Zpět na úvod | Zlaté rezervy

„Měníme papír ve zlato.“

Stáhne případný pád akciových trhů i zlato?

29. 10. 2014, Jan Železník
 

Stáhne případný pád akciových trhů i zlato?

Sázek na budoucí cenu zlata je nepřeberné množství, stejně tak jako analytiků. Na internetu můžete nalézt prognózy od 600 USD za unci až po 10.000 USD za unci i výše. V níže uvedené analýze vám předkládáme shrnutí současného stavu na trhu se zlatem společně s dlouhodobým výhledem. Cílem této analýzy není hodnocení fundamentálních faktů na trhu se zlatem (skutečný stav poptávky a nabídky po fyzickém zlatě), ale jedná se především o technickou analýzu a analýzu cyklů.

CaseyResearch - aktuální obchodní upozornění!!

V minulém týdnu jsme obdrželi od společnosti CaseyResearch obchodní upozornění (TRADE ALERT !!), že cena zlata se může na krátkou dobu propadnout. Proč by se tak mělo stát? Analytický tým této společnosti se domnívá, že „krach“ akciových trhů je nevyhnutelný. Proč by tato skutečnost měla zajímat investory do zlata? Vždyť akcie a zlato se chovají zpravidla inverzně (tj. pokud akcie klesají, zlato roste a naopak). Dále analytici předpokládají, že většina komodit (ropa, měď, atd.) bude pokračovat v sestupném trendu, přičemž americký dolar by měl naopak pokračovat dočasně výše. Jedná se tedy o deflační scénář.

US Dollar Index
US Dollar Index (2000 - 2014)

Tým z CaseyResearch se domnívá, že ukončení nákupu programu vládních dluhopisů FEDem na konci října může mít velmi negativní vliv na trhy a spustit lavinové výprodeje. Akciové trhy se nyní nacházejí ve stavu, který je často nazýván - „maximum bullishness“ - maximální býčí (rostoucí) výhled, kdy i nepříznivé tržní fundamentální okolnosti jsou často ignorovány.

1 Dow Jones
Symetrie akciového trhu a jeho 7letý cyklus - index Dow Jones

K velmi podobnému stavu došlo v roce 1929, těsně před velkým burzovním krachem, během něhož ztratil akciový index Dow Jones 50 % v průběhu 10 týdnů. Nikdo netvrdí, že současný pokles musí být tak dramatický jako ten v roce 1929, avšak FED způsobil svou uvolněnou měnovou politikou od roku 2008 finanční bubliny na mnoha aktivech a nahromadil mnohonásobně vyšší dluh než předtím.

Analytici CaseyResearch se tedy domnívají, že nyní existuje extrémně vysoké riziko na všech trzích. Toto riziko se týká dočasně také trhu se zlatem, pokud by velký počet investorů měl mít problémy s likviditou. Společnost CaseyResearch však v žádném případě nedoporučuje zbavovat se investice ve formě fyzického kovu, ale naopak doporučuje koupit PUT opce (spekulace na pokles), které by sloužily jako ochrana v případě velkého krachu. Zlato dokáže profitovat jak z velké inflace, tak současně i z velké deflace. Avšak při prvním deflačním šoku může jeho cena nejprve prudce propadnout před tím, než se vytočí vzhůru.

Pokud by se tento scénář naplnil, je možné, že trojité cenové dno na hodnotě 1.200 USD (resp. 1.180 USD) bude proraženo a zlato sklouzne krátkodobě níže. Jak hluboko by to bylo, samozřejmě nikdo netuší. Společnost CaseyResearch nepředpokládá větší korekci než 15 % ze současné ceny (aktuálně 1.240 USD v době vydání obchodního upozornění). Cena zlata by se při tomto předpokládaném 15% poklesu dostala na hodnotu 1.050 USD, což je cílová cena, kterou analytik Jeffrey Currie z Goldman Sachs neochvějně celý rok opakuje. Jeho prognóza je však postavena na lepších vyhlídkách americké ekonomiky a zotavení hospodářství. Této ceny by tedy bylo nakonec dosaženo, avšak ne na základě faktů, které tento analytik udává. Nicméně banky by mohly opět prohlásit: „vidíte, že jsme měli pravdu“.

