Zpět na úvod | Zlaté rezervy

„Měníme papír ve zlato.“

ZLATÉ REZERVY » Slovník pojmů » Rovnice směny (Equation of exchange)


Slovník ekonomických pojmů

Rovnice směny (Equation of exchange)

Rovnice zpopularizovaná Irvingem Fisherem (1867—1947) v jeho textu Kupní síla peněz (Purchasing Power of Money, 1911), která říká: Průměrný objem peněz v oběhu (M) násobený rychlostí jejich oběhu (V), tj. celkovými výdaji dělenými průměrným množstvím peněz v oběhu, je roven souhrnu průměrných cen placených za každý statek a službu (p) násobených prodaným množstvím každého z nich (q), neboli MV = Σ (pq + p’q’ + ... + pnqn), či častěji MV = PT, kde P představuje průměrné ceny a T celkový fyzický objem obchodu. Rovnice stručně řečeno pouze pokládá rovnítko mezi utracenou sumu peněz a zaplacené ceny, za současného předpokladu, že se hodnota zaplacených cen rovná hodnotě koupených statků. To protiřečí subjektivní (mezní) teorii hodnoty, podle níž jsou veškeré dobrovolné směny směnami nestejných hodnot. Používáním součtů a průměrů v sobě rovnice obsahuje také chyby spojené s koncepty → cenové hladiny a → neutrality peněz. Ačkoli měla sloužit k vysvětlení kupní síly peněz, rovnice směny je holistickým konceptem, který není schopen vysvětlit, ani jak vzniká kupní síla peněz, ani jak vznikají její změny. Kupní síla peněz je ve skutečnosti určena reakcemi jednotlivců na svoji neustále se měnící situaci, a nikoli matematickým vzorcem.

Význam tohoto slova byl převzat ze slovníku pojmů knihy: VON MISES, Ludwig. Lidské jednání: pojednání o ekonomii. Praha: Liberální institut, 2006, xxvii, 959 s. ISBN 80-863-8945-6. Celá kniha je k dispozici ke stáhnutí na stránkách Liberálního institutu /libinst.cz/ zde.

Zpět na seznam pojmů »
Všechny slitky a mince s protokolem měření pravosti

Další pojmy

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádný seminář.

V tuto chvíli není možné se zaregistrovat na žádnou konferenci.