Zpět na úvod | Zlaté rezervy

„Měníme papír ve zlato.“

ZLATÉ REZERVY » Slovník pojmů » Bankovky (Banknotes)


Slovník ekonomických pojmů

Bankovky (Banknotes)

Peněžní substituty vydané bankami v podobě dlužních úpisů nenesoucích úrok, splatných majiteli na požádání, které volně obíhají jako substitut za peněžní částku na nich vytištěnou. Bankovky se liší od → neplnohodnotných peněz v tom, že u posledně jmenovaných drží vydávající banka nebo její zástupce pro zpětnou směnu pouze částečné rezervy (méně než 100%). Bankovky jsou → peněžními substituty a → penězi v širším smyslu. Pouze rezervy držené k jejich zpětné směně jsou → penězi v užším smyslu. Objem bankovek vydaný nad rámec rezerv držených pro jejich zpětnou směnu představuje → fiduciární prostředky.

Význam tohoto slova byl převzat ze slovníku pojmů knihy: VON MISES, Ludwig. Lidské jednání: pojednání o ekonomii. Praha: Liberální institut, 2006, xxvii, 959 s. ISBN 80-863-8945-6. Celá kniha je k dispozici ke stáhnutí na stránkách Liberálního institutu /libinst.cz/ zde.

Zpět na seznam pojmů »
Všechny slitky a mince s protokolem měření pravosti

Další pojmy

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádný seminář.

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádnou konferenci.