2 graf monthly_1
Měsíční graf zlata (2000 - 2014) a důležité cenové hladiny podpory

Cena zlata v CZK

S velkou pravděpodobností by šla při deflačním scénaři současně nahoru hodnota amerického dolaru, což by znamenalo, že cena zlata v CZK, EUR i jiných měnách by mohla přinejlepším stagnovat nebo jít jen mírně dolů. Cena zlata v CZK se nyní udržuje v blízkosti důležité ceny 27.000,- Kč za unci, která byla velmi klíčovou, když šlo zlato v roce 2011 strmě vzhůru. Nejbližší významná cenová podpora je až na hodnotě 24.000,- Kč. Na této ceně bylo ale zlato naposledy v loňském roce. Českého investora by měl primárně zajímat vývoj zlata v českých korunách. Zlato je od cenového vrcholu v CZK (listopad 2012) vzdáleno aktuálně 25 %, a to máme za sebou největší pokles v rámci býčího cyklu, který započal v roce 2000. Cena zlata v CZK je od začátku roku o 10 % výše a za posledních 5 let výše o 42 %.

3 czk
Cenový vývoj zlata v CZK za posledních 5 let a důležité úrovně podpory a rezistence

Krátkodobé cykly

Pokud se na celou záležitost podíváme z jiného úhlu pohledu, z pohledu teorie cyklů, pak je zde stále prostor do konce roku, kdy by k této situaci (poklesu) mohlo dojít. Dlouhodobě používáme zdroje ze společnosti MMACYCLES. Vy, kteří čtete pravidelně moje týdenní reporty, zřejmě víte, že se v nich zmiňuji o primárních (základních) cyklech na trhu se zlatem a stříbrem.

Cykly se opakují v pravidelných intervalech s přesností přibližně 80 % (tzn., že časový přesah dosahuje +/- 20 %). Existují různé metody měření cyklů, ale nejčastější je metodou je měření od cenového dna k dalšímu cenovému dnu. Někteří analytici používají k měření i cenový vrchol. Existují dlouhodobé několikaleté cykly, dále cykly měsíční, týdenní i denní a mohli bychom v podstatě pokračovat až do hodin a minut. Na trhu se zlatem sledujeme primární (základní) 18týdenní cyklus s přesahem +/- 3týdny. Jedná se tedy o cyklus v rozmezí 15 – 21 týdnů. Většina cyklů se skládá z 3 nebo 2 přibližně stejných cyklů, anebo z kombinace obojího. Tzn., že v rámci tohoto cyklu se zlatem se vytvoří buď 3 menší cykly v rozmezí 5 – 7 týdnů (varianta 1) nebo 2 menší cykly v rozmezí 8 – 11 týdnů (varianta 2) nebo kombinace obojího (varianta 3).

3. varianty cyklů
Tři varianty cyklů v býčím a medvědím trhu

V letošním roce se jednalo o následující primární cykly:

  1. začátek 31.12.2013 při ceně 1.182 USD a konec 3.6.2014 při ceně 1.240 USD – délka 22 týdnů (býčí vývoj),
  2. začátek 3.6.2014 při ceně 1.240 USD a konec 6.10.2014 při ceně 1.183 USD – délka 18 týdnů (medvědí vývoj),
  3. začátek 6.10.2014 při ceně 1.183 USD a konec……………..???

