Obchod je otevřen pro objednávky s konečnou fixací ceny v pracovní dny, víkendy i svátky od 8:00 do 22:00.
Zpět na úvod | Zlaté rezervy

„Měníme papír ve zlato.“


Spořte do zlata od 1 070 Kč měsíčně

Aktuální cena dnes: 12 831,-

 • 1. platba: 1 061,-
 • 2. až 12. platba: 1 070,-
 • Celkem: 12 831,-
 • Měsíční platba: 1 070,-

Aktuální cena dnes: 15 564,-

 • 1. platba: 1 286,-
 • 2. až 12. platba: 1 298,-
 • Celkem: 15 564,-
 • Měsíční platba: 1 298,-

Aktuální cena dnes: 29 791,-

 • 1. platba: 2 478,-
 • 2. až 12. platba: 2 483,-
 • Celkem: 29 791,-
 • Měsíční platba: 2 483,-

Aktuální cena dnes: 45 832,-

 • 1. platba: 3 812,-
 • 2. až 12. platba: 3 820,-
 • Celkem: 45 832,-
 • Měsíční platba: 3 820,-

Aktuální cena dnes: 73 141,-

 • 1. platba: 6 085,-
 • 2. až 12. platba: 6 096,-
 • Celkem: 73 141,-
 • Měsíční platba: 6 096,-

Aktuální cena dnes: 145 614,-

 • 1. platba: 12 129,-
 • 2. až 12. platba: 12 135,-
 • Celkem: 145 614,-
 • Měsíční platba: 12 135,-

Aktuální cena dnes: 24 413,-

 • 1. platba: 2 028,-
 • 2. až 12. platba: 2 035,-
 • Celkem: 24 413,-
 • Měsíční platba: 2 035,-

Aktuální cena dnes: 46 747,-

 • 1. platba: 3 891,-
 • 2. až 12. platba: 3 896,-
 • Celkem: 46 747,-
 • Měsíční platba: 3 896,-

Ceník zboží se obnovuje každé 3 minuty.
Zbývající čas do aktualizace
kupních cen uvedených ve smlouvě:

Kupní smlouva - „Spoření do zlata“

Článek I. – Předmět smlouvy

1) Prodávající je obchodní společnost ZLATÉ REZERVY s.r.o., IČ: 29214891, DIČ: CZ29214891, se sídlem nám. T. G. Masaryka 588, Zlín, PSČ: 760 01, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 66331 (dále jen „prodávající“), tel: +420 800 117 117, info@zlaterezervy.cz, www.zlaterezervy.cz. Číslo účtu pro příjem plateb kupní ceny: 2500132850/2010, vedený u Fio banky, a.s.
2) Kupující:
Jméno:
Příjmení:
Ulice a číslo domu:
Město:
PSČ: Telefon/mobil:
E-mail:
Datum narození (DD/MM/RRRR):  /    /  
Chci dodat zboží na jinou adresu.
Jméno:
Příjmení:
Firma:
Ulice a číslo domu:
Město:
PSČ: Telefon/mobil:
3) Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu a převést na něj vlastnické právo k níže uvedenému zboží a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu a zboží převzít. Předmět koupě:
Název Sazba DPH ks cena/ks vč. DPH cena celkem vč. DPH
 

Smlouvu Spoření do zlata lze uzavřít od ceny 5 000 Kč

CELKOVÁ KUPNÍ CENA 0 Kč  
4) Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu ve dvanácti měsíčních platbách. První platbu ve výši 0 Kč kupující uhradí do 07. 12. 2022. Dalších 11 plateb, každou ve výši 0 Kč, pak od 25. 01. 2023 vždy nejpozději do 25. dne v měsíci. Poslední platba bude zaplacena dne 25. 11. 2023. Kupující je povinen při platbách na účet prodávajícího uvádět variabilní symbol uvedený v záhlaví smlouvy nezbytný pro identifikaci kupujícího. Pokud kupující uhradí jakoukoli částku nad rámec stanovených plateb (mimořádná platba), není kupující povinen hradit nejbližší platbu, jejichž úhrnná výše odpovídá výši mimořádné platby. Smluvní strany se dohodly, že pokud kupující neuhradí první platbu řádně a včas, tj. do 3 dní od podepsání této smlouvy, tato smlouva od počátku zaniká. Za zaplacení se považuje v souladu se zákonem datum připsání platby na účet prodávajícího.
5) Kupující se zavazuje, že bude prodávajícího bezodkladně informovat o změnách jeho jména, příjmení, adresy trvalého bydliště, doručovací adresy, e-mailové adresy nebo telefonního čísla a je srozuměn, že nesplnění této povinnosti jde k jeho tíži. Kupující se zavazuje dále informovat prodávajícího o omezení nebo ztrátě své způsobilosti k právním úkonům a o prohlášení úpadku ve smyslu insolvenčního zákona.
6) Kupující prohlašuje, že veškeré informace zadávané do formuláře se týkají jeho a že nejedná za jinou osobu.


Dne: 04. 12. 2022

Podpis kupujícího (vepište své jméno a příjmení)  

Smlouvu Spoření do zlata lze uzavřít od ceny 5 000 Kč.

Informace o ochraně osobních údajůVložit kód partnera Kód partnera:   E-mail:   (nevyplňujte - interní záznam)

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádný seminář.

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádnou konferenci.