vrcholu. Avšak přesně takovým způsobem se trhy chovají, i manipulované trhy. Ale mohu s jistotu říct, že cena 50 USD bude pokořena, jen je těžké odhadnout, kdy k tomu dojde. A na to byste měli být připraveni.

SMN: Děkuji za váš názor insidera. A na závěr, mohl byste nám povědět něco více o službách, které nabízíte na stránkách Butler Research?

Ted: V podstatě píši komentáře. Zpravidla zasílám 2x týdně svým předplatitelům komentář k tomu, co se odehrálo v aktuálním týdnu na trhu stříbra a zlata. Analyzuji COT (commitment of traders). Rozhodně si nehovím v tom, že označuji JP Morgan za velkého podvodníka. Spíše poskytuji dlouhodobý pohled na trh.

Rozhovor moderoval Nathan McDonald ze Sprott Money News (SMN)

Přeložil: Jan Železník

Zdroj: Ask the Experts. In: [online]. [cit. 2013-09-27]. Dostupné z: http://www.sprottmoney.com/news/ask-the-expert-ted-butler-september-2013


Archiv článků »

Nakupujete online
Wiener Philharmoniker 1 Oz

Wiener Philharmoniker 1 Oz

– Munze Österreich

cena: 61 798 Kč

Skladem více jak 30 kusů ihned k dodání

Přidat do košíku
Zlatý slitek 100 gramů

Zlatý slitek 100 gramů

– Argor-Heraeus SA & Münze Österreich

cena: 194 149 Kč

Skladem více jak 100 kusů ihned k dodání

Přidat do košíku
American Eagle 1 Oz

American Eagle 1 Oz

– The United States Mint

cena: 63 491 Kč

Skladem více jak 30 kusů ihned k dodání

Přidat do košíku

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádný seminář.

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádnou konferenci.

Zásada ochrany osobních údajů
zavřít