 

Dlouhodobé cykly

Nyní se zaměříme na dlouhodobější cykly na zlatě, abychom lépe pochopili, kde se trh v současnosti nachází a k čemu by mohlo dojít vzhledem k výše uvedeným předpokladům. Ve své ročence Forecast 2014 uvádí společnost MMA Cycles následující: nejdelší cyklus na zlatě, který lze vysledovat, trvá 24 let. Poslední takový cyklus trval od roku 1976 do roku 2000. Tento cyklus byl spíše medvědí, jelikož maximálního cenového vrcholu bylo dosaženo již po 5 letech (tedy v první polovině) v roce 1980 a poté následovala 20letá sestupná fáze.

24letý cyklus_1
24letý cyklus na trhu se zlatem společně s 8,5letým cyklem

Současný 24letý cyklus trvá od roku 2000 (někdo uvádí rok 1999 nebo 2001, ale já používám rok 2000, jelikož tehdy bylo dosaženo vrcholu na akciových indexech) a měl by skončit přibližně kolem roku 2024. Vzhledem k tomu, že cenového vrcholu 1.920 USD ze září 2011 bylo dosaženo přibližně v polovině tohoto cyklu, spekuluje se o tom, že se jednalo o maximální cenový vrchol a že trh se zlatem započal dlouhodobou medvědí fázi. Osobně o této skutečnosti nejsem přesvědčen a domnívám se, že nejvyšší ceny v rámci celého cyklu by mělo být dosaženo někdy kolem roku 2020 (viz odstavec závěr).

Je možné, že současný 25letý cyklus je rozdělen na 2 cykly o délce 12,5 let. To mohlo být také důvodem pro strmý pokles ceny zlata v roce 2013 až k hodnotě 1.180 USD. Cenové dno v rámci tohoto 12,5letého cyklu mělo tedy nastat přibližně v letech 2011 – 2014. Je možné, že toto dno již nastalo v rámci 3 nárazů na cenu 1.180 USD nebo teprve nastane o něco níže.

V minulosti se však 25letý cyklus neskládal ze dvou velkých cyklů o délce 12,5 let, ale z 3 cyklů o délce 8,5 let (viz graf výše - písmena A,B,C,D,E).

První 8,5letý cyklus současného býčího trendu nastal v říjnu 2008 při ceně 681 USD (písmeno E). Tehdy se jednalo o největší pokles ceny zlata od začátku býčího trhu, když zlato korigovalo přibližně o 30 % z ceny 1.000 USD na výše uvedenou cenu. Důvodem byly výprodeje kolem finanční paniky a také začátek finanční krize. Zlato se však z tohoto poklesu velmi rychle zotavilo a za 4 měsíce již proráželo cenu 1.000 USD za unci.

Rok 2014 je tedy již 6. rokem v rámci druhého 8,5letého cyklu. Je možné, že cenového vrcholu v rámci tohoto 8,5letého cyklu bylo již dosaženo v září 2011. Pokud je tato úvaha správná, pak by zlato mělo klesat v rámci tohoto 8,5letého cyklu a to až do února 2017 (+/- 17 měsíců, písmeno F ?), dokud nebude dosaženo cenového dna v rámci tohoto cyklu. Podle MMACycles by cenové dno bylo mnohem níže než aktuální (přibližně kolem hodnoty 800 USD, +/- 100 bodů). Avšak pokud by se cena zlata zotavila a dostala se přes úroveň 1.428 USD a následně přes 1.525 USD v nadcházejících 2 letech, bude tato negativní vyhlídka neplatná.

8,5letý cyklus můžeme rozdělit opět na 2 cykly o délce 4,25 let nebo na 3 cykly o délce 34 měsíců. Na začátku roku 2014 nebylo ještě zřejmé, který z těchto cyklů je platný (zda ten o délce 4,25 let nebo ten o délce 34 měsíců). Nyní, když rok 2014 pokročil, jeví se jako platný 34měsíční cyklus. Měřeno od října 2008 nastal tedy první 34 měsíční cyklus v prosinci 2011 při ceně 1.525 USD. Další 34měsíční cyklus by měl tedy nastat v říjnu 2014 (+/- 6 měsíců), tzn., že nyní jsme právě uprostřed tohoto časového rozmezí. Další 34měsíční cyklus by měl tedy nastat v únoru 2017 (+/- 6 měsíců) společně s 8,5letým cyklem (viz výše).

