Zpět na úvod | Zlaté rezervy

„Měníme papír ve zlato.“

ZLATÉ REZERVY » Slovník pojmů » Liberál, liberální (Liberal)


Slovník ekonomických pojmů

Liberál, liberální (Liberal)

(1) Pojem užívaný Misesem „ve smyslu, jenž mu náležel v 19. století všude a jenž mu je stále přiřazen v zemích kontinentální Evropy. Toto užití je zcela nezbytné, protože prostě neexistuje jiný pojem označující velké politické a intelektuální hnutí, které nahradilo předkapitalistické způsoby výroby svobodným podnikáním a tržním hospodářstvím; absolutismus králů či oligarchů konstituční zastupitelskou vládou; a otroctví, poddanství a ostatní formy nevolnictví svobodou všech jednotlivců.“

(2) Na počátku 19. století, během „ústavního konfliktu ve Španělsku, kde bojovali zástupci parlamentní vlády proti absolutistickým snahám Ferdinanda VII. Bourbonského, byli liberály nazýváni příznivci ústavního uspořádání, kdežto příznivci krále označováni jako ,serviles‘ (špan. ,otročtí‘, ,služební‘ – pozn. překl.). Velmi brzy se pojem ,liberalismus‘ rozšířil do celé Evropy.“ (Mises, The Ultimate Foundation of EconomicScience, 1962, str. 92). Mises považoval pravý liberalismus za praktickou filozofii vědecké → praxeologie a → ekonomie.

Význam tohoto slova byl převzat ze slovníku pojmů knihy: VON MISES, Ludwig. Lidské jednání: pojednání o ekonomii. Praha: Liberální institut, 2006, xxvii, 959 s. ISBN 80-863-8945-6. Celá kniha je k dispozici ke stáhnutí na stránkách Liberálního institutu /libinst.cz/ zde.

Zpět na seznam pojmů »
Všechny slitky a mince s protokolem měření pravosti

Další pojmy

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádný seminář.

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádnou konferenci.