Zpět na úvod | Zlaté rezervy

„Měníme papír ve zlato.“

Zlato zakončilo rok 2018 silným růstem (report z trhu zlata a stříbra - 1. týden 2019)

8. 1. 2019, Jan Železník
 

Zlato zakončilo rok 2018 silným růstem (report z trhu zlata a stříbra - 1. týden 2019)

Přestože v polovině minulého roku klesla cena zlata pod 1.200 USD za unci, podařilo se zlatu nakonec zakončit rok 2018 solidním růstem. Od 20. prosince poskočila cena zlata z 1.240 USD na 1.282 USD za unci. Celková bilance zlata za rok 2018 je nakonec minus 2 %.

Aktuální vývoj

Jak naznačuje úvod dnešní zprávy, prosinec byl pro zlato velmi pozitivní měsíc a zlato si v něm připsalo nejlepší zhodnocení od ledna 2017. Trh je nyní nadosah psychologické ceny 1.300 USD za unci. V posledním reportu jsem uváděl: Zároveň se zlato dostalo po několika měsících těsně pod 200denní průměr, který se nyní nachází na ceně 1.260 USD. Jeho proražení by mohlo katapultovat cenu k úrovni 1.290 – 1.300 USD.“ Zlato 200dení průměr prorazilo a pokračuje v růstovém trendu. S tím vyvstala otázka ohledně správné identifikace primárních cyklů.

Původní varianta je taková, že 16.8.2018 nastalo na ceně 1.160 USD dno primárního cyklu a zlato je aktuálně v jeho 21. týdnu. Nebo zde máme druhou variantu (o které jsem se již jednou zmiňoval, ale příliš jsem se k ní nepřikláněl), kdy 13.11.2018 mohlo nastat dno zkráceného původního primárního cyklu a zlato je nyní v novém cyklu a aktuálně v jeho 8. týdnu. Zmiňuji se o tom z toho důvodu, že rozdíl v těchto dvou variantách je dosti zásadní. Pokud je zlato ve starém cyklu, pak je již na jeho konci a brzy by měl přijít 2 – 5týdenní pokles ceny. Navíc se nad zlatem nachází velmi silná rezistence v pásmu 1.290 – 1.310 USD. Pokud je zlato v cyklu novém, pak má tento cyklus od svého počátku velmi býčí vývoj a zlato může korigovat jen nepatrně a zahájí brzy další agresivní růst. V posledním reportu jsem také uváděl: „Poslední růst potvrdil, že 16.8.2018 nastalo na zlatě dno 30měsíčního cyklu a že trh se zlatem by měl mít nějakou dobu býčí vývoj, což se v podstatě děje. Dokud však zlato nezlomí cenu 1.300 USD, nemůžeme hovořit o přílišném optimismu. A pokud má být aktuální 30měsíční cyklus skutečně býčí, pak musí zlato vyrůst přes vrchol posledního 30měsíčního cyklu, jenž byl na ceně 1.375 USD. Na splnění této podmínky má ale zlato minimálně dalších 20 měsíců.“

COT 1. týden 2019 zlato graf denní
Denní graf ceny zlata, 11/2017 - 1/2019

Z technického pohledu je zlato krátkodobě překoupeno. Denní Slow Stochastic je již nějakou dobu v překoupené oblasti (nad úrovní 80 %) a začíná se stáčet dolů. Také na týdenním grafu se dostal Slow Stochastic do překoupené oblasti (již je na 90 %), což v mnoha předchozích případech znamenalo vytvoření dočasného vrcholu a korekci ceny dolů.

COT 1. týden 2019 zlato graf týdenní
Týdenní graf ceny zlata, 2014 - 2019

Z fundamentálního hlediska profitovalo zlato poslední týdny z posunu očekávaného zvýšení úrokových sazeb Americkou centrální bankou v roce 2019. Předseda FEDu byl totiž při posledních jednáních umírněnější ve svých projevech ohledně dosavadní jestřábí politiky, a zlato tak navázalo na pozvolný růst, který začal v první polovině října. Někteří analytici však varují, že investoři by neměli očekávat, že se cena zlata bude pohybovat jen strmě nahoru. Bez nového katalyzátoru nebo slábnoucího dolaru se cena jen stěží prodere skrze psychologickou úroveň 1.300 USD za unci, uvádějí „tradeři“ velkých obchodních bank.

