Zpět na úvod | Zlaté rezervy

„Měníme papír ve zlato.“

ZLATÉ REZERVY » Slovník pojmů » Parametr (Parameter)


Slovník ekonomických pojmů

Parametr (Parameter)

V rovnicích jde o arbitrární konstantní veličinu, která může mít odlišnou hodnotu v jinak stejných rovnicích. Příkladem je „parametr času“, arbitrárně zvolené časové období, jež musí zůstat pro daný soubor simultánních rovnic, avšak může být měněno pro jiné soubory obdobných rovnic. V případech jiných užití než v rovnicích má parametr odlišné významy, které nemají žádný vztah k → matematické ekonomii.

Význam tohoto slova byl převzat ze slovníku pojmů knihy: VON MISES, Ludwig. Lidské jednání: pojednání o ekonomii. Praha: Liberální institut, 2006, xxvii, 959 s. ISBN 80-863-8945-6. Celá kniha je k dispozici ke stáhnutí na stránkách Liberálního institutu /libinst.cz/ zde.

Zpět na seznam pojmů »
Všechny slitky a mince s protokolem měření pravosti

Další pojmy

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádný seminář.

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádnou konferenci.