Zpět na úvod | Zlaté rezervy

„Měníme papír ve zlato.“

Týdenní zpráva o situaci na trhu zlata a stříbra (8. týden 2015) - zlato koriguje k důležité linii podpory

23. 2. 2015, Jan Železník
 

Týdenní zpráva o situaci na trhu zlata a stříbra (8. týden 2015) - zlato koriguje k důležité linii podpory

Již čtvrtým týdnem v řadě klesá cena zlata. V minulém týdnu zlato oslabilo o 24 USD (-2 %), přičemž stříbro kleslo razantnějším způsobem - o 1 USD (-5, 8 %).

Aktuální vývoj

Zlato i stříbro pokračují v aktuálním sestupném trendu. Ještě před 4 týdny byla cena zlata přibližně o 100 USD výše a stříbro se nacházelo o 2 USD výše. Pro oba kovy to byl velmi dobrý start do nového roku a řadily se mezi nejlépe zhodnocující aktiva. Vypadalo to, že roky slabého zhodnocení jsou za námi a že většina znamení naznačuje další růst. Čína, Indie, Rusko zintenzivnily své nákupy, a dokonce centrální banky reportovaly silné nákupy zlata v roce 2014. Souběžně s tím ustal i 2letý odliv zlata z ETF fondů.

Pravidelní čtenáři zajisté vědí, že poměrně detailně analyzuji strukturu COT na burze COMEX. Stále více se totiž potvrzuje, že právě obchodní pozice hlavních subjektů na COMEXu jsou hlavní hnací silou, která určuje směr zlata i stříbra.

Nejsou to nákupy zlata Čínou nebo Indií, nejsou to změny kurzů jednotlivých měn, nejsou to dramatické události na Ukrajině nebo v Řecku a nejsou to také výroky FEDu nebo ECB. Ale je to právě z velké části struktura COT, která ovlivňuje cenu obou kovů. Např. ve středu v minulém týdnu FED oznámil, že si není jistý termínem avizovaného zvýšení úrokových sazeb a že sazby zůstanou nadále na rekordně nízké úrovni (0 – 0,25 %). Nízké (resp. negativní) úrokové sazby jsou ideálním prostředím pro růst ceny zlata. Zlato na toto oznámení sice reagovalo v nočních hodinách krátkodobě růstem (cca o 20 USD), avšak ve čtvrtek byla jeho cena zpět dole na středeční zavírací úrovni.

Pokud výše uvedené ovlivňuje cenu zlata minimálně, musí to být něco jiného, co stojí za významnými pohyby tohoto kovu. V týdenní zprávě z 26.1.2015 jsem psal hned v úvodu následující: „Ceny zlata a stříbra v minulém týdnu opět vzrostly a dostaly se na nejvyšší úroveň za několik posledních měsíců. Zlato vzrostlo o 14 USD (+ 1,1 %) a stříbro se dostalo o 55 centů výše (+ 3,3 %). Souběžně s cenou však rostou i značným způsobem čisté prodejní (net SHORT) pozice kategorie commercials na burze COMEX. A z minulosti je známo, že vysoké čisté prodejní pozice commercials nejsou nikdy dobrým znamením pro další růst ceny zlata a stříbra.“

Společnost Butlerresearch analyzuje reporty COT pro zlato a stříbro déle než 30 let. Osobně se domnívám, že v současnosti nenajdete společnost, která by dokázala tyto reporty analyzovat lépe. Ve své poslední zprávě uvádí Butlerresearch následující: „Vím, že když se většina čtenářů podívá na COT report poprvé, jde jim z toho hlava kolem. Není to jednoduchý report, pokud nejste velmi dobře obeznámeni s obchodováním futures kontraktů. Také jsem zjistil, že mnoho finančních analytiků, kteří komentují cenový vývoj na trhu se zlatem a stříbrem, neanalyzují reporty COT jednoduše z toho důvodu, že tato data jsou pro ně  nevěrohodná (což osobně považuji spíše za jakousi jejich sebeobranu, jelikož těmto datům nerozumí).

