Zpět na úvod | Zlaté rezervy

„Měníme papír ve zlato.“

AKTUALIZOVÁNO: Výhled pro zlato v roce 2017 (GOLD OUTLOOK 2017)

14. 8. 2017, Jan Železník
 

Jelikož je za námi první polovina letošního roku, zveřejňujeme namísto týdenní zprávy krátkou aktualizaci naší obsáhlé analýzy Výhled pro zlato v roce 2017 (GOLD OUTLOOK 2017), která byla na našem portálu publikována 15.2.2017. V textu se dozvíte, které předpoklady se v rámci dlouhodobých i krátkodobějších cyklů již naplnily a u kterých byla zatím splněna jen část odhadovaného pohybu.

Pro správné pochopení textu doporučuji přečtení výše uvedené analýzy, kde jsou detailně vysvětlena obecná pravidla cyklů, rozbor technických faktorů a vysvětlení pojmů COT - Commitments of Traders.

V aktuální zprávě naleznete stav vývoje ceny zlata v USD a CZK, vývoj US Dollar Indexu a novinky ve změně struktury COT na newyorské burze COMEX.

Texty kurzívou jsou citace ze zprávy z února 2017.

Nejprve předpoklady, které se již naplnily:

US Dollar Index

Podle studie dlouhodobých měnových cyklů by měla současná růstová vlna vyvrcholit v lednu 2017 (+/- 6 měsíců). US Dollar Index totiž vykazuje přibližně 16,5 – 18letý cyklus, jehož cenová dna nastala v letech 1978, 1992 a 2008. Cenové vrcholy nastaly v prvních dvou případech zhruba v polovině 16,5letých cyklů, což bylo v letech 1985 a 2001, tedy v 7. a 9. roce.

V průběhu roku 2016 se zdálo, že US Dollar Index už svého vrcholu dosáhl v 7. roce (měřeno od cenového dna z roku 2008), a to tím, že udělal v březnu a prosinci 2015 dvojitý vrchol na hodnotě 100,5 bodu. Nakonec však index vyrostl přes 100,5 bodu a nyní v lednu vytvořil vrchol v 9. roce aktuálního cyklu. Současně tento vrchol nastává přesně 16 let poté, kdy je zaznamenán významný vrchol na úrovni 120 bodů.

Zároveň se potvrdila i hypotéza prezidentského cyklu, kdy od roku 1984 bylo vysledováno, že byl zvolen republikánský prezident tehdy, pokud se US Dollar Index nacházel na cyklickém vrcholu, a demokratický prezident tehdy, pokud se nacházel na cyklickém dně. Na základě této hypotézy měl být tedy zvolen Donald Trump, neboť US Dollar Index od května 2016 opět silně rostl a nacházel se poblíž dvojitého cenového vrcholu z března a prosince 2015. US Dollar Index dosáhl svého vrcholu v letech 2001, 1984, 1968 a 1952 – tedy pokaždé, když byl zvolen republikánský prezident. S největší pravděpodobností dosáhne dolar svého dlouhodobého vrcholu v aktuálním roce – ideálně do července 2017, pokud již nenastal na začátku ledna.

Jakmile dolar dosáhne svého vrcholu, měl by nastat jeho víceletý pokles, a to až do let 2022 – 2029. Bude-li se tento dlouhodobý cyklus odvíjet jako v minulosti, je ideálním časovým oknem pro dno v rámci 16,5letého cyklu leden 2025 (+/- 6 měsíců).“

AKT US dollar index long term AKT US dollar index týdenní

Dlouhodobý graf US Dollar Indexu

1975 - 2017

Týdenní graf US Dollar Indexu

2014 - 2017

US Dollar Index dosáhl 3. ledna 2017 doposud nejvyšší hodnoty v letošním roce (byla to zároveň nejvyšší cena od prosince 2002) a od té doby ztratil již přes 10 %. Oproti české koruně se jedná dokonce o ztrátu ve výši 15 %. Je vysoce pravděpodobné, že v lednu 2017 nastal vrchol 16,5letého cyklu, což je přesně uprostřed odhadovaného časového pásma. Prvním potvrzením byl pokles pod trendovou linii z května 2016 a dalším znamením je strmý pokles až na spodní hranici 2letého obchodního pásma. Je možné, že se nyní dolar z této silné technické úrovně krátkodobě odrazí. Následně však očekávám pokračování medvědího trendu a pokles pod tuto silnou podporu, což bude zřejmě jednoznačným potvrzením výše uvedeného předpokladu, a sice, že dolar může postupně oslabovat až do konce aktuálního 16,5letého cyklu, který se odhaduje na období leden 2025 (+/- 6 měsíců).

