Zpět na úvod | Zlaté rezervy

„Měníme papír ve zlato.“

ZLATÉ REZERVY » Slovník pojmů » Trh, termínový


Slovník ekonomických pojmů

Trh, termínový

Trh se obchodními smlouvami, v nichž se jedna strana, obvykle odborník, zaváže za určitou peněžní částku dodat nebo koupit od druhé strany, majitele kontraktu, určité množství stanovené komodity, cenných papírů nebo cizí měny k určitému budoucímu datu. Tyto dohody jsou především rozšířením principu dělby práce, jehož prostřednictvím jsou spekulativní dopady dočasných cenových změn přesunuty ze stran, které nejsou obeznámeny s příčinami těchto změn, na odborníky se zvláštními znalostmi a porozuměním očekávaným cenovým změnám. Díky tomu znají zpracovatelé či výrobci s potřebou nákupu surovin v budoucnu okamžitě náklady na tyto suroviny. Obdobně obchodníci s cizími měnami znají okamžitě domácí peněžní ekvivalent budoucích plateb za své vývozy nebo dovozy oceněné v cizích měnách.

Význam tohoto slova byl převzat ze slovníku pojmů knihy: VON MISES, Ludwig. Lidské jednání: pojednání o ekonomii. Praha: Liberální institut, 2006, xxvii, 959 s. ISBN 80-863-8945-6. Celá kniha je k dispozici ke stáhnutí na stránkách Liberálního institutu /libinst.cz/ zde.

Zpět na seznam pojmů »
Všechny slitky a mince s protokolem měření pravosti

Další pojmy

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádný seminář.

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádnou konferenci.