Avšak COT reporty jsou přinejlepším nejlepší statistická data ze všech dostupných statistik, které poskytuje vláda a které také vysvětlují téměř všechny (ne-li všechny) významné pohyby na zlatě a stříbře. Historicky jde totiž zpětně prokázat, že cena zlata zastavila svůj růst, pokud se čisté prodejní (net SHORT) pozice commercials dostaly na vysokou úroveň, a naopak zastavila pokles, pokud byly tyto pozice na minimálních úrovních nebo téměř nulové.“

Nechci se dnes příliš věnovat jen reportům COT, ale domnívám se, že vzhledem k současnému cenovému vývoji je důležité, abych tuto skutečnost znovu přiblížil a detailněji objasnil. Obecně lze konstatovat, že ceny obou kovů jsou doslova kontrolovány subjekty commercials, které tvoří převážně americké a neamerické banky. Mnozí analytici sice tvrdí, že commercials (banky) hedgeují (zajišťují) svými prodejními příkazy vlastní produkci těžařů. K tomuto mylnému názoru mohu uvést následující: roční hedgeovací aktivita dosahuje podle Global Hedge Book cca 1,5mil. uncí. Avšak jen za poslední 2 měsíce zvýšily commercials na trhu se zlatem své prodejní pozice o 15 mil. uncí. A to se nebavím o trhu stříbra, kde dosahují prodejní pozice 8 největších subjektů na COMEXu dlouhodobě přes 300 mil. uncí, což odpovídá cca 40 % roční světové produkce stříbra.

Pro lepší orientaci ve výše uvedeném textu předkládám v obrázku č. 1 originální report COT, tak jak jej publikuje komise CFTC a také zjednodušenou verzi tohoto reportu (obrázek č. 2).

COT report COT 8. týden 2015_1
Obrázek č. 1 - pozice jednotlivých kategorií na COMEXu (COT)

 

COT report sharelynx 8. týden 2015
Obrázek č. 2 - zjednodušená verze reportu COT

Avšak zpět k technické analýze a aktuální situaci. Zlato se v minulém týdnu zastavilo na trendové linii, která se tvoří od začátku současného primárního cyklu. Při psaní této analýzy však již došlo k jejímu proražení a cena tedy směřuje dále dolů. Další podpora je až kolem ceny 1.170 USD.

Přestože cena klesá, je dobrou zprávou, že trh se již nachází v 16. týdnu současného primárního cyklu, který má v průměru délku 15 – 21 týdnů. Znamená to tedy, že zlato by mělo v brzké době nalézt své dno a tento pokles by se měl vyčerpat. Pokud se nenajde dostatek technických obchodníků, kteří budou ochotni prodávat při současných nebo nižších cenách, bude současný poklesový cyklus u konce. Je třeba si uvědomit, že pokud ceny klesají, prodávají pouze techničtí obchodníci z kategorie managed money (non-commercials), ale commercials při poklesu z 99 % nakupují.

Zlato graf COT 8. týden 2015
Cenový vývoj zlata od začátku primárního cyklu s časovou osou pro jeho předpokládaný konec

COT - Commitments of Traders (struktura otevřených pozic na burze COMEX)

Detailní vysvětlení principů a pravidel Commitment of Traders (COT) naleznete zde.

Jak jsem uváděl výše, s poklesem ceny se snižují i prodejní pozice commercials (tzn., že commercials nakupují). Nejinak tomu bylo v reportovaném týdnu do 17.2.2015, kdy ceny obou kovů klesaly.

Na trhu se zlatem klesly čisté prodejní (net SHORT) pozice commercials o 27.000 kontraktů na celkový počet 143.635 kontraktů, což je sice nejnižší stav za poslední 4 týdny, ale stále poměrně vysoký stav těchto pozic. Struktura pozic tedy není již tak medvědí jako nedávno, ale nemůže být ještě charakterizována jako býčí.

„Velká 4“ snížila SHORT pozice o 5.400 kontraktů, „Velká 8“ o téměř 8.000 kontraktů a Raptors (menší obchodní banky) nakoupily 13.700 LONG kontraktů.

Na prodejní straně to byly opět převážně technické fondy z kategorie managed money (non-commercilas). Z celkových 24.000 kontraktů, které byly prodány, připadá na tyto fondy 90 %.

LONG pozice kategorie managed money se snížily s poklesem ceny od konce ledna o více než 40.000 kontraktů a nyní dosahují cca 129.000 kontraktů. Zdá se, že zůstává prostor pro likvidaci dalších 10.000 – 15.000 kontraktů, aby se tyto pozice dostaly na stejně nízkou úroveň jako začátkem listopadu, kdy začala cena zlata prudce růst. Avšak to máme pouze LONG kontrakty. Otázkou zůstává, jestli budou techničtí obchodníci v této kategorii (managed money) ochotni zvyšovat SHORT pozice. Pokud ano, a bylo by to stejným způsobem jako při poslední poklesové vlně v říjnu, pak je zde prostor pro další 40.000 – 50.000 kontraktů. Takové zvýšení prodejních pozic technických fondů by mohlo poslat cenu zlata mnohem níže a odhaduji, že dokonce i pod cenu 1.170 USD.

Podobná otázka vyvstává i ohledně trhu se stříbrem, nicméně zde je situace mírně odlišná.

