Zpět na úvod | Zlaté rezervy

„Měníme papír ve zlato.“

ZLATÉ REZERVY » Slovník pojmů » Gestaltpsychologie (něm.)


Slovník ekonomických pojmů

Gestaltpsychologie (něm.)

Psychologická škola, podle které člověk chápe význam nebo podstatu věcí podle formy, vzoru, sestavení nebo uspořádání jednotek nebo částí, jak se jeví ve své celistvosti, spíše než v rozkladu na nebo součtu jednotlivých prvků nebo částí celků (také označovaná jako „objektová psychologie“ – pozn. překl.). Příklady: hudební melodie má pro posluchače větší význam než tytéž tóny hrané v náhodném pořadí; tři shodné úsečky uspořádané do podoby rovnostranného trojúhelníku mají větší intelektuální význam než tytéž úsečky uspořádané jiným způsobem. Proto se Gestaltpsychologie, na rozdíl od → praxeologie, nezabývá studiem individuálních jednotek do té míry, do jaké se zajímá o funkční podobu nebo vzájemné vztahy jednotek v rámci celku či světa.

Význam tohoto slova byl převzat ze slovníku pojmů knihy: VON MISES, Ludwig. Lidské jednání: pojednání o ekonomii. Praha: Liberální institut, 2006, xxvii, 959 s. ISBN 80-863-8945-6. Celá kniha je k dispozici ke stáhnutí na stránkách Liberálního institutu /libinst.cz/ zde.

Zpět na seznam pojmů »
Všechny slitky a mince s protokolem měření pravosti

Další pojmy

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádný seminář.

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádnou konferenci.