Zpět na úvod | Zlaté rezervy

„Měníme papír ve zlato.“

ZLATÉ REZERVY » Slovník pojmů » Přirozený zákon nebo přírodní zákon (Natural law, or the laws of nature)


Slovník ekonomických pojmů

Přirozený zákon nebo přírodní zákon (Natural law, or the laws of nature)

Pojmy užívané ve dvou smyslech: (1) Neměnné pravidelnosti fyzikálních a biologických jevů, jež utvářejí podstatu fyziky, chemie, lékařství a biologie. Lidské jednání je těmito zákony omezeno a podmíněno, a proto je jejich znalost nutná pro jeho úspěch. (2) Představy, že existuje arbitrární věčný standard určování toho, které z lidských činů jsou spravedlivé, a tedy prospěšné pro celou společnost, a které nikoli. Mnoho scholastiků (viz → středověká scholastika) mělo za to, že přirozené zákony jsou součástí božských zákonů, zatímco pozdější myslitelé upřednostňovali myšlenku, že přirozené zákony jsou souborem pravidel a zvyků, s nimiž by pro dosažení dobré společnosti měly být lidmi vytvořené zákony v souladu. Protože neexistuje žádný vědecký základ pro určení obsahu tohoto pojmu, je používán ve vágním → metafyzickém smyslu a pouze nemnozí se shodnou na jeho konkrétním významu. V důsledku toho někteří lidé používají pojem „přirozený zákon“ jako ospravedlnění pro společenská jednání nebo programy, které prosazují, ale které nejsou schopni výslovně formulovat nebo je logicky obhájit.

Význam tohoto slova byl převzat ze slovníku pojmů knihy: VON MISES, Ludwig. Lidské jednání: pojednání o ekonomii. Praha: Liberální institut, 2006, xxvii, 959 s. ISBN 80-863-8945-6. Celá kniha je k dispozici ke stáhnutí na stránkách Liberálního institutu /libinst.cz/ zde.

Zpět na seznam pojmů »
Všechny slitky a mince s protokolem měření pravosti

Další pojmy

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádný seminář.

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádnou konferenci.