Zpět na úvod | Zlaté rezervy

„Měníme papír ve zlato.“

ZLATÉ REZERVY » Slovník pojmů » Nepřímá směna (Indirect exchange)


Slovník ekonomických pojmů

Nepřímá směna (Indirect exchange)

Směna probíhající ve dvou krocích – první krok představuje směnu určitého statku nebo služby za → prostředek směny, obvykle za → peníze, a druhý krok směnu takto získaného prostředku směny za požadovaný statek nebo službu. Nepřímá směna je opakem → přímé směny, tj. barteru, při níž člověk obchoduje se svými statky nebo službami přímo za požadované statky nebo služby, bez zprostředkování pomocí prostředku směny, obvykle peněz. Potřeba nepřímé směny vzrůstá s prohlubováním dělby práce a růstem objemu statků a služeb, jež jsou k dispozici pro směnu.

Význam tohoto slova byl převzat ze slovníku pojmů knihy: VON MISES, Ludwig. Lidské jednání: pojednání o ekonomii. Praha: Liberální institut, 2006, xxvii, 959 s. ISBN 80-863-8945-6. Celá kniha je k dispozici ke stáhnutí na stránkách Liberálního institutu /libinst.cz/ zde.

Zpět na seznam pojmů »
Všechny slitky a mince s protokolem měření pravosti

Další pojmy

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádný seminář.

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádnou konferenci.