Zpět na úvod | Zlaté rezervy

„Měníme papír ve zlato.“

ZLATÉ REZERVY » Slovník pojmů » Společnost národů (League of Nations)


Slovník ekonomických pojmů

Společnost národů (League of Nations)

Mezinárodní sdružení vlád členských zemí, fungující mezi lety 1919 až 1946. S myšlenkou jeho založení přišel prezident Spojených států Woodrow Wilson (1856—1924) během první světové války a dohoda o jeho založení byla součástí Versailleské mírové smlouvy (1919). Ústředí Společnosti národů sídlilo ve švýcarské Ženevě. Kromě svých snah přinést do mezinárodních vztahů řád a trvalý mír Společnost sbírala statistické údaje, připravovala zprávy a sloužila jako místo diskusí představitelů národních vlád členských zemí. Chyběl jí duch libe-ralismu (viz → liberální), a proto nebyla schopna vyřešit ústřední mezinárodní problémy své doby, jako např. kolonialismus, politická omezení mezinárodního obchodu a investic a domácí intervencionismus vedoucí k mezinárodním konfliktům. Její neschopnost vyřešit mandžuskou krizi v roce 1931 vedla k vystoupení Japonska (1933) a postupnému rozpadu Společnosti během druhé světové války. Formálně byla rozpuštěna roku 1946 po vytvoření → Organizace spojených národů. Spojené státy do Společnosti nikdy nevstoupily, ačkoli se účastnily celé řady jejích vedlejších aktivit, jako například Mezinárodní organizace práce (1934), orgánu podporujícího intervence „ve prospěch pracujících“, jehož působení dnes pokračuje pod hlavičkou OSN.

Význam tohoto slova byl převzat ze slovníku pojmů knihy: VON MISES, Ludwig. Lidské jednání: pojednání o ekonomii. Praha: Liberální institut, 2006, xxvii, 959 s. ISBN 80-863-8945-6. Celá kniha je k dispozici ke stáhnutí na stránkách Liberálního institutu /libinst.cz/ zde.

Zpět na seznam pojmů »
Všechny slitky a mince s protokolem měření pravosti

Další pojmy

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádný seminář.

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádnou konferenci.