Zpět na úvod | Zlaté rezervy

„Měníme papír ve zlato.“

ZLATÉ REZERVY » Slovník pojmů » Ekonometrie (Econometrics)


Slovník ekonomických pojmů

Ekonometrie (Econometrics)

Snahy statistiků a matematiků odhalit ekonomické zákony a vyřešit problémy lidského jednání užitím statistických údajů nutně se vztahujících k minulosti. Ekonometrové tvrdí, že věda je měření, a předpokládají v ekonomických datech stálost a pravidelnost, které jim dovolují užít přesné matematické měření pro testování a rozvíjení ekonomické teorie. Ve skutečnosti jsou jedinými měřitelnými veličinami lidského jednání ty, které se týkají historických skutečností. Představy a hodnotové soudy určující lidskou účast v tržním procesu nejsou ani konstantní, ani určité. Veškeré budoucí lidské činy tak jsou nejistými proměnnými, které není možné kvantifikovat ani měřit. Z tohoto důvodu je marné užívat matematiku jako prostředek určení ekonomické teorie použitelné pro budoucí lidské jednání. Viz → matematická ekonomie.

Význam tohoto slova byl převzat ze slovníku pojmů knihy: VON MISES, Ludwig. Lidské jednání: pojednání o ekonomii. Praha: Liberální institut, 2006, xxvii, 959 s. ISBN 80-863-8945-6. Celá kniha je k dispozici ke stáhnutí na stránkách Liberálního institutu /libinst.cz/ zde.

Zpět na seznam pojmů »
Všechny slitky a mince s protokolem měření pravosti

Další pojmy

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádný seminář.

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádnou konferenci.