Zpět na úvod | Zlaté rezervy

„Měníme papír ve zlato.“

ZLATÉ REZERVY » Slovník pojmů » Panský systém či uspořádání


Slovník ekonomických pojmů

Panský systém či uspořádání

Společenské a politické uspořádání právních vztahů, pronájmu půdy a vojenské služby, jež se vyvinulo ve většině střední a západní Evropy po pádu Římské říše. Země byla rozdělena na léna, udělovaná vazalům a příslušníkům šlechty, kteří byli za svoji pronajímanou půdu zavázáni výše postavenému pánovi, králi nebo císaři, jemuž odváděli pocty a vojenské služby. Každý vazal vládl těm, kterým dále půdu pronajímal, tj. poddaným či nevolníkům. Hlavním rysem tohoto uspořádání bylo, že politická a vojenská moc byla právně zaručena vlastníkovi půdy.

Význam tohoto slova byl převzat ze slovníku pojmů knihy: VON MISES, Ludwig. Lidské jednání: pojednání o ekonomii. Praha: Liberální institut, 2006, xxvii, 959 s. ISBN 80-863-8945-6. Celá kniha je k dispozici ke stáhnutí na stránkách Liberálního institutu /libinst.cz/ zde.

Zpět na seznam pojmů »
Všechny slitky a mince s protokolem měření pravosti

Další pojmy

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádný seminář.

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádnou konferenci.