Zpět na úvod | Zlaté rezervy

„Měníme papír ve zlato.“

ZLATÉ REZERVY » Slovník pojmů » Neutrální peníze, neutralita peněz (Neutral money, neutrality of money)


Slovník ekonomických pojmů

Neutrální peníze, neutralita peněz (Neutral money, neutrality of money)

Představa existence nějaké pevně dané cenové struktury či vzájemného vztahu všech cen, jež jsou nezávislé na množství peněz a jež tedy nejsou narušovány jeho změnami. Zastánci této představy tvrdí, že změny v množství peněz dopadají na ceny všech statků a služeb ve stejné míře a ve stejném čase. Tato neudržitelná doktrína je základem mnoha snah o udržení tzv.„stabilní cenové hladiny“ pomocí manipulací s množstvím peněžních jednotek. Ve skutečnosti musí být všechny změny v množství peněz vyvolány změnami v objemu hotovosti držené určitými jednotlivci, jejichž kupní síla, hodnotové škály a výdajové zvyklosti jsou tak změněny způsobem, jenž dopadá na různé ceny v odlišné míře a spouští změny ostatních cen s tím, jak se zvyšuje objem hotovosti v držení dalších příjemců nově vyvolaných výdajů, a kteří v důsledku toho mění své výdajové zvyklosti s odlišným dopadem na různé statky a služby. Každá změna množství peněz tak musí ovlivnit různé ceny odlišně a nemůže existovat nic takového jako údajná neutralita peněz. Viz → kvantitativní teorie peněz. Pro ostatní dopady změn objemu peněz vztahující se k → hospodářskému cyklu viz XX. kapitolu Lidského jednání.

Význam tohoto slova byl převzat ze slovníku pojmů knihy: VON MISES, Ludwig. Lidské jednání: pojednání o ekonomii. Praha: Liberální institut, 2006, xxvii, 959 s. ISBN 80-863-8945-6. Celá kniha je k dispozici ke stáhnutí na stránkách Liberálního institutu /libinst.cz/ zde.

Zpět na seznam pojmů »
Všechny slitky a mince s protokolem měření pravosti

Další pojmy

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádný seminář.

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádnou konferenci.