Cena zlata v CZK

V roce 2013 vytvořilo zlato trojité cenové dno na hodnotě Kč 24.000 za unci. Od té doby cena zlata v CZK roste a vykazuje poměrně stabilní růstový trend, neboť každá cenová dna a vrcholy jsou výše než ty předcházející. Současně je tento trend doprovázen prudkými růsty, jež jsou způsobeny zejména dočasným posílením amerického dolaru, ale i zlata samotného.

Jelikož cenu zlata v CZK určuje vývoj ceny zlata v USD a také vývoj kurzu amerického dolaru vůči CZK, je vývoj jednotlivých dlouhodobějších cyklů mírně odlišný. Na grafu ceny zlata v CZK můžeme vysledovat přibližně 4-5letý cyklus, jehož cenová dna nastala v letech 1993, 1998, 2002, 2006, 2010, 2013-2014. Další významné dno by mělo nastat v letech 2017 - 2018.

Pokud bychom vycházeli z výše uvedeného trendu na zlatě v CZK, který je zobrazen v grafu, pak odstranění intervencí může srazit cenu zlata v CZK na výše uvedenou linii, která se aktuálně pohybuje kolem hodnoty Kč 27.000 - 28.000 za unci.“

AKT Zlato CZK
Vývoj ceny zlata v CZK (zlatá křivka), 2013 - 2017

Na začátku dubna letošního roku odstranila ČNB intervence proti české koruně. Koruna začala tímto krokem mírně posilovat, přičemž burzovní cena zlata v CZK se tehdy pohybovala kolem hodnoty 32.000,- za unci. Následně nastalo razantnější oslabování kurzu amerického dolaru, což při nezměněné ceně zlata v USD zlevňovalo kurz zlata v CZK. Cena zlata v USD se v uvedeném období pohybovala v pásmu 1.200 – 1.300 USD za unci, avšak na přelomu června a července společně oslabily jak americký dolar, tak i cena zlata v USD. Touto ojedinělou situací se splnila podmínka 4-5letého cyklu, neboť 10.7. se dostala cena zlata na doposud nejnižší úroveň nedávného poklesu - Kč 27.600 za unci, což bylo téměř uprostřed odhadovaného cenového pásma. Časové okno pro dno 4-5letého cyklu zůstává nadále otevřené, ale je možné, že toto dno již nastalo na začátku července. V současnosti je totiž málo pravděpodobné, že by dále oslaboval jak americký dolar, tak i zlato.

Předpoklady, které se naplnily částečně:

Cena zlata v USD

Zlato je od vrcholu ze začátku července 2016 v krátkodobém sestupném trendu, který by byl zlomen růstem ceny přes sestupnou rezistenční linii, čehož by bylo aktuálně dosaženo kolem ceny 1.310 USD, popřípadě proražením vrcholu 1.340 USD, který nastal den po dni konání prezidentských voleb v USA.

Zlato by mohlo v letošním roce vyrůst do pásma 1.420 – 1.550 USD za unci, přičemž jeho průměrnou cenu očekávám kolem úrovně 1.300 USD za unci.