Commercials jsou opět na SHORT straně, kde se tradičně nacházely

Čtenáři zpráv již zřejmě vědí, že zmiňované velké obchodní banky se řadí mezi komerční obchodníky (commercials), kteří jsou zpravidla na správné straně trhu, a nakonec většina z nich vždy vydělá. Tak se např. stalo, že commercials byly letos v létě dokonce po 17 letech „net LONG“, jelikož cena zlata prudce propadla až na hodnotu 1.160 USD. Poté nastala několikatýdenní rotace trhu (pohyb do strany), kdy commercials dále navyšovaly své „net LONG“ pozice. Nyní po cca 120bodové rally jsou commercials opět „net SHORT“, což je jejich běžná pozice. K tomu jsem uváděl ve zprávě z 13.9.2018 následující: „Jednou za několik let se chování typických obchodních subjektů na daném trhu změní, prorazí hranice dosavadního teritoria a začne prozkoumávat nové působiště. To může znamenat dvě věci: buď došlo k zásadní fundamentální změně na trhu, čímž se vytvořil „nový stav“, na který se budou muset účastníci trhu adaptovat. Nebo tento extrémní stav znamená dočasnou odchylku, která bude korigována stejně extrémním pohybem zpět do původní oblasti.

Výše uvedený odstavec zprávy je věnován americké burze COMEX. Právě futures trh se zlatem a stříbrem vyvolává zamyšlení, které je uvedeno v úvodu dnešní zprávy. Velcí spekulanti (Large speculators) se nacházeli historicky téměř vždy na nákupní (LONG) straně a komerční obchodníci (commercials) téměř vždy na straně prodejní. Tato situace se v posledních týdnech dramaticky změnila a commercials jsou nyní po 17 letech „net LONG“, zatímco spekulanti jsou „net SHORT“.

To může znamenat, že na trhu nastala taková fundamentální změna, která přinutila spekulanty a commercials přehodnotit své dosavadní záměry a pobídky, čímž zaujali opačné obchodní pozice než obvykle, nebo byly poslední obchodní týdny extrémní anomálií, která bude korigována ještě extrémnějším pohybem opačným směrem. Druhá varianta je pravděpodobnější, neboť čisté prodejní pozice (net SHORT) commercials mají obchodní opodstatnění.

Těžaři zlata a stříbra totiž prodávají svou produkci na futures trhu, aby si pojistili cenu kovů. Své objednávky zadávají pomocí komerčních obchodníků (bank). A dokud budou těžaři „hedgeovat“ svou produkci, budou také commercials nevyhnutelně „net SHORT“. A jelikož má každá transakce i protistranu, je jisté, že spekulanti budou časem znovu „net LONG“. V určitém momentu tedy dojde opět k narovnání tohoto nezvyklého stavu.

Kdy k tomuto aktu dojde, je velkou otázkou, ale jakmile k tomu dojde, můžeme zažít skutečně dramatický „short squeeze“ spekulantů. A pokud se potvrdí dno 30-34měsíčního cyklu na zlatě, pak takový růst je zřejmě těsně před námi.“

Výše uvedený text byl potvrzen o pár týdnů později, kdy se commercials opět postupně dostaly na SHORT stranu. Současně se potvrdilo dno 30-34měsíčního cyklu. Avšak dramatický „short squeeze“ spekulantů nenastal – spíše se jednalo o postupné uzavírání (zpětný odkup) rekordního množství SHORT pozic, které spekulanti v srpnu a v září drželi. To byl jeden z hlavních důvodů, proč cena zlata nedávno atakovala úroveň 1.300 USD za unci.

COT - Commitments of Traders (struktura otevřených pozic na burze COMEX)

Detailní vysvětlení principů a pravidel Commitment of Traders (COT) naleznete zde.

Kvůli „Shutdownu“ (uzavření vládních úřadů) v USA, nebyla doposud zveřejněna aktuální data ohledně COT struktury na burze COMEX. A dokud se prezident Donald Trump nedohodne s kongresem na financování stavby zdi na hranici s Mexikem, nelze v brzké době očekávat v tomto směru žádnou změnu.

Poslední report byl vydán k datu 18.12.2018, což znamená, že situace na burze může být již zcela odlišná. Je pravděpodobné, že commercials s růstem zlata ke konci roku dále navyšovaly své „net SHORT“ pozice, což podporuje i zvyšující se Open Interest.

Podle COT reportu z 18.12. dosahovaly na trhu se zlatem čisté prodejní (net SHORT) pozice commercials celkem 93.000 kontraktů. V posledním uveřejněném reportu na našich stránkách z 11.12. činily tyto pozice jen 58.000 kontraktů.

MM byli k 11.12. „net SHORT“ 10.000 kontraktů, k 18.12. již byli „net LONG“ 11.000 kontraktů.

