Zpět na úvod | Zlaté rezervy

„Měníme papír ve zlato.“

ZLATÉ REZERVY » Slovník pojmů » National Recovery Administration


Slovník ekonomických pojmů

National Recovery Administration

Vládní agentura ve Spojených státech, pověřená organizováním opatření na základě National Industrial RecoveryAct (1933), což byl jeden ze základních pilířů → New Dealu. Podle tohoto zákona museli zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců v každém odvětví formulovat kodex „poctivého jednání“ a předložit ho NRA ke schválení a vynucení. Tyto kodexy byly nástrojem federální vlády k provádění regulace ceny, mezd, pracovních a obchodních podmínek. Nejvyšší soud prohlásil tento zákon za neústavní v květnu 1935. Proto byly jeho pasáže upravující vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci přepsány do National Labor Relations Act (tzv. Wagnerova zákona, 1935). I ten byl v roce 1937 prohlášen za neústavní.

Význam tohoto slova byl převzat ze slovníku pojmů knihy: VON MISES, Ludwig. Lidské jednání: pojednání o ekonomii. Praha: Liberální institut, 2006, xxvii, 959 s. ISBN 80-863-8945-6. Celá kniha je k dispozici ke stáhnutí na stránkách Liberálního institutu /libinst.cz/ zde.

Zpět na seznam pojmů »
Všechny slitky a mince s protokolem měření pravosti

Další pojmy

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádný seminář.

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádnou konferenci.