34měsíční cyklus
34měsíční cyklus na trhu se zlatem (2008 - 2014)

Aktuální situace

Je možné, že dlouhodobé cenové dno již nastalo 6.10.2014 a to třetím nárazem na cenu 1.180 USD. Toto cenové dno nastalo přesně na konci „normálního“ primárního cyklu. Termínem „normální“ je zde myšleno, že cenové dno nastalo v rámci časové osy primárního cyklu – konkrétně přesně uprostřed, tedy v jeho 18. týdnu. Stává se však, že dlouhodobé cenové dno nastane tehdy, když dojde k tzv. destrukci primárního cyklu. Destrukce primárního cyklu nastává pouze z 20 %, ale pokud k ní dojde, je vyšší než 50% pravděpodobnost, že nastalo dlouhodobé cenové dno. Destrukce primárního cyklu znamená, že jeho cenové dno nastane mimo pravidelnou časovou osu – tedy cca před koncem 12. týdnu nebo významněji po 21. týdnu. Pokud by došlo k destrukci současného primárního cyklu, znamenalo by to, že cena zlata v nadcházejících týdnech – ideálně do konce roku – prudce propadne. V současnosti se tedy v aktuální časové ose potkává několik cyklů (možný 12,5letý cyklus, 34měsíční i aktuální primární cyklus). Proto by mělo nastat významné cenové dno, nebo již došlo k potvrzení toho současného.

primární cykly
Primární cykly na trhu se zlatem, jejichž průměrná delká je 18 týdnů (+/- 3 týdny)

Technická analýza - hodnocení vývoje od začátku roku

Cena zlata měla s příchodem nového roku strmý růst, když se během 2,5 měsíce vyšplhala z hodnoty 1.200 USD až na cenu 1.390 USD. To byla současně nejvyšší cena v letošním roce. Čisté prodejní pozice commercials na burze COMEX dosáhly v té době přibližně 150.000 kontraktů, přičemž na začátku roku byly na úrovni pouhých 20.000 kontraktů. Následně cena zlata až do začátku června klesala (konec prvního primárního cyklu).

Poté došlo k další prudké růstové vlně až k hodnotě 1.345 USD. Technicky vypadala situace velice slibně a zdálo se, že trh má namířeno opět výše. V té době jsme také vydali článek od společnosti CaseyResearch pod názvem Zlepšující se prognóza pro zlato. Avšak velké prodejní příkazy commercials opět zastavily tehdejší růst a jejich čisté prodejní pozice dosáhly více než 160.000 kontraktů. Z níže uvedeného grafu lze vypozorovat, že commercials musely při nižší ceně v červenci "nashortovat" větší množství kontraktů než v březnu při vyšší ceně, aby byly schopny zastavit růst.

net SHORT
Cenový vývoj zlata a čisté prodejní pozice "commercials" od února 2014

Zlato je technicky stále ve střednědobém medvědím trendu, když vykazuje nižší cenové vrcholy a nižší nebo stejná cenová dna. Pokud by měl být tento trend odvrácen, cena by měla vyrůst přes vrchol 1.345 USD z 10.7.2014 a ideálně přes vrchol 1.428 USD z 28.8.2013.

Aktuálně se zlatu podařilo již po třetí odrazit z ceny 1.180 USD. Po 2 týdnech se cena vyšplhala k 50dennímu průměru (1.250 USD), ale růst nebyl udržen. Cena zatím koriguje. Mohlo se jednat o první korekční vlnu po téměř 70 bodovém růstu a trh bude pokračovat výše. Nebo se mohlo jednat již o cenový vrchol v rámci primárního cyklu a cena propadne níže. Pokud by měla být platná první varianta, zlato by již nemělo klesnout pod pásmo 1.216 – 1.220 USD, jinak hrozí pokles opět k hodnotě 1.180 USD a možná i níže.