Open Interest (počet otevřených kontraktů) na zlatě se zvýšil od posledního reportu ze 412.000 kontraktů na aktuálních 456.000, což naznačuje, že celkové „net SHORT“ pozice commercials mohou být ve skutečnosti o cca 44.000 kontraktů vyšší (456.000 minus 412.000), než uvádí poslední report z 18. prosince.

Stejná situace je na trhu se stříbrem, kde poslední report byl také zveřejněn k 18.12.2018.

COT 1. týden 2019 OI
Vývoj ceny a Open Interestu na trhu se zlatem za posledních 6 měsíců

ETF fond GLD

Co se týče trhu s fyzickým kovem, pak situace v největším světovém ETF fondu se zlatem (GLD) se ke konci roku dále zlepšovala, neboť do tohoto fondu přitékal fyzický kov. Jeho zásoby se zvedly na aktuálních 796 tun. Avšak celkově došlo v roce 2018 k úbytku zlata z tohoto fondu, jelikož na začátku loňského roku se v něm nacházelo 836 tun.

COT 1. týden 2019 GLD
Vývoj zásob zlata a ceny akcií fondu GLD za poslední rok

US mint

Americká mincovna zaznamenala nejslabší prodejní rok od vypuknutí finanční krize v roce 2008. Zejména v prvním pololetí došlo k drastickému propadu poptávky po fyzickém kovu a ani zvýšené prodeje v druhé polovině roku nedokázaly odvrátit tento negativní trend. Celkem bylo prodáno pouhých 368.000 uncí zlatých mincí, což bylo o 32.000 uncí méně než v roce 2017 a zhruba 5x méně než prodeje v roce 2009.

COT 1. týden 2019 us mint gold

Roční prodeje zlatých mincí Americkou mincovnou v tisících uncích,

1986 - 2018

Stříbrných mincí American Eagle bylo prodáno v roce 2018 jen 16,8 mil. uncí, nejméně od roku 2007.

COT 1. týden 2019 us mint silver

Roční prodeje stříbrných mincí Americkou mincovnou v mil. uncích,

1986 - 2018

Závěr

Pokud je zlato v původním primárním cyklu, pak očekávám jeho korekci dolů (přibližně do oblasti 1.250 USD +/- 15 bodů). Celkově si však trh zachovává středně až dlouhodobý býčí vývoj. Pro jeho potvrzení však musí trh pokořit hranici 1.300 USD za unci a následně také vyrůst přes vrchol 1.375 USD z roku 2016. Pokud se ale americké akciové trhy opět nadechnou a přeruší nedávnou korekci, je možné, že se začne opět zvyšovat chuť investorů k rizikovým aktivům. V takovém případě by další růst ceny zlata nemusel být tolik „žhavý“ a zlato by se mohlo po nějakou dobu opět pohybovat spíše do strany.

 

Janek Foto k analýzám

POUČENÍ O RIZICÍCH
INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO ČLÁNKU PŘEDSTAVUJÍ POUZE SUBJEKTIVNÍ NÁZOR AUTORA. NEJEDNÁ SE O FINANČNÍ PORADENSTVÍ NEBO INVESTIČNÍ DOPORUČENÍ. NENABÍZÍME ŽÁDNÉ ANALÝZY NEBO DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE NÁKUPU INVESTIČNÍCH INSTRUMENTŮ NEBO MOŽNOSTÍ OBCHODOVAT NA FINANČNÍCH TRZÍCH. NENESEME ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA TO, CO ČTENÁŘ UČINÍ NA ZÁKLADĚ NÁZORŮ ZDE PUBLIKOVANÝCH. VÍCE O UŽÍVÁNÍ STRÁNEK ZDE.

Archiv článků »

Nakupujete online
Silver Wiener Philharmoniker 1 Oz - balení 20 ks

Silver Wiener Philharmoniker 1 Oz - balení 20 ks

– Munze Österreich

cena: 17 773 Kč

Skladem více jak 100 kusů ihned k dodání

Přidat do košíku
Zlatý slitek 20 gramů

Zlatý slitek 20 gramů

– Argor-Heraeus SA & Münze Österreich

cena: 33 904 Kč

Skladem více jak 100 kusů ihned k dodání

Přidat do košíku
Zlatý slitek 50 x 1 gram (CombiBar)

Zlatý slitek 50 x 1 gram (CombiBar)

– Valcambi

cena: 87 060 Kč

Skladem více jak 30 kusů ihned k dodání

Přidat do košíku

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádný seminář.

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádnou konferenci.

Zásada ochrany osobních údajů
zavřít