Na trhu stříbra klesly čisté prodejní (net SHORT) pozice commercials o 5.700 kontraktů na celkový počet 47.700 kontraktů, což je nejnižší stav za posledních 5 týdnů. Na rozdíl od trhu se zlatem zde nakupovaly převážně Raptors (menší obchodní banky), které zvýšily LONG pozice o 5.300 kontraktů, „Velká 4“ snížila SHORT pozice o 800 kontraktů, ale „Velká 8“ zvýšila SHORT pozice o 400 kontraktů.

Přestože celkové čisté prodejní pozice klesly za poslední měsíc o 14.000 kontraktů, koncentrované prodejní pozice „Velké 8“ zůstaly beze změny a dosahují stále přes 65.000 kontraktů (325 mil. uncí stříbra).

Bude-li cena stříbra dále klesat, záleží také především na tom, zda se podaří commecials vlákat nové technické obchodníky na SHORT stranu. Také zde totiž již nezbývá mnoho LONG kontraktů v kategorii managed money, které mohou být při nižší ceně zlikvidovány, a proto mohou poslat cenu níže především nově otevírané SHORT pozice.

Butlerresearch však vypozoroval při poslední poklesové vlně v říjnu a listopadu zajímavou skutečnost – mnoho technických fondů bylo při poklesu stříbra na 5leté minimum (14,20 USD) na SHORT straně. Tyto fondy utržily solidní zisky a podařilo se jim jejich kontrakty správně a včasně uzavřít (tedy předtím, než cena stříbra vyrostla zpět). Důvodem pro to podle něj bylo, že uvedené fondy rozpoznaly, že cena stříbra je již skutečně velmi nízko, a rozhodly se proto včas realizovat své zisky. V minulosti se jim totiž spousta takových zisků „vypařila“ tím, že nestihly včas profitovat otevřený zisk. Pokud tedy tyto fondy uspěly nedávno na trhu se stříbrem s jistou strategií, budou ochotny nyní riskovat a spíše jít proti takové strategii – tzn. otvírat prodejní pozice na takové ceně, na jaké předtím uzavíraly? Toto je jeden z důvodů, který může zabrzdit cenu stříbra před dalším velkým propadem. Avšak pouze čas ukáže, zdali je tento odhad správný.

Závěr

Bez ohledu na to, zda cena zlata aktuálně klesá či roste, je pozitivní vidět, že i v České republice se jedna z politických stran začala zaobírat problémem, na který již dlouhodobě poukazoval hlavní ekonom společnosti ZLATÉ REZERVY, Roman Pilíšek. Jedná se o nevyvážené rozložení devizových rezerv ČNB, přičemž naposledy se k tomuto tématu vyjádřil v analýze pod názvem Jsou devizové rezervy České republiky v ohrožení?.

Ve čtvrtek 26. února 2015 se bude konat v Praze v CEVRO Institutu konference klubu „Reformy.cz: Zlatá iniciativa“ pod názvem Kolik zlata by měla vlastnit ČNB. Více na zlatainicitativa.cz.

 

Jan Železník

hlavní analytik společnosti ZLATÉ REZERVY

Zdroj: butlerresearch, mmacycles

POUČENÍ O RIZICÍCH
INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO ČLÁNKU PŘEDSTAVUJÍ POUZE SUBJEKTIVNÍ NÁZOR AUTORA. NEJEDNÁ SE O FINANČNÍ PORADENSTVÍ NEBO INVESTIČNÍ DOPORUČENÍ. NENABÍZÍME ŽÁDNÉ ANALÝZY NEBO DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE NÁKUPU INVESTIČNÍCH INSTRUMENTŮ NEBO MOŽNOSTÍ OBCHODOVAT NA FINANČNÍCH TRZÍCH. NENESEME ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA TO, CO ČTENÁŘ UČINÍ NA ZÁKLADĚ NÁZORŮ ZDE PUBLIKOVANÝCH. VÍCE O UŽÍVÁNÍ STRÁNEK ZDE.

Archiv článků »

Nakupujete online
Zlatý slitek 100 gramů

Zlatý slitek 100 gramů

– Argor-Heraeus SA & Münze Österreich

cena: 184 078 Kč

Skladem více jak 100 kusů ihned k dodání

Přidat do košíku
Zlatý slitek 50 x 1 gram (CombiBar)

Zlatý slitek 50 x 1 gram (CombiBar)

– Valcambi

cena: 96 770 Kč

Skladem více jak 30 kusů ihned k dodání

Přidat do košíku
Silver Wiener Philharmoniker 1 Oz - balení 20 ks

Silver Wiener Philharmoniker 1 Oz - balení 20 ks

– Munze Österreich

cena: 23 530 Kč

Skladem více jak 100 kusů ihned k dodání

Přidat do košíku

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádný seminář.

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádnou konferenci.

Zásada ochrany osobních údajů
zavřít