Pro trh se zlatem však nejsou neobvyklé prudké růsty, které jsou následovány propadem ceny, aby byl býčí trh udržitelný. Proto nepůjde cenový vývoj pouze jedním směrem. Současně se blíží březnové zasedání americké centrální banky FED, na kterém se bude rozhodovat o dalším zvýšení úrokových sazeb, což může vyvolat krátkodobý výprodej a poslat cenu k bílé trendové linii v níže uvedeném grafu (aktuálně by došlo k re-testu této linie na ceně 1.150 – 1.160 USD).“

AKT Zlato týdenní
Týdenní graf ceny zlata v USD, 2016 - 2017

V letošním roce zlato zatím neurčilo jednoznačný směr. Od března se cena pohybuje v podstatě do strany, kdy horní pásmo tvoří rezistence 1.300 USD (vrchol letošního roku) a spodní pásmo je tvořeno podporou kolem ceny 1.200 USD. Jak můžete vidět v uvedeném grafu – konsolidační triangl se zužuje, čímž dochází ke značnému snížení volatility, která je na nejnižší úrovni za posledních 10 let. V červnu sice došlo ke krátkodobému průrazu sestupné rezistenční linie, kterou tvoří spojnice vrcholů z let 2011, 2012 a 2016. Tento průraz však nebyl úspěšný a cena zlata poté korigovala opět dolů. Zlato zatím doposud neotestovalo spodní trendovou linii, která je nyní kolem hodnoty 1.170 – 1.180 USD a roste cca 8 bodů za měsíc.

S ubíhajícím časem se zlato více přibližuje opět horní rezistenci. Pokud dojde k jednoznačnému proražení trianglu směrem vzhůru (tj. uzavření ceny na týdenní bázi nad 1.300 USD), očekávám akceleraci růstu alespoň k vrcholu z roku 2016, což je cena 1.384 USD. V závěru roku by cena mohla atakovat uváděné pásmo 1.420 – 1.550 USD.

Změny ve strukturách COT:

Newyorská burza COMEX dominuje i v letošním roce (tak jako v letech předcházejících) cenotvorbě zlata a stříbra. Masivní prodeje a nákupy derivátových futures kontraktů mezi dvěma skupinami spekulantů (commercials a Managed Money) hýbou cenami vzácných kovů. Od vydání analýzy GOLD OUTLOOK 2017 došlo opět k několika zásadním a pozoruhodným úkazům v rámci COT reportů.

Trh se zlatem

V době vydání výše uvedené analýzy (únor 2017) držely commercials relativně nízké „net SHORT“ pozice, které dosahovaly cca 125.000 kontraktů (12,5 mil. uncí). S následným růstem ceny zlata k úrovni 1.300 USD se tyto pozice navýšily až na 200.000 kontraktů (20 mil. uncí), což již byla docela medvědí struktura. Při dalším snížení těchto pozic cena opět klesla a při následném navýšení opět rostla. Na začátku července však klesly „net SHORT“ pozice commercials na nejnižší úroveň od ledna 2016 a struktura pozic byla tedy nejvíce býčí za poslední rok a půl. Tato situace nenechala na sebe dlouho čekat a zlato od tohoto okamžiku roste. Bohužel je tento růst ceny doprovázen opět agresivními prodeji commercials a jejich čisté prodejní pozice (net SHORT) se znovu zvyšují. Pokud by vás zajímal detailní rozbor struktury COT v rámci kategorie commercials, doporučuji přečtení několika posledních týdenních zpráv. Momentálně nejvíce negativním znamením současné COT struktury jsou vysoké SHORT pozice „Velké 4“ - čtyř největších obchodníků (bank) na prodejní (SHORT) straně. Jejich pozice jsou na procentuelní bázi vzhledem k open interestu (celkovému množství otevřených pozic) stejně vysoké (36,7 %) jako loni v létě, kdy zlato vrcholilo u ceny 1.380 USD (při brexitu). Aktuálně je struktura na zlatě neutrální.

