Zpět na úvod | Zlaté rezervy

„Měníme papír ve zlato.“

ZLATÉ REZERVY » Slovník pojmů » Ständische Landtage (něm.)


Slovník ekonomických pojmů

Ständische Landtage (něm.)

Sněmy zástupců stavů v říši. Přibližně od počátku 14. století měla většina vévodství, knížectví a království Svaté říše římské, trvající mezi lety 800—1806 (a později užívající dovětku „národa německého“), tyto sněmy skládající se ze zástupců tří stavů, tj. šlechty, duchovenstva a → třetího stavu či obecného lidu (zejm. měšťanů, majitelů pozemků a nižší šlechty). Sněmy byly často důležitou protiváhou místního panovníka, předtím než třicetiletá válka (1618—1648), která zpustošila většinu Německa a snížila počet obyvatel o více než polovinu, omezila moc sněmů na pouhé schvalování přání panovníků. I přesto však existovaly i poté jako formální orgány bez pravomocí až do konce říše a v některých případech až do poloviny 19. století.

Význam tohoto slova byl převzat ze slovníku pojmů knihy: VON MISES, Ludwig. Lidské jednání: pojednání o ekonomii. Praha: Liberální institut, 2006, xxvii, 959 s. ISBN 80-863-8945-6. Celá kniha je k dispozici ke stáhnutí na stránkách Liberálního institutu /libinst.cz/ zde.

Zpět na seznam pojmů »
Všechny slitky a mince s protokolem měření pravosti

Další pojmy

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádný seminář.

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádnou konferenci.