Zpět na úvod | Zlaté rezervy

„Měníme papír ve zlato.“

ZLATÉ REZERVY » Slovník pojmů » Metody ekonomie, matematické


Slovník ekonomických pojmů

Metody ekonomie, matematické

Snaha vyjádřit či rozvinout ekonomické skutečnosti pomocí matematických vzorců, rovnic či výrazů odrážejících mechanickou neměnnost v lidském jednání a reakcích, což je v rozporu se známou povahou člověka. Tyto snahy často pouze popisují imaginární stav rovnováhy, nejednání, spíše než neměřitelné procesy, pomocí nichž jednotlivci vybírají, sledují a mění své jednání, cíle a hodnotové soudy, každý svým způsobem, protože každý má v různých okamžicích odlišnou motivaci. Procesy probíhající na trhu (viz →tržní proces) jsou směrované pochody lidské mysli a jsou představovány řazením do škál, upřednostňováním, vybíráním, směňováním a odsouváním stranou v prostředí stále se měnících podmínek lidského rozumění a toho, co je fyzicky dosažitelné. Protože jde o procesy duševní, kvalitativní a neměřitelné, a nikoli o procesy automatické, mechanické a měřitelné, nemohou být předmětem matematické prezentace, která je vždy kvantitativně přesná, ale která není schopna vylíčit kvalitativní rozdíly. I když určité matematické prezentace mohou pomoci při popisování určitých tržních tendencí, jako je tomu například v případě křivek nabídky a poptávky, je nutné si uvědomit, že veškerá matematická znázornění neprezentující historická data jsou pouhými imaginárními domněnkami, u nichž není jisté, zda reprezentují současnou či budoucí skutečnost, nebo nikoli. Matematické metody jsou založeny na nevědeckých předpokladech, dávají falešný dojem přesné skutečnosti a velmi často odvádějí pozornost od logických řešení ekonomických problémů. Každý z těchto problémů může být vyřešen pouze výběrem po sobě jdoucích kroků, které musí být provedenyv určitém časovém období, aby bylo dosaženo uskutečnitelného požadovaného cíle ve světě, v němž nejistoty budoucnosti nemohou být předem známy nebo matematicky prezentovány. Viz → ekonometrie, odvětví matematické ekonomie, a → kvantitativní ekonomie.

Význam tohoto slova byl převzat ze slovníku pojmů knihy: VON MISES, Ludwig. Lidské jednání: pojednání o ekonomii. Praha: Liberální institut, 2006, xxvii, 959 s. ISBN 80-863-8945-6. Celá kniha je k dispozici ke stáhnutí na stránkách Liberálního institutu /libinst.cz/ zde.

Zpět na seznam pojmů »
Všechny slitky a mince s protokolem měření pravosti

Další pojmy

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádný seminář.

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádnou konferenci.