AKT zlato commercials net SHORT AKT Zlato Velká 4

Vývoj NET pozic na zlatě (commercials,

non-commercials), 2009 - 2017

Vývoj SHORT pozic "Velké 4" na zlatě

za poslední 2 roky

Trh se stříbrem

Na trhu se stříbrem došlo během uplynulých 4 měsíců k velmi zásadní změně ve vývoji struktury COT. V analýze GOLD OULOOKT 2017 jsem uváděl, že komerčním obchodníkům (commercials) se nedaří od dubna 2016 snižovat vysoké „net SHORT“ pozice. To bylo způsobeno tím, že technicky orientovaní obchodníci (Managed Money) nebyli ochotni vstupovat ve velkém na SHORT stranu. Tato situace se ale na konci dubna 2017 změnila, neboť Managed Money začali otevírat obrovské množství SHORT pozic a na začátku července drželi nejvíce SHORT pozic v historii. Pokud sledujete změny v COT struktuře z týdne na týden, často se nemusí jevit jako zásadní, ale pokud se podíváte na změnu v reportech od 18. dubna, kdy commercials držely historicky nejvyšší množství „net SHORT“ pozic na trhu se stříbrem, pak vidíte značný rozdíl. Od uvedeného data prodali Managed Money a commercials koupily cca 100.000 kontraktů (500 mil. uncí, tj. polovina roční světové těžby). Během této doby klesla cena stříbra z 18,50 USD na 15 USD. Hlavním katalyzátorem květnového a červnového poklesu ceny stříbra byl bezesporu prodej tak vysokého množství papírového stříbra v podobě derivátových futures kontraktů. Pokud je během 2 měsíců prodána polovina roční světové těžby, jen stěží může daná komodita nepadat na ceně.

Na začátku července vyvrcholil výše uvedený výprodej na stříbře tzv. „Flash-crashem“, kdy v nelikvidní obchodní hodiny vrhl neznámý prodejce na trh 8.000 futures kontraktů a trh na několik sekund zkolaboval o 10 %. Touto extrémní situací se však dostaly „net SHORT“ pozice commercials na nejnižší úroveň od 15. prosince 2015!! Struktura pozic na stříbře byla v polovině července extrémně býčí. Nyní jsou „net SHORT“ pozice commercials nejvyšší za posledních 6 týdnů, ale z pohledu posledních 2 let jsou spíše nízké.

AKT stříbro commercials net

Vývoj NET pozic na stříbře (commercials, non-commercials)

2009 - 2017

Závěr

Poslední vývoj vzácných kovů naznačuje, že potenciál pro velký propad se vyčerpává, ale na druhou stranu zde ještě nevznikl katalyzátor pro velký růst cen (u zlata nad 1.300 USD). Zlato však nadále potvrzuje nový růstový trend, který začal při 8letém cenovém dně v prosinci 2015. Tento trend by se dostal do ohrožení, pokud by cena zlata klesla pod minimu 1.125 USD z prosince 2016 a byl by porušen, jestliže by cena zlata klesla pod 1.045 USD za unci. Proto musím zopakovat závěrečnou myšlenky z původní zprávy: „Bylo by statistickou raritou, pokud by tento býčí trh skončil v brzké době nebo na současné cenové úrovni“.

AKT zlato měsíční závěr
Měsíční graf ceny zlata a 8letá cenová dna, 2000 - 2017


Janek Foto k analýzám

POUČENÍ O RIZICÍCH
INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO ČLÁNKU PŘEDSTAVUJÍ POUZE SUBJEKTIVNÍ NÁZOR AUTORA. NEJEDNÁ SE O FINANČNÍ PORADENSTVÍ NEBO INVESTIČNÍ DOPORUČENÍ. NENABÍZÍME ŽÁDNÉ ANALÝZY NEBO DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE NÁKUPU INVESTIČNÍCH INSTRUMENTŮ NEBO MOŽNOSTÍ OBCHODOVAT NA FINANČNÍCH TRZÍCH. NENESEME ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA TO, CO ČTENÁŘ UČINÍ NA ZÁKLADĚ NÁZORŮ ZDE PUBLIKOVANÝCH. VÍCE O UŽÍVÁNÍ STRÁNEK ZDE.

Archiv článků »

Nakupujete online
Zlatý slitek 100 gramů

Zlatý slitek 100 gramů

– Argor-Heraeus SA & Münze Österreich

cena: 194 766 Kč

Skladem více jak 100 kusů ihned k dodání

Přidat do košíku
American Eagle 1 Oz

American Eagle 1 Oz

– The United States Mint

cena: 63 693 Kč

Skladem více jak 30 kusů ihned k dodání

Přidat do košíku
Stříbrný slitek 500 gramů

Stříbrný slitek 500 gramů

– Argor-Heraeus SA

cena: 16 663 Kč

Skladem více jak 30 kusů ihned k dodání

Přidat do košíku

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádný seminář.

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádnou konferenci.

Zásada ochrany osobních údajů
zavřít