Zpět na úvod | Zlaté rezervy

„Měníme papír ve zlato.“

ZLATÉ REZERVY » Slovník pojmů » Bernoulliho doktrína de mensura sortis (Bernoulli’s doctrine de mensura sortis)


Slovník ekonomických pojmů

Bernoulliho doktrína de mensura sortis (Bernoulli’s doctrine de mensura sortis)

Daniel Bernoulli (1700—1782), významný matematik a fyzik, který si uvědomil, že stejné či proporcionální změny v bohatství nebo „fyzickém jmění“ člověka nevyvolávají stejné či proporcionální změny v užitku nebouspokojení, které nazval „morálním jměním“, a že takové změny „morálního jmění“ souvisely s jeho předchozím bohatstvím, stejně jako s jeho fyzickými změnami. V důsledku toho použil logaritmy k vytvoření matematickéhov zorce nebo teorie pro výpočet očekávaných změn „morálního jmění“, které vzniknou jako následek fyzických změn jmění drženého jakoukoli osobou. Hypotézy této teorie byly závislé na výběru arbitrárních konstant pro lidské hodnocení. Tato hodnocení však nejen že nejsou měřitelná, ale liší se pro různé lidi i pro stejného člověka v různém čase. Rozlišením mezi „fyzickým“ a „morálním“ jměním Bernoulliho příspěvek vyjasnil, že jednoduché matematické operace (sčítání či odčítání) nejsou v souvislosti s otázkami lidského hodnocení různých fyzických množství použitelné.

Význam tohoto slova byl převzat ze slovníku pojmů knihy: VON MISES, Ludwig. Lidské jednání: pojednání o ekonomii. Praha: Liberální institut, 2006, xxvii, 959 s. ISBN 80-863-8945-6. Celá kniha je k dispozici ke stáhnutí na stránkách Liberálního institutu /libinst.cz/ zde.

Zpět na seznam pojmů »
Všechny slitky a mince s protokolem měření pravosti

Další pojmy

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádný seminář.

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádnou konferenci.