Zpět na úvod | Zlaté rezervy

„Měníme papír ve zlato.“

ZLATÉ REZERVY » Investice do zlata » Index ZLATÉ REZERVY


Index ZLATÉ REZERVY

Index ZLATÉ REZERVY je ukazatelem, zda je tržní cena zlata ke konci každého měsíce vzhledem ke kumulované inflaci od r. 1993 /vznik české měny/ „drahé“, nebo „levné“. V níže uvedených grafech můžete sledovat jak vývoj samotného indexu, tak vývoj zlata v absolutní ceně včetně cenových prognóz.

Index ZLATÉ REZERVY k 31_12_2023
Index ZLATÉ REZERVY - GRAF

Index ZLATÉ REZERVY k 31. 12. 2023 – vstupní a výstupní data

Popis

Hodnota

Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku dle ČSÚ - prosinec 2023

6,9 %

Burzovní cena trojské unce zlata k 31. 12. 2023

46 148 CZK

Hodnota Indexu ZLATÉ REZERVY

104,88

Burzovní cena trojské unce zlata při hodnotě indexu 100

43 998 CZK

Burzovní cena trojské unce zlata k 31. 12. 2023 je relativně k inflaci nadhodnocena o

4,88 %

Oblasti tržní ceny zlata nad a pod inflací při hodnotě
Indexu ZLATÉ REZERVY 100

Kromě indexu ZLATÉ REZERVY nabízíme graf, který zobrazuje tržní cenu zlata a dále cenu zlata při indexu ZLATÉ REZERVY na úrovni 100. Tedy jaká by měla být tržní cena zlata, aby v ní byla započtena inflace od roku 1993. V absolutním /číselném/ vyjádření tak můžete vidět, o kolik CZK je aktuální tržní cena zlata pod inflací nebo nad ní.

Dále jsme graf doplnili o prognózu cenu zlata dle Indexu ZR 100 při inflaci na úrovni 3, 5 a 8 procent do konce roku 2024. Můžete tak sledovat, že na konci roku 2024 by burzovní cena zlata při započítání 3procentní inflace měla být 45 359 CZK, přičemž při 5procentní inflaci 46 314 CZKpři 8procentní inflaci 47 824 CZK za unci.

Oblasti tržní ceny zlata nad a pod inflací při hodnotě Indexu ZLATÉ REZERVY 100 k 31_12_2023
GRAF: Oblasti tržní ceny zlata nad a pod inflací při hodnotě Indexu ZLATÉ REZERVY 100

Metodika výpočtu Index - ZLATÉ REZERVY

Výchozí cena jedné trojské unce zlata na začátku vzniku samostatné České republiky, tedy i vzniku české koruny, byla 9 660 CZK. Cenu zlata zjišťujeme z úředních statistik LBMA v USD1 /tzv. burzovní cena/ a kurzu USD v CZK pak dle ČNB2. Výchozí hodnota indexu je 100.

Na konci každého měsíce zjistíme cenu jedné unce zlata a očistíme ji o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku dle ČSÚ3. Výpočet provádíme kumulovaně od roku 1993.

Pokud je hodnota indexu pod výchozí hodnotou 100, pak je zjištěná cena zlata v CZK relativně k inflaci podhodnocena. Pokud je hodnota indexu nad výchozí hodnotou 100, pak je zjištěná cena zlata v CZK relativně k inflaci nadhodnocena.

Vypracoval: Mgr. Roman Pilíšek

[1] https://www.lbma.org.uk/prices-and-data/precious-metal-prices#/table
[2] https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/
[3] https://www.czso.cz/csu/czso/inflace_spotrebitelske_ceny

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádný seminář.

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádnou konferenci.