Tecjhnická A
Cenový vývoj zlata od začátku roku

Závěr

Pro trh se zlatem nastává v tomto týdnu období velkého testu, zda bude současný růst udržen nebo naopak dojde na vyplnění deflačního scénáře a cena zlata v USD bude klesat. Pokud se tak stane a zlato zamíří – řekněme k hodnotě 1.000 USD, budeme to považovat za tzv. kapitulaci trhu, kdy bude vytlačena většina obchodníků ze svých dlouhých pozic a hodí tzv. ručník do ringu. Důležité však je, co se bude dít poté.

Deflace není totiž konečnou stanicí. FED již v minulosti několikrát upozorňoval, jakým způsobem bude bojovat proti případné deflaci. Deflace je totiž noční můrou FEDu (viz přednáška Jamese Rickardse, Arizona, říjen 2013). V případě vypuknutí deflace by FED (podle CaseyResearch) přistoupil k řešení inflační cestou, a rozjel by nanovo tiskařské stroje a spustil by QE 4, QE 5 atd. v nevídaných objemech. V takovém případě by samozřejmě cena zlata prudce vystřelila vzhůru.

Nepredikuji cílovou cenu na konci tohoto 25letého cyklu. Avšak domnívám se, že až bude konečného vrcholu na zlatě dosaženo, bude poměr kurzu zlata a akciového indexu Dow Jones na úrovni 1:1. Nyní je hodnota kurzu 13,66:1, tzn., že za jednu jednotku indexu si koupíte necelých 14 jednotek zlata. Za posledních 80 let se tak stalo již dvakrát, že se kurzy zlata a indexu téměř srovnaly ke stejné hodnotě a před námi je ještě min. 6 let, kdy k této skutečnosti může dojít. Dlouhodobý býčí trh na zlatě je tedy stále platný, i přesto, že v nejbližší době můžeme očekávat vysoké kolísání kurzu oběma směry.

Dow gold
Historický vývoj poměru kurzů indexu Dow Jones a zlata (1800 - 2014)

 

Jan Železník

hlavní analytik ZLATÉ REZERVY

Zdroj: mmacycles, butlerresearch, caseyresearch

POUČENÍ O RIZICÍCH
INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO ČLÁNKU PŘEDSTAVUJÍ POUZE SUBJEKTIVNÍ NÁZOR AUTORA. NEJEDNÁ SE O FINANČNÍ PORADENSTVÍ NEBO INVESTIČNÍ DOPORUČENÍ. NENABÍZÍME ŽÁDNÉ ANALÝZY NEBO DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE NÁKUPU INVESTIČNÍCH INSTRUMENTŮ NEBO MOŽNOSTÍ OBCHODOVAT NA FINANČNÍCH TRZÍCH. NENESEME ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA TO, CO ČTENÁŘ UČINÍ NA ZÁKLADĚ NÁZORŮ ZDE PUBLIKOVANÝCH. VÍCE O UŽÍVÁNÍ STRÁNEK ZDE.

Archiv článků »

Nakupujete online
Zlatý slitek 20 gramů

Zlatý slitek 20 gramů

– Argor-Heraeus SA & Münze Österreich

cena: 39 767 Kč

Skladem více jak 100 kusů ihned k dodání

Přidat do košíku
Wiener Philharmoniker 1 Oz

Wiener Philharmoniker 1 Oz

– Munze Österreich

cena: 61 844 Kč

Skladem více jak 30 kusů ihned k dodání

Přidat do košíku
Zlatý slitek 100 gramů

Zlatý slitek 100 gramů

– Argor-Heraeus SA & Münze Österreich

cena: 194 293 Kč

Skladem více jak 100 kusů ihned k dodání

Přidat do košíku

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádný seminář.

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádnou konferenci.

Zásada ochrany osobních údajů
zavřít