Zpět na úvod | Zlaté rezervy

„Měníme papír ve zlato.“

ZLATÉ REZERVY » Slovník pojmů » Matematická ekonomie, nebo matematické metody ekonomie (Mathematical economics, or mathematical methods of economics)


Slovník ekonomických pojmů

Matematická ekonomie, nebo matematické metody ekonomie (Mathematical economics, or mathematical methods of economics)

Snaha vyjádřit či rozvinout ekonomické skutečnosti pomocí matematických vzorců, rovnic či výrazů odrážejících mechanickou neměnnost v lidském jednání a reakcích, což je v rozporu se známou povahou člověka. Tyto snahy často pouze popisují imaginární stav rovnováhy, nejednání, spíše než neměřitelné procesy, pomocí nichž jednotlivci vybírají, sledují a mění své jednání, cíle a hodnotové soudy, každý svým způsobem, protože každý má v různých okamžicích odlišnou motivaci. Procesy probíhající na trhu (viz →tržní proces) jsou směrované pochody lidské mysli a jsou představovány řazením do škál, upřednostňováním, vybíráním, směňováním a odsouváním stranou v prostředí stále se měnících podmínek lidského rozumění a toho, co je fyzicky dosažitelné. Protože jde o procesy duševní, kvalitativní a neměřitelné, a nikoli o procesy automatické, mechanické a měřitelné, nemohou být předmětem matematické prezentace, která je vždy kvantitativně přesná, ale která není schopna vylíčit kvalitativní rozdíly. I když určité matematické prezentace mohou pomoci při popisování určitých tržních tendencí, jako je tomu například v případě křivek nabídky a poptávky, je nutné si uvědomit, že veškerá matematická znázornění neprezentující historická data jsou pouhými imaginárními domněnkami, u nichž není jisté, zda reprezentují současnou či budoucí skutečnost, nebo nikoli. Matematické metody jsou založeny na nevědeckých předpokladech, dávají falešný dojem přesné skutečnosti a velmi často odvádějí pozornost od logických řešení ekonomických problémů. Každý z těchto problémů může být vyřešen pouze výběrem po sobě jdoucích kroků, které musí být provedenyv určitém časovém období, aby bylo dosaženo uskutečnitelného požadovaného cíle ve světě, v němž nejistoty budoucnosti nemohou být předem známy nebo matematicky prezentovány. Viz → ekonometrie, odvětví matematické ekonomie, a → kvantitativní ekonomie.

Význam tohoto slova byl převzat ze slovníku pojmů knihy: VON MISES, Ludwig. Lidské jednání: pojednání o ekonomii. Praha: Liberální institut, 2006, xxvii, 959 s. ISBN 80-863-8945-6. Celá kniha je k dispozici ke stáhnutí na stránkách Liberálního institutu /libinst.cz/ zde.

Zpět na seznam pojmů »
Všechny slitky a mince s protokolem měření pravosti

Další pojmy

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádný seminář.

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádnou konferenci.