Zpět na úvod | Zlaté rezervy

„Měníme papír ve zlato.“

Slovník ekonomických pojmů

Marka

Německá peněžní jednotka od roku 1873 do svého zhroucení v roce 1923. Byla směnitelná za zlato (0,2382 $) do 31. července 1914 (1. světováválka) a byla až do 11. října 1924 jediným zákonným platidlem v Německu. Do 31. července 1914 byly vydány 4 miliardy zlatých marek, z nichž 2,75 miliardy bylo v oběhu a zbytek byl držen jako rezerva vůči závazkům Říšské banky a 2 miliardám papírových marek v oběhu, které byly směnitelné za zlato. Na konci roku 1918 byly zlaté rezervy 2,5 miliardy marek a v oběhu byly nesměnitelné bankovky v objemu 32,65 miliardy. K 15. listopadu 1923 byl objem obíhajících nesměnitelných bankovek Říšské banky 92 844 721 000 miliard marek. Na konci prosince 1923 dosáhl tento objem 496 507 425 000 miliard marek, k nimž činily oficiální zlaté rezervy v přepočtu jen 111 200 000 $. Dekret z 15. října 1923 ustavil Rentenbanka poskytl pro vydávání přechodné rentenmarky, k němuž mělo dojít po 15. listopadu 1923, hodnotu údajně odpovídající výši 1000 miliard papírových marek. Objem bankovek Říšské banky dál rostl ještě několik měsíců po zavedení rentenmarky a na konci září 1924 překročil 1 520 511 000 000 miliard marek. 30. srpna 1924 schválil Říšský sněm zákon, jenž byl výsledkem Dawesova plánu na půjčku 800 000 000 zlatých marek. Podle tohoto zákona bylo 11. října 1924 zahájeno vydávání říšských marek. Každá říšská marka odpovídala 1000 miliard papírových marek.

Význam tohoto slova byl převzat ze slovníku pojmů knihy: VON MISES, Ludwig. Lidské jednání: pojednání o ekonomii. Praha: Liberální institut, 2006, xxvii, 959 s. ISBN 80-863-8945-6. Celá kniha je k dispozici ke stáhnutí na stránkách Liberálního institutu /libinst.cz/ zde.

Zpět na seznam pojmů »
Všechny slitky a mince s protokolem měření pravosti

Další pojmy

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádný seminář.

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádnou konferenci.